Časopis Myslivost

06 / 2002

VIII. letní setkání chovatelů velššpringršpanělů

JUDr. Bohumil HOTAŘ
VIII. letní setkání chovatelů velššpringršpanělů
Celý rok se těšili skalní příznivci jednoho z našich nejhezčích španělů – velššpringršpanělů na tradiční v pořadí již VIII. letní setkání. V letošním roce nás přivítala malebná obec Častolovice v okrese Rychnov nad Kněžnou ležící při soutoku řeky Bělé a Divoké Orlice. Obec byla založena ve 13. století a je známá svojí dominantou, kterou je barokní kostel svatého Víta a především krásným zámkem z doby renesance.
Areál mysliveckého sdružení Střezmá-Olešnice u Rychnova nad Kněžnou nám poskytl od 31. července do 4. srpna 2002 perfektní zázemí, jedno z nejlepších, které jsme mohli za uplynulé období poznat. Nad areálem zavlála nová vlajka klubu chovatelů loveckých slídičů - sekce velššpringršpanělů a po časově velice náročné přípravě mohlo oficiální setkání začít. Stanová osada se postupně utěšeně rozrůstala. Pro náročnější bylo možné ubytování jak v ubytovně pro lovecké hosty, tak ve dvou přistavených karavanech.

Postupně se nás sjelo z různých koutů naší země celkem 69. Zahraniční účastníci tentokrát chyběli, i když původně svoji účast přislíbili. Po celou dobu setkání nás provázelo celkem 41 velššpringršpanělů a tři jezevčíci. Mezi účastníky byli jak úplní začátečníci, tak zkušení vůdci psů. Některé provázela psí omladina, která si teprve zvykala na kázeň a prostředí honitby.

Setkání bylo jako tradičně vedeno jako teoretická i praktická příprava k výcviku na všechny druhy zkoušek loveckých slídičů. Zároveň bylo metodicky zaměřeno na přípravu psů pro výstavy.

Pro potřeby výcviku v honitbě jsme měli připraveno dostatek zvěře - zajíce, domácí králíky, bažanty a kachny. Každý měl možnost postupně vyzkoušet svého psa při plnění disciplín pro práci na poli, v lese i ve vodě. Zkušení vůdci se ochotně dělili o svoje poznatky se začátečníky tak, aby se jim podařilo svoje pejsky dobře připravit na zkoušky z výkonu, a my jsme dostali velššpringršpaněla tam kam patří, tj. do honiteb jako platné pomocníky myslivců. Svůj volný čas nám věnovali členové místního mysliveckého sdružení Miroslav Jedlinský a Miloslav Zeman, kterým touto cestou děkujeme. Počasí bylo proměnlivé, typické pro toto období. Střídala se letní parna a bouřkové deště. Všichni účastníci, včetně dětí, se s tímto počasím vyrovnali výborně. Výcvik probíhal vždy dopoledne a po přestávce na oběd se pokračovalo až do pozdních odpoledních hodin. Jak vůdci, tak psi mohli prokázat svoji fyzickou přípravu. Každý večer byl věnován besedě o problémech v kynologii. Někteří účastníci také využili možnosti nechat upravit svého psa na výstavu. Pořadatelé celé akce Josef a Pavel Soukupovi zajistili za pomoci ing. Muthsama, p. Sedláčka, p. Rojka, p. Paukové a p. Dvořáka vše potřebné pro přátelská posezení nejen u ohně, ale i v kulturní místnosti chaty mysliveckého sdružení.

Kulturní vyžití bylo zajištěno při návštěvě zámku a zámecké obory. Majitelka zámku paní Diana F. Sternbergová nám navíc umožnila provést výcvik v odlehlejších částech zámeckého parku, za což jí patří i naše poděkování.

V průběhu setkání se uskutečnila rovněž plánovaná schůze sekce. V souladu s usnesením březnové schůze byla projednávána závažná otázka týkající se zpřísnění chovných podmínek pro naše plemeno. Před osmi lety jsme maximálně zmírnili podmínky pro zařazení psů do chovu tím, že postačovala, mimo jiná kritéria, pouze zkouška vloh.. Očekávaný přínos se nedostavil, počet chovných jedinců ani členů klubu se nezvýšil, naopak atraktivnost našeho plemene se mezi mysliveckou veřejností výrazně snížila. Přestože vlastníme lovecké plemeno, objevili se majitelé velššpringršpanělů, kteří se snažili co nejdříve a s co nejmenším úsilím zařadit do chovu zejména feny, množit štěňata a dále na svých psech nepracovat. Účast psů našeho plemene na klubových zkouškách i zkouškách pořádaných OMS byla velice nízká a neodpovídala představám většiny členů sekce. Přestože každoročně v rámci letních setkání věnujeme přípravě našich psů ke zkouškám z výkonu maximální pozornost, výsledky se dostavují velice pomalu. Vinu na nízké účasti má především skutečnost, že někteří majitelé psů si nedokáží poradit s výcvikovou disciplínou v přinášení. Zde těžko obstojí výmluvy, že není kde cvičit, že je málo zvěře apod. Cvičit přinášení lze kdekoliv, kdykoliv a s libovolným předmětem. Pouze na finálovou část výcviku můžeme použít zvěř. Problém je spíše v tom, že není vůle cvičitelů překonávat překážky při výcviku, a v tom, že někteří majitelé velššpringršpanělů volí pohodlnější prezentaci svých psů v účasti na výstavách. Mnohdy jsou ochotni objet ročně desítky výstav, ale připravit psa na zkoušku z výkonu, nebo si jej nechat připravit jiným, zkušeným cvičitelem je pro ně vážný problém.

Schůze sekce po rušné diskusi více než tříčtvrtinovou většinou schválila zpřísnění podmínek pro zařazení psů a fen do chovu - úspěšným ukončením buď lesních, nebo podzimních zkoušek. Dále byla ujednocena známka 3 z hlasitosti u fen i psů.

V klidnější atmosféře pak proběhla přednáška MVDr. Jansy, zkušeného chovatele jezevčíků k problematice chorob psů, výživě a dalším otázkám, které následně v besedě vyplynuly. Poděkování a potlesk všech účastníků přednášky potvrdil oprávněnost zařazení tohoto bodu do programu setkání.

Jak už to bývá, všechno hezké jednou končí. Setkání, na které jsme se celý rok těšili uběhlo jako voda v místní Divoké Orlici. Loučení bývá smutné, ale slíbili jsme si, že se za rok zcela určitě sejdeme znovu, zejména ti, kteří dosud ani jednou nechyběli a setkání mezi přáteli "pejskaři" považují za jeden z nejhezčích zážitků léta.

Na závěr patří poděkování celému mysliveckému sdružení, zejména předsedovi MS Střezmá-Olešnice p. Jiřímu Malému a hospodáři Pavlu Židovi za to, že nám umožnili krásný pobyt v areálu sdružení a výcvik v honitbě. Budeme jen v nejlepším vzpomínat na Josefa a Pavla Soukupovi, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit, na mistra kuchaře Karla Pospíšila a všechny, kteří se alespoň malým podílem přičinili o úspěšnost dnes již minulého letního setkání.vychází v 7:44 a zapadá v 16:41 vychází v 8:21 a zapadá v 17:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...