Myslivost

Aktuality

Národní genetická banka živočichů – výzva ke spolupráci

 | -red-  | Počet komentářů: 0
Jedním z hlavních cílů myslivosti je péče o zdraví populací zvěře. Všechno to sčítání, určování kmenových a normovaných stavů, přikrmování, průběrný odstřel a další aktivity se děje ve snaze o uchování přirozeného stavu věcí v krajině ovlivněné člověkem. O realizaci této své úlohy však myslivecká komunita usiluje v neustále se měnícím prostředí.  Více >
Národní genetická banka živočichů – výzva ke spolupráci

Chystáte se na mezinárodní výstavu Natura Viva do Lysé nad Labem?

 | Petr Šeplavý  | Počet komentářů: 0
Všichni, kteří se chystají na mezinárodní mysliveckou výstavu Natura Viva mají nejvyšší čas zajistit si vstupenky předem a vyhnout se tradiční frontě u pokladen. Ačkoliv organizátoři počítají se zvýšeným zájmem návštěvníků, a proto dobu trvání mezinárodní myslivecké výstavy a přehlídky prodloužili na 6 dní, nelze vyloučit nárazové fronty u pokladen.
Více >
Chystáte se na mezinárodní výstavu Natura Viva do Lysé nad Labem?

Výsledky auditu na Sekretariátu ČMMJ

 | Ing. Miroslav Kraus  | Počet komentářů: 4
Během jednání nejvyššího orgánu ČMMJ – Sboru zástupců v loňském roce se často hovořilo o neprůhledném hospodaření sekretariátu ČMMJ. Proto MR ČMMJ pověřila nového jednatele, aby vybral auditorskou společnost nezávislou na myslivcích a myslivosti a provedl se řádný audit hospodaření za rok 2013. Více >
Výsledky auditu na Sekretariátu ČMMJ

Problematika senosečí aneb Zachraňme srnčata podruhé

 | Petr Slaba  | Počet komentářů: 2
V současné době, kdy se mnoho hektarů dříve orné půdy změnilo na pastviny a travnaté louky na produkci sena, vznikl zároveň s tímto stylem hospodaření i velký problém, o kterém se málo hovoří, i když se o něm ví. Tím problémem jsou nezanedbatelné ztráty mladé, čerstvě narozené zvěře, a to převážně srnčí, při červnových sklízních sena.
V posledních letech je znát v těchto lokalitách značný úbytek této naší nejrozšířenější, a také troufnu si říci, i nejhezčí zvěře. Někdo to přisuzuje zvýšenému stavu divokých prasat či lišek, neříkám, že divočáci a lišky nijakou škodu na mladé zvěři nezpůsobí, ale troufám si říci, že hlavní příčinou ztrát je vliv člověka a zemědělské činnosti v těchto lokalitách. Mohu to potvrdit i svým pozorováním v mnou sledované lokalitě v naší honitbě.
Více >
Problematika senosečí aneb Zachraňme srnčata podruhé

Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

 | Ing. Kamil Jakoubek  | Počet komentářů: 2

V následujícím článku je popis způsobu vytvoření Návrhu na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků, kterým musí projít všechna myslivecká sdružení, vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku (např. nutná změna názvu, změna stanov atd.).
Samotný článek je doplněn o vzory dokumentů, které jsou pro tento návrh nutné vytvořit, a to včetně vzoru stanov mysliveckého sdružení.
Samotný popis jsem vytvářel za pochodu, v době, kdy jsem samotný návrh sám realizoval za sdružení, jehož jsem členem.
Popis je tedy reálný a při dodržení popisovaný kroků a vytvoření příslušných dokumentů, které vstupují do návrhu jako přílohy, si myslivecká sdružení velice snadno vyhotoví příslušný návrh za minimum času s co možná nejnižšími náklady.
Více >
Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

Fotografie měsíce

Tip e-shopu

Pro předplatitele

Čelovka Fénix HL50

Pro předplatitele

Reklama

Partneři

vychází v 5:27 a zapadá v 20:27 vychází v 23:40 a zapadá v 7:59
Zpracování dat...