Myslivost

Aktuality

Podmínky uvolňování zvěře uživatelem honitby

 | MVDr. Tamara Latini - SVS ČR  | Počet komentářů: 0
Podrobný popis podmínek a požadavků při uvolňování ulovené zvěře uživatelem honitby pro dodání do zvěřinových závodů, pro vlastní spotřebu lovce a pro prodej/dodávání těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří v malých množstvích. Více >
Podmínky uvolňování zvěře uživatelem honitby

Nové stanovy ČMMJ

 | Počet komentářů: 11
Na Sboru zástupců v Benešově v sobotu  21.3.2015 byly přijaty nové stanovy Českomoravské myslivecké jednoty. Více >
Nové stanovy ČMMJ

Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

 | Ing. Kamil Jakoubek  | Počet komentářů: 0

V následujícím článku je popis způsobu vytvoření Návrhu na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků, kterým musí projít všechna myslivecká sdružení, vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku (např. nutná změna názvu, změna stanov atd.).
Samotný článek je doplněn o vzory dokumentů, které jsou pro tento návrh nutné vytvořit, a to včetně vzoru stanov mysliveckého sdružení.
Samotný popis jsem vytvářel za pochodu, v době, kdy jsem samotný návrh sám realizoval za sdružení, jehož jsem členem.
Popis je tedy reálný a při dodržení popisovaný kroků a vytvoření příslušných dokumentů, které vstupují do návrhu jako přílohy, si myslivecká sdružení velice snadno vyhotoví příslušný návrh za minimum času s co možná nejnižšími náklady.
Více >
Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

Sněm Klubu sokolníků při ČMMJ

 | Počet komentářů: 0
V sobotu 21.2.2015 se konal v Opočně sněm Klubu sokolníků při ČMMJ, který kromě jiného volil nové vedení Klubu. Protože z dosavadního výboru nekandidoval až na jednu výjimku žádný z dosavadních členů, bylo zvoleno v podstatě zcela nové vedení. Více >
Sněm Klubu sokolníků při ČMMJ

Fotografie měsíce

Tip e-shopu

Cena 200 Kč

Lovecké střípky od východního průsmyku

Cena 200 Kč

Reklama

Partneři

vychází v 6:40 a zapadá v 19:30 vychází v 15:38 a zapadá v 4:51
Zpracování dat...