Časopis Myslivost

05 / 2006

Granulované krmivá ako moderný spôsob výživy a ich výber pre optimálnu výživu psov

MVDr. Ľubomír DZIMKO
Motto: Pravidlá pre správnu výživu psov neexistujú... každý chovateľ je presvedčený, že on to robí najlepšie...


I. Všeobecný úvod
     

Mladí alebo začínajúci chovatelia psov hneď v úvode chovu stoja pred problémom ako správne zabezpečiť výživu. I keď na našom trhu je veľké množstvo druhov granulovaného krmiva pre psov od rôznych výrobcov, často začínajúci chovatelia majú problém zorientovať sa vo výbere vhodného krmiva pre svojich psov.
      Bežným javom je, že nakupujú najdrahšie krmivá v domnienke, že drahé krmivo je najlepšie a nevedia sa ešte zorientovať v akostných znakoch a zložení krmiva. Pes, ktorý je často súčasťou rodiny si zaslúži kvalitnú a bezpečnú výživu, často na úrovni ľudskej výživy. V žiadnom prípade by sme nemali psom dávať zbytky ľudskej stravy, ktorá často obsahuje koreniny, nadbytok soli a nezohľadňuje fyziologické požiadavky psov.
      Pri výbere krmiva alebo spôsobu výživy psa by sa mal každý chovateľ aspoň približne orientovať v potrebe a význame jednotlivých akostných znakov v krmive. Zároveň je výhodou ak vie, čo ktorá zložka v krmive spôsobuje pri nedostatku, prípadne prebytku a na čo slúži v organizme zvieraťa. Preto krmivo musí obsahovať v správnych množstvách a pomeroch jednotlivé živiny. Hlavné výživové vlastnosti krmív sú také vlastnosti krmiva, ktorými sú krmivá schopné uspokojovať biologické výživové potreby a obsah energie. Obsah energie je množstvo energie v krmivách viazané v ich bielkovinách, tukoch, sacharidoch a niektorých ďalších látkach. Energia viazaná v krmive sa vyjadruje spaľovacím teplom v kilojouloch alebo v kilokalóriách.

II. Druhy a formy živín v krmivách a ich význam
      Živiny sú látky prijímané stravou, zabezpečujúce vývoj a udržiavanie rovnovážneho stavu a vývoja všetkých štruktúr a funkcií organizmu; členia sa na základné živiny, minerálne látky a vitamíny. Základné živiny sú živiny dôležité pre výstavbu telesnej hmoty a energetický metabolizmus organizmu. Patria medzi ne bielkoviny (proteíny), tuky (lipidy), a cukry (sacharidy).
      Proteíny sú zložité organické zlúčeniny uhlíka, kyslíka, vodíka, dusíka, niektoré aj síry, fosforu a železa. Základnou stavebnou zložkou proteínov sú aminokyseliny. Často sa označujú vo výžive ako dusíkaté látky (N-látky), ktoré sú súhrnom bielkovinových a nebielkovinových N-látok krmiva stanovených na základe obsahu dusíka. V krmivách je dusík viazaný v organickej forme v bielkovinách. Bielkoviny sú jednou z hlavných živín. Obsahujú aminokyseliny (základné stavebné zložky bielkovín), ktoré zvieratá musia dostávať v hotovom stave, pretože sú pre ich životné pochody nepostrádateľné a v ich organizme sa buď vôbec nevytvárajú alebo ich tvorba je nedostatočná. Nedostatok bielkovín spôsobuje u mladých zvierat zaostávanie vo vývoji a raste, ktoré nie sú schopné odstrániť neskôr ani za optimálnych podmienok. Ich nedostatok vo výžive má za následok okrem iného i zhoršenie obranyschopnosti organizmu, poruchy funkcie pečene, poruchy trávenia, ako aj poruchy endokrinného a nervového systému. Základnou stavebnou zložkou proteínov sú aminokyseliny. Dôležitým prvkom v krytí potreby aminokyselín je ich vzájomný pomer v bielkovinách. Medzi veľmi dôležité aminokyseliny patrí lyzín, metionín a cystín. Nedostatok lyzínu v krmive zhoršuje zužitkovanie bielkovín a tým aj rast. Metionín má v metabolizme mnohostranný účinok, jeho nedostatok spôsobuje spomalenie rastu, degeneráciu až rozklad pečene, poruchy obličiek a atrofiu svalstva. Cystín je nenahraditeľná aminokyselina, dôležitá pre stavbu bielkovín, keratínov (podporných bielkovín), ktoré okrem iných funkcií u psov ovplyvňujú tvorbu srsti a jej kvalitu. Má dôležitú funkciu pri dýchaní, a ovplyvňuje celkový metabolizmus (všetky zmeny, ktorým podlieha potrava od svojho vstupu do organizmu až do vylúčenia odpadových produktov). Nedostatok spôsobuje náchylnosť na rôzne infekcie.
      Lipidy sú organické zlúčeniny uhlíka, kyslíka a vodíka alebo aj fosforu a dusíka. Patria medzi ne predovšetkým tuky a oleje, ktoré sú estermi vyšších mastných kyselín a glycerolu. Výživná hodnota tuku je daná vysokým obsahom energie, jeho stráviteľnosť je veľmi vysoká. Predstavujú základ mnohých aktívnych látok - hormónov, enzýmov, obsahujú genetickú informáciu, zadržujú v organizme dusík, zúčastňujú sa na tvorbe kostí atď. Ich nedostatok limituje životaschopnosť mláďat, spomaľuje rast, potlačuje funkciu pečene a tráviacej sústavy. Negatívne ovplyvňuje reprodukčné funkcie a potláča imunitu.
      Sacharidy sú organické zlúčeniny uhlíka, kyslíka a vodíka, zahrňujúce jednoduché cukry, a to monosacharidy, ako aj oligosacharidy tvorené viacej ako dvoma monosacharidmi. Patria sem aj vysokomolekulové polysacharidy, ako sú škrob, glykogén a komplex nestráviteľných polysacharidov, tvoriaci podstatu požívatinovej vlákniny.
      Minerálne látky sú živiny, vyskytujúce sa v krmivách v rôznych chemických zlúčeninách a sú udávané spravidla ako chemické biogénne prvky. Podľa ich množstva v potravinách sa členia na makroelementy a mikroelementy. Sú dôležitou zložkou výživy, ich úloha v organizme je mnohostranná. Nie sú iba nepostrádateľné pre správny vývin kostry, ale i dôležitým faktorom v metabolizme. Zúčastňujú sa tvorby rôznych enzýmov, hormónov, vitamínov a iných zlúčenín potrebných pre život. Vylučujú sa z tela, a preto sa zložky pre ich tvorbu musia neustále dodávať potravou. Medzi najdôležitejšie minerálne látky vo výžive psov patria:
      Vápnik - jeden z hlavných prvkov, približne 99 % vápnika je obsiahnutý v kostre, ktorá je jeho zásobárňou. Z neho si ho telo odoberá, keď je prívod tohto prvku nedostatočný. Jeho nedostatok sa prejavuje poruchami v tvorbe kostí (krivica, mäknutie a rednutie kostí), zaostávanie rastu svalstva a kostry, u súk môže viesť jeho nedostatok k pôrodnej paréze. Zníženie obsahu v tele spôsobuje zníženie odolnosti. Okrem jeho množstva v krmive je dôležitý aj jeho optimálny pomer hlavne k fosforu, lebo telo ho prijíma spolu s ním, ale aj k ostatným mineráliám.
      Fosfor - spolu s vápnikom sa uplatňujú pri tvorbe kostného tkaniva a zubov, má význam pre dobrú činnosť svalstva a nervovej sústavy, vplýva na plodnosť. Zúčastňuje sa viacerých metabolických procesov. Nedostatok P sa prejavuje rozličnými chorobami, ako krivicou v dôsledku nedostatku Ca, poruchami látkového metabolizmu, niekedy nervovými poruchami. Nedostatok P a nesprávny pomer Ca vplýva na plodnosť (oneskorené pohlavné dospievanie, poruchy činnosti vaječníkov, zvýšenú embryonálnu mortalitu prípadne resorpciu plodov gravidných súk).
      Sodík - je najvýznamnejším iónom vo vnútornom prostredí živočíšnych organizmov. Jeho hlavnou funkciou je regulácia osmotického tlaku a rozdeľovanie vody v organizme. K nedostatku dochádza v dôsledku zvýšených strát, najmä ak sa zníži príjem vody. Jeho zvýšené vylučovanie nastáva pri stratách telových tekutín (hnačky), chronických ochoreniach obličiek a pod. Nedostatok znižuje hmotnosť tela.
      Z ostatných makroprvkov sú vo výžive dôležité aj horčík a draslík. Ich príjem z potravy u psov je väčšinou dostatočný a pri bežnej výžive sa ich nedostatok ani prebytok takmer nevyskytuje.
      Z mikroelementov, ktoré sa vyskytujú v organizme alebo krmive v 1 kg v množstve niekoľkých mg alebo g, je vo výžive treba sledovať najmä obsah týchto zložiek:
      Železo a jeho zlúčeniny v organizme majú okysličujúce funkcie. Hemoglobín dopravuje kyslík, myoglobín ho viaže a ustaľuje. Jeho nedostatok sa prejavuje anémiou a nedostatočným rastom. Meď je nevyhnutná pre tvorbu krvi, zúčastňuje sa na ochranných funkciách organizmu, na pigmentácii srsti, je súčasťou viacerých enzýmov a hormónov pri nedostatku sú charakteristické príznaky narušenia normálnej funkcie viacerých orgánov, anémia, strata chuti do žrania, hnačky, poruchy rastu a vývinu, narušenie pigmentácie srsti a chlpov. U psov zvlášť aj poruchy tvorby kostí, deformácia končatín a výrony krvi. Mangán je nenahraditeľný mikroelement pre organizmus pre jeho zapojenie do systémov viacerých enzýmov a metabolických procesov. Jeho nedostatok je okrem iného sprevádzaný i vplyvom na rast a poruchami pohlavných funkcií. Zinok v organizme má veľa rozličných funkcií. Pôsobí na rast, vývin, reprodukčnú schopnosť, tvorbu kosti a krvi, vstupuje do metabolizmu a zúčastňuje sa v štruktúre rozličných enzýmov. Jeho nedostatok spomaľuje rast, spôsobuje rast dlhých a tenkých kostí a odďaľuje pohlavnú dospelosť. Selén a jeho funkcia v organizme je úzko spojená s vitamínom E, má preventívny i liečebný účinok pri viacerých ochoreniach.
      Deficit v krmive spôsobuje oslabenie imunity a zníženie plodnosti, svalovú dystrofiu, zaostávanie v raste, anémie a ďalšie poruchy zdravia.
      Ideálnou formou je, keď mikroprvky sú vo forme BIOPLEXOV. Bioplexy sú chelátované stopové minerálne proteináty, v ktorých je stopový prvok chemicky naviazaný. Tým vytvára väzbu a výsledná štruktúra drží minerál v zlúčenine, čím sa zvyšuje biologická využiteľnosť minerálov a zabezpečuje ich optimálna hladina v organizme psa.
     
      Vitamíny sú živiny, vyskytujúce sa v krmivách ako životne dôležité organické zlúčeniny, pôsobiace katalyticky pri vnútornej premene látok. Členia sa na rozpustné v tukoch (A, D, E, K) alebo rozpustné vo vode. Sú to látky, ktoré sám zvierací organizmus nemôže tvoriť alebo ich tvorí len v nedostatočných množstvách. Plnia funkciu sprostredkovateľov rôznych biologických procesov a vyznačujú sa nízkou dennou potrebou. Vo výžive psov majú najväčší význam:
      Vitamín A je potrebný na zabezpečenie videnia, rastu, udržiavanie a vývoj tkaniva, kostí a reprodukciu. Zvyšuje odolnosť voči chorobám. Nedostatok spôsobuje spomaľovanie rastu, zníženie odolnosti, celkovú telesnú ochabnutosť, nechuť do žrania a ďalšie poruchy zdravia.
      Vitamín D3 reguluje metabolizmus vápnika a fosforu, podporuje ich resorpciu z čreva, usmerňuje ich vylučovanie a riadi ich ukladanie do kostry. Jeho nedostatok spôsobuje poruchy metabolizmu, spomaľuje sa kalcifikácia kostí u rastúcich zvierat, nastáva rozklad minerálnej hmoty v kostiach, deformácia kostí a kĺbov a nastavajú poruchy rastu.
      Vitamín B1 (tiamín, aneurín) reguluje premenu sacharidov. Je dôležitý pre normálnu činnosť tráviacej sústavy a pokladá sa za aktívnu zložku nervovej sústavy. Pri nedostatku vzniká porucha rastu, ochabnutosť, strata chuti, poruchy nervového systému a metabolizmu.
      Vitamín B2 (riboflavín) zasahuje do látkového metabolizmu hlavne bielkovín a tukov. Nedostatok spôsobuje rastové poruchy a zlé zhodnotenie krmív.
      Vitamín B6 (pyridoxín) má významnú úlohu v látkovej premene bielkovín, tukov, sacharidov a pri výmene rôznych minerálnych látok. Pri jeho nedostatku vznikajú rastové poruchy, ochabnutosť, kožné zápaly, zmeny v centrálnom nervovom systéme, poškodenie pečene a srdca.
      Vitamín B12 je nepostrádateľný pre normálnu tvorbu krvi, rast a procesy látkového metabolizmu hlavne bielkovín. Nedostatok spôsobuje zlé zužitkovanie krmiva, nedostatočne sa ukladajú bielkoviny a tým vznikajú rastové poruchy. Ďalej sa jeho nedostatok prejavuje vznikom anémie, hrubou srsťou a zápalmi kože.
      Vitamín E (-tokoferol) usmerňuje vývoj základov pohlavných žliaz a ich funkciu. Dôležitý je pri príprave a ochrane gravidity, pri premene sacharidov a pri ďalšom látkovom metabolizme vo svaloch. Pôsobí na účinnosť vitamínu A. Predchádza neplodnosti, u psov zabraňuje strate pohyblivosti spermií, u súk pôsobí preventívne proti sterilite. Pri jeho nedostatku okrem iného degeneruje kostra a srdcový sval, spôsobuje srdcovú porážku, vysokú úmrtnosť embryí, zlú plodnosť. Na krytie jeho potreby je potrebné ho pridávať všetkým kategóriám psov vo forme syntetického prípravku (je obsiahnutý v granulovanom krmive).
      Vitamín C (kyselina L-askorbová) je nevyhnutný pre zabezpečenie fyziologických funkcií organizmu psov. Ovplyvňuje premenu cukrov, bielkovín, chráni dýchacie orgány pred zápalmi. Pôsobí ako stimulátor obranného metabolizmu a vplýva na utváranie ochranných látok, zúčastňuje sa na regulácii telesnej teploty. Významnú úlohu má v transporte železa pri látkovej premene, zvyšuje odolnosť proti infekciám a pri rôznom stresovom zaťažení. Jeho nedostatok spôsobuje zvýšenú náchylnosť na infekciu, spôsobuje opuchliny ďasien a rôzne krvácaniny a zápaly kože. Zvýšenú potrebu tohto vitamínu majú šteňatá.
      Krmivo musí plnohohodnotne zabezpečiť uchovanie a rozvíjanie fyziologických funkcií v organizme s ohľadom na plemeno, vek, fyziologický stav psa a z toho vyplývajúcu potrebu živín, ako aj umožnenie rozvíjania daností jednotlivých psov.
      Veľmi vhodné je, ak krmivo obsahuje oligosacharidy manánov, ktoré slúžia ako prostriedok k úprave črevného ekosystému a zabraňujú k uchyteniu mikrobionálnych patogénov na črevnom epiteli. Stimulujú rast prospešných baktérií a výrazne prospievajú k posilneniu obranyschopnosti organizmu psov.

III. Zásady výživy a výber krmiva podľa jeho fyziologickej záťaže
      Nikdy netreba umožniť, aby sa pes dostal voľne k dostupnému krmivu. Môže sa stať, že pes sa stane neovládateľný a aby sa zamedzilo jeho agresii v neskoršom období, nemal by stolovať s ľuďmi. Psy sú zvieratá, ktoré od prírody žili vo svorke, kde vodca žral prvý a to najlepšie. Chovateľ, by mal zabrániť, aby sa pes stal dominantným "členom rodiny". Potrebné je dodržiavať rituál kŕmenia, po kŕmení schovať misku a dodržiavať pravidelnosť kŕmenia.
      Do veku 6 mesiacov sa šteniatka kŕmia 3- krát za deň v rovnakých časových intervaloch, potom je potrebné znížiť frekvenciu kŕmenia na 2- krát za deň v pravidelných obdobiach dňa. Nie je vhodné šteňatá do kŕmenia nútiť, lepšie je im ho zobrať a podať im ho v nasledujúcom čase kŕmenia. Prirodzeným inštinktom psov je ich prijímanie potravy vždy ako je to možné, a preto treba prísne organizovať ich denný režim kŕmenia.
      Pri výbere granulovaného krmiva v prvom rade musíme zohľadniť hmotnosť psa a jeho schopnosť skonzumovať určité množstvo krmiva, ktoré mu zabezpečí optimálnu dennú potrebu živín. Zvláštnosťou je napríklad, že "mini psy" (miniatúrne pudlíky, čivavy, jazvečíky a ďalšie) majú oveľa väčšie energetické nároky na kg živej hmotnosti než väčšie plemená. Pes o hmotnosti 60 kg potrebuje až 3 000 kcal na deň, pes s hmotnosťou 3 kg potrebuje 300 kcal, čo je v skutočnosti dvojnásobok na kg živej hmotnosti. Vo všeobecnosti platí, že denná dávka granulovaného krmiva pri hmotnosti psa je:
     
      Hmotnosť psa        Do 5 kg     5 - 10 kg    10 - 20 kg   20 - 35 kg    35 - 45 kg    45 - 60 kg
      Denná dávka v g   35 - 100   100 - 180    180 - 280    280 - 410     410 - 490     490 - 600
     
      Pri kŕmení psa sa môže granulované krmivo skrmovať v suchom alebo zvlhčenom stave. Obsah sušiny u granulovaných krmív je na úrovni 890 gramov/kilogram. Vždy je nutné zabezpečiť dostatok čerstvej pitnej vody.
      Ďalším dôležitým faktorom vo výžive psa je jeho vek a jeho rastová schopnosť, fyzická záťaž, prípadná gravidita a laktácia.
     
      Výživa gravidných súk a šteniatok. Vzhľadom na zmenu fyziologických pomerov v organizme suky počas gravidity a v laktácii, ako aj pri raste šteniat aj zloženie krmiva musí zohľadňovať zvýšené požiadavky organizmu. Preto krmivo pre gravidné a laktujúce suky by malo obsahovať minimálne:
     N-látky (Bielkoviny)              270 g
     Vitamín B 2               22 mg
     Metabolizovateľná energia      4 500 kcal
     Vitamín B 6             50 mg
     Metionín +Cystín           6,5 g
     Vitamín B 12          150 |Ěg
Lyzín           11 g
     Vitamín K 3           7 mg
     Vápnik           13 g
     Vitamín C        70 mg
     Fosfor         8 g   
     Železo           120 mg
     Sodík         1,5 g
     Meď            12 mg
     Vitamín A           15 000 m.j.
     Mangán         45 mg
     Vitamín D 3         2 400 m.j.
     Zinok           105 mg
     Vitamín E ( - tokoferol)      100 mg
     Selén           0,20 mg
     Vitamín B 1           9 mg
     Tuk           145 g
      Gravidné a laktujúce suky, by mali mať zabezpečený stály prístup ku krmivu a pitnej vode.
      Ku krmivu, ktoré je podávané laktujúcim sukám, by mali mať prístup aj šteňatá. Denná spotreba pre šteňatá stredných a malých plemien do veku 2 mesiacov sa pohybuje do 4,5 % živej hmotnosti a vo veku do 12 mesiacov 2 % živej hmotnosti. U veľkých plemien je denná spotreba do veku 2 mesiacov do 5,5 % živej hmotnosti a do veku 12 mesiacov do 2,5 % živej hmotnosti.
      Počas prvých mesiacov života šteniat je charakteristické, že rýchlo rastú. V tomto období ich výživa musí spĺňať okrem iného:
      - potrava musí obsahovať dostatočné množstvo energie pre rýchly vývoj,
      - keďže tráviaca kapacita sa vyvíja vekom, do veku troch mesiacov stráviteľná potrava bohatá na bielkoviny napomáha prevencii výskytu tráviacich porúch, ako sú napríklad hnačky,
      - malé šteniatka majú problémy s požieraním granúl, ktoré sú pre ne príliš veľké alebo pritvrdé, a preto je vhodné im ich predkladať vlhčené. Vždy dbáme na to, aby konzumovali granulované krmivo vyrábané pre šteňatá.
     
      Krmivo pre psa v bežnej záťaži, ktorých fyzická kondícia, prostredie v ktorom žijú a psychická záťaž zodpovedajú bežným štandardným podmienkam, by malo obsahovať v 1 kg minimálne:
N-látky         220 g
Vitamín B 6       35 mg
Tuk          110 g
Vitamín B 12       80 |Ěg
Lyzín         13 g
Vitamín K 3         4 mg
Selén        0,13 mg
Vitamín E( - tokoferol)   65 mg
Vápnik        18 g
Vitamín C        45 mg
Fosfor         9 g
Železo      100 mg
Sodík         3,5 g
Meď         11 mg
Vitamín A        12000 m.j.
Mangán     37 mg
Vitamín D 3       1200 m.j.
Zinok        70 mg
Vitamín B 1        6 mg
Metionín +Cystín      7 g
Vitamín B 2         13 mg
Metabolizovateľná energia    4 270 kcal

Výživa dospelých psov vo vysokom pracovnom zaťažení musí pokrývať zvýšený výdaj organizmu, a preto sa odlišuje od krmiva určeného pre psov v bežnej záťaží. Minimálny obsah živín v týchto krmivách by mal byť:
     
N-látky       265 g
Vitamín B 6      55 mg
Tuk       160 g
Vitamín B 12      150 |Ěg
Lyzín      9 g
Vitamín K 3      7 mg
Selén       0,20
Vitamín E( - tokoferol)     130 mg
Vápnik      12 g
Vitamín C       70 mg
Fosfor      7 g
Železo       125 mg
Sodík       1,5 g
Meď       12 mg
Vitamín A       18000 m.j.
Mangán      48 mg
Vitamín D 3       2 500 m.j.
Zinok       105 mg
Vitamín B 1      9 mg
Metionín +Cystín    6,5 g
Vitamín B 2      22 mg
Metabolizovateľná energia     4 550 kcal

Ďalšou skupinou psov, ktorí si vyžadujú z hľadiska obsahu živín v krmive iný prístup sú psy staršie, menej aktívne a psy so sklonom k obezite. Pre tieto psy by granulované krmivo malo obsahovať výživné látky na úrovni:

N-látky       170 g
Vitamín B 6     55 mg
Tuk  70 g
Vitamín B 12     140 |Ěg
Lyzín      7,5 g
Vitamín K 3      7 mg
Selén      0,10 mg
Vitamín E ( - tokoferol)    75 mg
Vápnik      16 g
Vitamín C      50 mg
Fosfor      8 g
Železo      95 mg
Sodík      1 g
Meď      9 mg
Vitamín A    20000 m.j.
Mangán      40 mg
Vitamín D 3      1 600 m.j.
Zinok      70 mg
Vitamín B 1     5 mg
Metionín +Cystín     5,5 g
Vitamín B 2     20 mg
Metabolizovateľná energia   3 630 kcal

      Denná dávka u týchto psov by mala zodpovedať momentálnej kondícii, jeho pohybovej aktivite, momentálnemu zdravotnému stavu a teplote prostredia. Dôležité v tejto skupine psov je denné dávkovanie krmiva, ktoré záleží nielen od hmotnosti, ale i od toho či sa jedná o staršieho, prípadne menej aktívneho psa alebo o psa so sklonom k obezite. Orientačná denná dávka granulovaného krmiva pre tieto psy je:
Hmotnosť psa     Do 5 kg   5 - 10 kg   10 - 20 kg   20 - 35 kg   35 - 45 kg   45 - 60 kg
Dávka v g pre staršie   35 - 100   100 - 200   200 - 310   310 - 450   450 - 530   530 - 650
a menej aktívne psy Dávka v g pre psov so sklonom k obezite   30 - 90   90 - 160   160 - 250   250 - 360   360 - 430   430 - 520  
      Pri klasickej výžive psov mäsom je veľmi vhodný cereálny doplnok, ktorý priaznivo pôsobí na tráviaci trakt, hlavne ako doplnok vlákniny. Cereálny doplnok vyrábaný pre výživu psov je obohatený o vitamíny a minerálne látky (u niektorých výrobcov vo forme Bioplexov a oligosacharidov manánov) a tým zabezpečuje optimálnu výživu psov. Maximálna dávka pre psa na deň by mala byť do 0,6 kg. Pri tomto krmive musí chovateľ mať na zreteli, že sa jedná iba o doplnkové krmivo a ním nemôže zabezpečiť optimálnu výživu psov.
     
N-látky     75 g

Vitamín B     6 55 mg Tuk   20 g
& Vitamín B 12     120 |Ěg
Lyzín      2 g
Vitamín K 3     6 mg
Metionín + Cystín    3,5 g
Vitamín E ( - tokoferol)   100 mg
Vápnik     0,4 g
Vitamín C    70 mg
Fosfor     3 g
Železo     53 mg
Sodík     0,5 g
Meď     15 mg
Vitamín A     18 000 m.j.
Mangán   80 mg
Vitamín D 3    2 100 m.j.
Zinok    155 mg
Vitamín B 1    9 mg
Selén    0,20 mgIV. Niekoľko rád na záver
      Pri výbere granulovaného krmiva pre psa musí chovateľ často zobrať do úvahy "osobnosť" psa a to tým, že nie každý pes je ochotný, hlavne pri zmene krmiva, prijímať nové krmivo často vyrobené z najkvalitnejších surovín, napriek tomu, že svojím zložením plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám. Návyk na nový druh krmiva, by mal byť postupný. V prvých dňoch v kombinácii s doteraz používaným a postupne zvyšovať v dennej dávke chovateľom vybrané krmivo na základe výživových hodnôt, zloženia a záťaže psa.
      Granulované krmivá považujeme v súčasnosti za moderné kŕmenie. Na jednej strane chovateľom šetria čas, jeho príprava je rýchla, výrobcovia určujú dávkovania, výber krmív je veľký od rôznych výrobcov, ktorí zároveň garantujú, že vývoj psa pri dodržaní dávkovaniabude bezproblémový. Chovatelia, by mali zásadne dodržiavať predpísané dávkovanie výrobcom. Jedná sa o koncentrované krmivá s optimálnym obsahom živín. Predávkovanie môže pri dlhodobom čase spôsobovať vážne metabolické poruchy a s tým spojené zvýšené náklady na veterinárne ošetrenie. Ďalšou častou chybou je zmiešavanie rozličných krmív od rozličných výrobcov. Tu hrozí, že psa môžeme predávkovať rôznymi živinami, a to nie len vitamínmi, minerálnymi látkami, ale aj základnými živinami.
      Ak sa chovateľ i napriek hore uvedeným výhodám nerozhodne pre túto formu výživy psa, mal by sa vyvarovať, aby im kuracie kosti - i napriek tomu, že mnohým psom veľmi chutia - zásadne neboli podávané. Ide najmä o duté a rúrkovité kosti zo stehien, krídel, pretože sa nelámu, ale štiepia a často môžu poraniť tráviaci systém psa (hlavne žalúdok a črevá). Bravčové kosti nie sú najvhodnejšie pre zvýšené zastúpenie tukov. Nesmú sa skrmovať v surovom stave, pretože môžu obsahovať choroboplodné zárodky (najnebezpečnejšie sú vírusy Aujezského choroby, u ktorej akákoľvek liečba je neúčinná). Chovatelia, by sa mali z tohto dôvodu aj vyhýbať surovému mäsu. Najvhodnejšia úprava mäsa je jeho varenie. Kosti sú veľmi dôležité najmä pri utváraní zdravého a správneho chrupu. Najvhodnejšie sú surové hovädzie kosti, varené kosti psy bežne prehryznú a prehltnú, čo môže spôsobovať zvracanie a zápchy. Psom treba podávať surové hovädzie kosti 1 až 3- krát v týždni, čo vytvorí predpoklady, že ich zuby budú zdravšie. Pri súčasnej veterinárnej kontrole na bitúnkoch je takmer zaručené, že čerstvá hovädzia kosť alebo správne uskladnená neobsahuje žiadne choroboplodné zárodky, ktoré by mohli vyvolať akékoľvek infekčné ochorenie. Kosti pre výživu psov, by sa mali zásadne kupovať v oficiálnych predajniach mäsa a nikdy nie od rôznych iných dodávateľov. V prípade, že do krmiva zaradia sa cestoviny, ktorých je v obchodoch značný výber, je vhodné chovateľov upozorniť, že psy majú v krvi vysoký obsah fosforu, a preto by mali zásadne konzumovať iba nevaječné cestoviny. Vždy má chovateľ rešpektovať, že pes je mäsožravec a rastlinné krmivá sú iba doplnkom z hľadiska obsahu vlákniny.
      V každom prípade by výživa psa, ako "člena rodiny", mala, byť na prvom mieste. Rozhodne chov psa nie je záležitosťou byť "IN", ale dlhoročným spôsobom spojenia človeka s prírodou, ku ktorej sa človek môže vrátiť aj spojením svojho života s dennodennou starostlivosťou o psa. Výživa psa musí v prvom rade zabezpečiť jeho plnohodnotný fyziologický vývoj a na výžive psa by chovatelia nemali zbytočne mrhať peniazmi, ale zároveň ani šetriť na jeho výžive a vybrať z množstva ponúkaných krmív to, ktoré zabezpečuje jeho nároky z pohľadu záťaže, veku a plemena.
      Iba chovateľ so správnym výberom krmiva a dávkovaním môže zabezpečiť pre psa zodpovedajúcu výživu a tým i predísť rôznym dietetickým problémom a zdravotným problémom vyplývajúcim z nesprávnej výživy.

Fotogalerie

vychází v 7:18 a zapadá v 16:12 vychází v 22:52 a zapadá v 13:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...