Časopis Myslivost

02 / 2006

Zkoušky honičů v honitbě LČR Skuhrov

JUDr. Bohumil HOTAŘ
Okresní myslivecký spolek v Ústí nad Orlicí společně s LČR Lesní správou Lanškroun uspořádal ve dnech 5. – 6. listopadu 2005 zkoušky honičů v honitbě LČR Skuhrov.
Ředitel zkoušek pan Ing. Radislav Koráb přivítal na padesát pozvaných lovců a šest soutěžících vůdců se svými psy, z nichž se prezentovali dva jagdteriéři, tři jezevčíci a jeden foxteriér. Po zahájení zkoušek podle mysliveckých zvyklostí seznámil vrchní rozhodčí Ing. František Matějík všechny vůdce a účastníky s organizací a s rozložením zkoušených disciplín po oba soutěžní dny. Disciplíny podle zkušebního řádu pro honiče posuzovali zkušení rozhodčí pan Jaroslav Čihák, JUDr. Bohumil Hotař a Ing. Radislav Koráb. Po krátké instruktáži správcem zkoušek Ing. Zdeňkem Papíkem a po rozlosování se všichni odebrali do honitby.
      Zkušení organizátoři z řad lesníků připravili zkoušky stejně jako v minulosti velice pečlivě tak, aby nedošlo při velkém pohybu osob v honitbě k nepředvídaným okolnostem a vše bylo přizpůsobeno tak, aby mohlo dojít k objektivnímu posouzení práce psů. Leče pro práci psů byly vybrány skutečně odpovědně o čemž svědčila skutečnost, že v každé leči byla černá zvěř.
      Velice pěkným zážitkem pro každého byla již práce psů v první leči. Hlasitým a vytrvalým dorážením psů na černou zvěř a jejím vyhnání z leče se otevřela možnost k jejímu ulovení. Svými střeleckými dovednostmi však myslivci značně zaostávali za velmi dobrými výkony psů. Již po ukončení první, sobotní, části zkoušek bylo zřejmé, kde se bude hledat vítěz. Spolehlivé výkony však předváděla většina psů. Přesto se stalo, že po skončení jedné z lečí, ve které bylo velké množství černé zvěře, došlo k zaběhnutí jednoho z jagdteriérů, který se bohužel nenašel ani po skončení nedělní části zkoušek. Rozhodčí tak měli mnoho příležitostí posoudit a spravedlivě ocenit schopnosti psů v praxi. Celkově bylo uloveno pět kusů černé zvěře i když při lepších střeleckých schopnostech mohl být na výřadu mnohem vyšší počet úlovků.
      Po skončení první části zkoušek podvečer v teple místní restaurace a po chutném občerstvení s již tradiční zvěřinou a šípkovou omáčkou byla příležitost, aby pozvaní lovci zhodnotili připravenost předváděných psů jako pomocníků pro výkon práva myslivosti, zejména pro lov černé zvěře.
      Nedělní ráno přivítalo soutěžící chladným, sychravým počasím. Zkoušky pokračovaly disciplínami ochota k práci na černou zvěř, tedy tradiční "obůrka", dále odložení, vodění na řemeni, chování na stanovišti a nakonec prací při dosledu černé zvěře na uměle založené pobarvené stopě s hodnocením chování u kusu černé zvěře. Všichni zkoušení psi obstáli velmi dobře. Troubení po skončení úspěšného dosledu a předání úlomku s blahopřáním bylo završením druhého dne zkoušek.
      V odpoledních hodinách se všichni sešli opět v damníkovské restauraci celkem spokojeni. Z šesti startujících bylo úspěšných pět účastníků. Prvním třem psům v celkovém pořadí mohl být po vyhodnocení zadán titul "Diviačar". Jeden pes ukončil zkoušky v I. ceně, dva psi skončili ve II. ceně a dva psi ve III. ceně. Jeden pes neuspěl. Celkovým vítězem se stala fena jezevčíka hladkosrstého Dyna od Hájkovy lípy s počtem 189 bodů, vedená panem Ing. Jiřím Cikrytem. Tato fena navíc jako jediná ze všech prokázala spolehlivou a vytrvalou hlasitost při disciplíně chování u kusu černé zvěře. Jako druhá v pořadí, ale již ve II. Ceně, se umístila fena jezevčíka drsnosrstého Ajka z Velkoroudských lázní s počtem bodů 186 vedená panem Radimem Illem. Třetí skončila fena jagteriéra Gábi ze Záhorníku, rovněž ve II. ceně s počtem bodů 169, vedená panem Jaroslavem Cabalkou.
      Pořadatelé ocenili velice pěknými věcnými cenami všechny úspěšné účastníky. Za kladný přístup k lovecké kynologii zaslouží poděkování všichni nejmenovaní sponzoři, kteří kynologické akce konané v okrese Ústí nad Orlicí dlouhodobě podporují. Nakonec patří poděkování za tradiční perfektní organizaci této úspěšné akce všem pracovníkům LČR, lesní správy Lanškroun.
      Do našich honiteb tak znovu přibylo úspěšným absolvováním zkoušek honičů pět nových psů, připravených spolehlivě pomáhat při výkonu práva myslivosti.

Fotogalerie

vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...