Časopis Myslivost

05 / 2006

Čtyřicet let řízeného chovu výmarského ohaře v České republice

MVDr. Jana KOČOVÁ
Původ stříbrošedých ohařů je obestřen určitým tajemstvím – většina stop je však spojena s osobou velkovévody Karla Augusta (1757 – 1828), který (podle jedné z verzí) importoval v 18. století předky dnešních výmarských ohařů ze zemí koruny sv. Václava (tj. z Čech!). Psy vynikajících loveckých vlastností poznal při své cestě do lázní v Teplicích na Moravě. Při honech na panství Auersperků, byl zaujat jejich výkony i inteligencí, a tak jich několik nakoupil a odvezl domů do Výmaru, kde je nadále šlechtil a jejich potomky rozdával myslivcům.
Novodobá historie šedých lovců v Čechách je již zcela hmatatelná a historicky podložená. Je tomu právě čtyřicet let, kdy se výmarští ohaři začali oficiálně chovat v České republice pod hlavičkou samostatného Klubu chovatelů výmarských ohařů (KCHVO).
      Klub byl založen 21. prosince 1966 v Praze v hotelu Meteor a jeho prvním předsedou se stal pan Robert Jakoubek.
      40. výročí KCHVO zastihlo plemeno výmarského ohaře na vzestupu. Výmarští ohaři z českého chovu vynikají po pracovní i exteriérové stránce.
      Klub má v současné době téměř šest set členů. V chovu působí dvacet pět fen a čtrnáct psů dlouhosrstých a sto padesát fen a padesát osm psů krátkosrstých.
      Činnost klubu je organizována devítičlenným výborem, v jehož čele stojí předseda MUDr. František Nahodil.
      V řízení chovatelské činnosti působí od loňského roku osmičlenná chovatelská rada, jejímiž členy jsou poradce chovu pro dlouhosrsté ohaře (Ing. M. Čechová) a pro krátkosrsté (František Krejčí) a další zkušení chovatelé výmarských ohařů, kteří obohacují práci rady o názory rozhodčích z exteriéru či veterinárních lékařů. Jako čestný člen a zároveň odborný garant působí v chovatelské radě Ing. Jaromír Dostál DrSc. Rada si vytkla za svůj cíl další zkvalitnění chovu a upevnění genetického zdraví výmarských ohařů chovaných na území ČR.
      Klub každoročně pořádá dvě výstavy - jednu klubovou a jednu speciální. V posledních letech se na každé z těchto výstav prezentuje více než stovka jedinců. Předvedení psa na klubové nebo speciální výstavě je jednou z podmínek pro získání chovnosti. Kromě posouzení exteriéru probíhá na výstavách výběr do chovu, který provádí tříčlenná komise složená z členů chovatelské rady. Tento výběr je garancí, že se do chovu nedostanou nositelé hrubých exteriérových či zdravotních vad.
      Další podmínkou chovu VO, který zůstává stále především loveckým psem, je zkouška z výkonu.
      Podzimní zkoušky jsou pro všechny psy základem pro získání chovnosti. Krátkosrstí psi musí absolvovat ještě zkoušky lesní (v případě exteriérového hodnocení výborný) nebo zkoušky všestranné (v případě, že získal na klubové či speciální výstavě známku VD).
      Klub rovněž každoročně pořádá Klubové zkoušky z výkonu. Většinou se jedná o zkoušky podzimní či lesní doplněné o SZVP. V loňském roce to byly například LZ a SZVP v Klatovech.
      Nelze zavírat oči před tím, že se v posledních letech stal výmarský ohař plemenem módním a stále častěji si ho pořizují jako společníka mladí lidé, lidé ve městě, nemyslivci. Mnohdy až postupem času zjistí jaké plemeno vlastní a co vlastně jejich pes vyžaduje. Klub se snaží novým majitelům pomoci ve výchově a výcviku jejich často prvního psa. V loňském roce se již posedmé konal v Brodu nad Dyjí výcvikový tábor KCHVO, který je jakousi praktickou metodickou příručkou základů výcviku loveckého ohaře a klade si za cíl připravit vůdce tak, aby byli schopni vycvičit a předvést psa na podzimních zkouškách. Že se jedná o úspěšnou akci dokazuje nejen to, že každoročně absolventi tábora složí se svými psy podzimní zkoušky, ale i to, že mnoho z nás se opět do Brodu nad Dyjí vrací a tato setkání se stávají nedílnou součástí letních dovolených. Pak se zde můžeme dozvědět i to, že úspěch na PZ motivoval majitele výmarského ohaře k dalšímu výcviku a absolvování dalších zkoušek z výkonu, nebo že lovecké vlohy a chuť k práci "přinutily" majitele lovuchtivého výmarana ke složení zkoušek z myslivosti a k jejímu aktivnímu provozování. Díky vstřícnosti MS Sinaj Brod nad Dyjí, které každoročně na týden ve své honitbě povoluje konání této akce, se letos v srpnu konal výcvikový tábor již poosmé.
      Informace o činnosti KCHVO je možno získat z klubového zpravodaje, který vychází 2x ročně a dále na oficiálních internetových stránkách klubu: www.weimaraner-club.cz
     
      Tento rok bude pro náš klub obdobím bilancování a oslav. Bude to rok, kdy se budeme více než jindy vracet do historie chovu výmarských ohařů a vzpomeneme si i na první průkopníky chovu v Čechách - lesmistra Richarda Tománka, který k nám ve 20. letech minulého století přivezl první chovný pár výmaranů, na jednoho ze zakladatelů klubu a prvního předsedu pana Roberta Jakoubka, na dlouholetého poradce chovu a předsedu pana Františka Masaryka, který byl v klubu dlouhá léta vůdčí osobností a velkou autoritou i na další přátele, jejichž život byl spjatý s láskou k výmarským ohařům a klubovou činností. Snad budeme i víc přemýšlet o vzácném dědictví, které jsme od nich v našich výmarských ohařích dostali a o povinnosti o toto dědictví pečovat a chov dále po všech stránkách zkvalitňovat.
      Oslavy 40. výročí založení KCHVO vyvrcholí ve dnech 14. - 17. září 2006 Centrem oslav se stane město zapsané na seznam památek UNESCO - historická Telč.
      Telč se stala městem spjatým i s historií klubu chovatelů VO. Poprvé hostila chovatele výmarských ohařů, jejich přátele, příznivce a rodinné příslušníky z ČR i ze zahraničí již před pěti lety při oslavách 35. výročí založení klubu. Lesních a všestranných zkoušek (I. ročník nesoucí název "Memoriál Roberta Jakoubka") se v roce 2001 zúčastnilo padesát tři psů, na výstavu pak bylo přihlášeno dvě stě devatenáct psů, čímž se stala největší klubovou výstavou výmarských ohařů v Evropě.
     
      Letošní oslavy budou opět zahrnovat Všestranné zkoušky ohařů s mezinárodní účastí (II. ročník Memoriálu Roberta Jakoubka) se zadáváním titulů CACIT a Res.CACIT.
      Dále bude možnost zúčastnit se s výmarskými ohaři zkoušek podzimních se zadáním titulu CACT a Res.CACT. Stejně jako před pěti lety bude součástí oslav i bohatý kulturní program, jehož příslibem je již samotné místo konání. Oslavy budou završeny Klubovou výstavou přímo v areálu zámeckého parku, na které budou zadávány tituly CAJC, CAC ČR, Res.CAC ČR, Nejhezčí veterán, Klubový vítěz, Vítěz plemene (BOB), Vítěz klubové výstavy 2006. Účast přislíbili chovatelé výmarských ohařů ze třiceti šesti zemí světa. Zajištěna je rovněž účast zahraničních rozhodčí z výkonu i exteriéru.
      Ráda bych pozvala jménem KCHVO všechny milovníky psů a myslivosti, aby společně s námi oslavili v září v Telči výročí klubu. Přijeďte do Telče podpořit účastníky zkoušek a výstavy. Přijeďte se nadechnout kouzelné atmosféry plné historie, mysliveckých tradic a krás kynologie. Přijeďte, aby se i z Vás mohli stát příznivci výmarských ohařů - šlechticů mezi ohaři.
     
      Program:

14. 9. 2006 - zprovoznění infocentra (otevřeno denně od 07:00 - 20:00 hod.); po celý den evidence účastníků, ubytování, podávání informací, tel: 567 243 943;
      16:00 - 16:30 Slavnostní uvítání na SZ Telč, provozní záležitosti, řazení do průvodu
      16:30 - 17:00 Slavnostní průvod
      17:00 - 18:00 Slavnostní uvítání na Telčském náměstí
      19:00 - 19:30 Rozlosování psů do skupin na všestranné a podzimní zkoušky v divadelním sále
      19:30 - 21:00 Koncert vážné hudby - Brněnští sólisté v čele s p. Besperátem
     
15. 9. 2006
      08:00 Slavnostní zahájení zkoušek na nádvoří Státního zámku v Telči, trubači - II. Memoriál Roberta Jakubka - všestranné (CACIT, RES.CACIT) a podzimní zkoušky (CACT, RES.CACT)
      08.30 Odjezd do honitby
      19:00 Hrad Roštejn - lovecký hrádek patřící k Telčskému zámku
      Program: Večerní prohlídka
      Střelba z kuše o ceny
      Historický šerm
      Volná zábava, občerstvení
      21:00 - 21:30 Předpokládaný konec a odjezd na ubytování

16. 9. 2006
      08:00 Slavnostní zahájení na nádvoří Státního zámku Telč, trubači
      08:30 Odjezd na zkoušky
      18:00 - 19:00 Hubertská mše - kostel sv. Jakuba v Telči
      19:00 - 21:30 ZELENÝ VEČER
      Slavnostní vyhodnocení soutěže
      Pozdravy zúčastněných klubů
      Předání cen, trubači
      Koncert - KVARTETO TRUBAČŮ OMS PŘEROV pod vedením pana Ing. Sekery
      21:30 Pouze na zakoupené vstupenky!!!
      Ohňostroj v zámecké zahradě na hudbu - cca 15 min., hořící symbol 40 let.
      Po skončení ohňostroje raut + hudba

17. 9. 2006
      07:30 - 09:00 Přejímka psů na klubovou výstavu
      09:00 - 09:15 Zahájení výstavy - fanfáry + sokolníci
      09:15 - 10:00 Přehlídka chovných jedinců
      10:00 - 13:00 Posuzování v kruzích
      13:30 Soutěže - nejlepší chovatelská skupina, nejkrásnější pár psů
      14:00 Přehlídka vítězů


Kontaktní osoba - předseda KCHVO: MUDr. František Nahodil, tel.: +420 567 318 251, +420 602 550 456 e-mail: frantisek.nahodil@telecom.cz

Fotogalerie

vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...