Časopis Myslivost

01 / 2003

41. ročník Mistrovství Šumavy – soutěž Antonína Pražáka

Ing. František VOLMUT
41. ročník Mistrovství Šumavy – soutěž Antonína Pražáka
ČMMJ – OMS Strakonice uspořádal 5. října 2002 ve spolupráci s MS Drahonice, Krašlovice a Křtětice již 41. ročník meziokresní soutěže dvoučlenných družstev ohařů Jihočeského kraje vybraných kynologickými komisemi jednotlivých OMS. Tato soutěž se uskutečnila pod záštitou přednosty OÚ ve Strakonicích Ing. Josefa Kalbáče, který pro vítěze věnoval pohár. Zakladatelem a protagonistou této soutěže byl významný jihočeský kynolog Antonín Pražák, rodák ze Záboří u Blatné. Původním účelem soutěže bylo sjednocení praxe v uplatňování pokrokového zkušebního řádu kynologickými rozhodčími v celém kraji. Mimo družstev z Jihočeského kraje se zúčastnilo i družstvo okresu Pelhřimov. Velmi náročnou soutěž spravedlivě posuzovalo 10 rozhodčích pod vedením mezinárodně “ostříleného” hlavního rozhodčího MVDr. Františka Šimka.
Soutěži předcházel průvod všech účastníků obcí Drahonice na místní fotbalové hřiště, kde byl slavnostní nástup a představení jednotlivých soutěžních družstev. Po podání hlášení správcem soutěže panem K. Kiewegem řediteli soutěže panu L. Bělohlavovi - předsedovi OMS Strakonice bylo zahájeno losování soutěže. Zastoupení plemen mezi soutěžícími bylo následující: osm německých krátkosrstých ohařů, čtyři čeští fousci, dva pointři, jeden irský setr a jeden maďarský krátkosrstý ohař.

Soutěž probíhala celý den ve velmi dobře zazvěřených honitbách. Výkony psů byly na velmi dobré úrovni, i když se někteří nevyvarovali nuly. Na omluvu těch, kteří neuspěli, je nutno podotknout, že šlo o soutěž a rozhodčí byli spravedliví, ale nároční. Přesto nebyl podán jediný protest.

Celá soutěž byla zajímavě zabezpečena i z hlediska korony. Disciplíny byly prováděny v přehledných místech a byly velmi dobře připraveny. Již první disciplína byla jistě pro koronu atraktivní. Šlo o přinášení zvěře z ohrádky. Všichni soutěžící tuto disciplínu zvládli, ale s rozdílnými počty bodů. Pro vodní práce byl vybrán středně velký rybník s dostatečným počtem kachny divoké. Zde se "lámal chleba". Řada soutěžících měla problémy zejména s vyháněním kachny z rákosí a ztratila zde cenné body. Práce na velkém i malém poli byla pro koronu dobře sledovatelná.

Na základě vyrovnaných výkonů a s plným počtem 360 bodů zvítězil český fousek Geri z Těšínovských buků vedený panem Františkem Burianem z okresu Strakonice. Na druhém místě se umístil český fousek Maro od Volyňského soutoku vedený panem Václavem Kapustou též z okresu Strakonice. Ne třetím místě skončila fena českého fouska Cita z Pošné vedená Josefem Černým z okresu Pelhřimov.

V soutěži družstev se na prvním místě umístilo družstvo okresu Strakonice ve složení čeští fousci Geri z Těšínovských buků a Maro od Volyňského soutoku. Na druhém místě skončilo družstvo z Českých Budějovic ve složení irský setr Artuš z Hosteckých vrchů vedený panem Janem Drozdem a německý krátkosrstý ohař Ida z Jamenských strání vedená Rudolfem Strnadem. Jako třetí se umístilo družstvo okresu Pelhřimov ve složení německý krátkosrstý ohař Aron z Roudenské strže vedený Jiřím Kubů a český fousek Cita z Pošné vedená Josefem Černým.

Po skončení soutěže bylo provedeno slavnostní vyhlášení výsledků a byly předány hodnotné ceny včetně putovního poháru. Vítěz obdržel od LČR odstřel daňka skvrnitého. V rámci této akce proběhla i porada předsedů kynologických komisí a jednatelů OMS zúčastněných okresů a přátelská setkání milovníků myslivecké kynologie.

Všichni se již těší na 42. ročník Mistrovství Šumavy - soutěže Antonína Pražáka, který se uskuteční v příštím roce v okrese Písek.vychází v 7:44 a zapadá v 16:41 vychází v 8:21 a zapadá v 17:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...