Časopis Myslivost

02 / 2006

Lesní a barvářské zkoušky honičů v MS Silva Jindřichov

Jaroslav HOLOUBEK
MSKCHJgT ve spolupráci s klubem chovatelů teriérů, OMS ČMMJ Ždár nad Sázavou a MS Silva Jindřichov pořádal v sobotu dne 8. října 2005 lesní zkoušky s mezinárodní účastí.
Po slavnostním zahájení bylo provedeno vylosování čísel pořadí pro dvanáct startujících psů ze čtrnácti přihlášených. Zkoušek se zúčastnilo devět zástupců plemene jagdteriér a po jednom zástupci plemen welšteriér, borderteriér a irský teriér.
      Na prvních třech místech se umístili tito jagdteriéři: 1. Brit z Horákova žlebu, vůdce Emanuel Veselý, I. cena, 241 bodů, tituly CACT a CACIT; 2. Brona Ojulusi, vůdce Juraj Varga, Slovensko, I. cena, 239 bodů, tituly Res.CACT, Res.CACIT; 3. Art z Horákova žlebu, vůdce Milan Martinec, I. cena, 238 bodů.
      V neděli 9. října 2005 se konaly Mezinárodní barvářské zkoušky honičů. Zúčastnilo se jich sedm jagdteriérů, dva irští teriéři a po jednom zástupci plemen borderteriér a welšteriér.
      Nejlépe se dařilo dvojici Josefu Smutnému a jeho welšteriérovi Carovi z Ostašova, který získal I. cenu, 244 bodů, tituly CACT a CACIT. Druhý se umístil v I. ceně jagdteriér Tor Skotrn s 236 body a tituly CACT a Res.CACIT, vedený Tomášem Burgertem a na třetím místě skončila fena jagdteriéra Asta von Leibitz Obergasse s 234 body, v I. ceně a titulem Res. CACT, vedená Ing. Liborem Ostrýžem.
      Příprava a zabezpečení těchto dvoudenních zkoušek si vyžádala hodně práce a starostí. Podstatně jednoduší je zkoušky naplánovat, horší a také mnohem složitější je však jejich příprava a vlastní zabezpečení. Čas a námaha celého kolektivu, který se na zkouškách podílel, se plně projevila ve zdárném průběhu vlastní akce. Zde obstál celý kolektiv na výbornou. Záměrně při hodnocení neuvádím žádné jméno, ale všem patří velký dík. Ten bych také rád vyjádřil našim kolegům a kamarádům ze Slovenka, kteří nám oplatili návštěvu na jejich zkouškách a těším se na další spolupráci na úseku výcviku. Dík musím vyslovit i majiteli honitby za propůjčení revíru a kolegům rozhodčím. Dále jsem přesvědčen, že nastoupená spolupráce s klubem chovatelů teriérů přinesla svoje první výsledky a že by bylo dobré v ní pokračovat i nadále, tak jak jsme si závěrem přislíbili. Vždyť zájem a cíl máme společný - připravit naše čtyřnohé kamarády pro dokonalé využití v lesních i polních honitbách.
      Na shledanou v roce 2006.

Fotogalerie

vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...