Časopis Myslivost

05 / 2006

Mezinárodní Field Trial anglických a kontinentálních ohařů

František ZAHRADNÍČEK
Na základě plánu práce výcvikové sekce MSKAO se sídlem v Brně se konal MFT anglických a kontinentálních ohařů, který byl současně zahajovací kynologickou akcí našeho klubu v letošním roce.
Tato soutěž se konala pod záštitou ČMKU, ČMMJ, ČMKJ a ve spolupráci s OMS Brno-venkov. O propůjčení honitby jsme požádali MS Telnice, MS Měnín a již tradičně LČR - LZ Židlochovice. Ve všech případech bylo našemu klubu plně vyhověno. Vzhledem k výbornému zazvěření zvláště koroptví, křepelkou a bažantem se stal po oba dny MFT plnohodnotnou soutěží. A nic na tom nezměnilo ani to, že nás po oba dny provázel vytrvalý drobný déšť s mírným větrem a teplotou kolem 10 - 12 °C.
      Chata MS Telnice byla pro účastníky vzorně připravena včetně bohatého občerstvení. Slavnostnímu zahájení a i samotné soutěži přihlížela početná skupina příznivců lovecké kynologie. Soutěžilo se ve skupině párů (couple) a jednotlivců (solo). Kromě českých vůdců bylo zastoupeno Slovensko. Po oba dny se soutěžilo o následné tituly: CACIT, CACT, Res.CACIT, Res.CACT.
     
      V sobotu se dostavilo sedmnáct anglických ohařů a sedm ohařů kontinentálních. Rozdělení plemen bylo následující: POI deset, AS šest, GS dva, EB dva, MOK tři a NOK dva. Sbor rozhodčích byl delegován na návrh klubu, ČMMJ Praha v tomto složení: VR - MVDr. Čestmír Šrámek (ČR), dále pp. Ing. Marán Konečný, Lubomír Knap (SK), Jiří Procházka, Zdeněk Kunc, Vlastimil Resner (ČR). Ladislav Pokorný se bez omluvy nedostavil.
      Nyní mi dovolte abych Vás seznámil s výsledky hodnocení ohařů.
      Couple AO:
      1. Bea vis tranquilla, AS, vůdce Vladimíra Dvořáková, Exc. 18 bodů, CACIT, CACT;
      2. Achaia Seva, AS, vůdce Eva Straková, Exc. 17 bodů, Res.CACIT, Res.CACT;
      3. Altinum Dior, POI, vůdce Pavel Navrátil, V.D. 15 bodů.
     
      Solo angličtí ohaři:
      V této skupině startovalo šest plemen anglických ohařů, z toho čtyři POI, jeden AS a jeden GS. Přesto, že všichni měli velké množství zvěře, žádný pes bohužel ve svém rozběhu neuspěl a tudíž v této skupině ani žádný pes nebodoval do pořadí.
      Nejčastější opakovanou chybou bylo neprokázání zvěře při vystavování, přecházení zvěře s dobrým větrem a tím i následné netypické hledání s otáčením po větru, nikoliv proti větru.
     
      Solo kontinentální ohaři:
      1. Heidy od Řehákova dubu, NKO, vůdce Ivo Kristek, Exc. 18 bodů, CACIT, CACT;
      2. Jumbo z Pufího parku, MKO, vůdce Zoltán Nagy, Exc. 17 bodů, Res.CACIT, CACT;
      3. Bělka Hastrmánek, NKO, vůdce Martin Kříž, V.D. 12 bodů.
     
      V neděli bylo přihlášeno jedenáct plemen anglických ohařů a osm ohařů kontinentálních s následným dělením plemen: POI devět, AS dva, EB dva, MOK čtyři, NOK dva. Sbor rozhodčích posuzoval bez pánů Resnera a Knapa ve stejném složení jako předešlý den.
     
      Couple angličtí ohaři:
      1. Cheeky z Lodínských luhů, AS, vůdkyně Eva Straková, Exc. 18 bodů, CACIT, CACT;
      2. Altinum Dior, POI, vůdce Pavel Navrátil, V.D. 15 bodů;
      3. Avar z Chřibských lesů, POI, vůdce Petr Zvonař, V.D. 11 bodů.
     
      Solo kontinentální ohaři
      1. Ataman Duma Kazana, NKO, vůdce Luděk Müller, Exc. 18 bodů, CACIT, CACT;
      2. Bělka Hastrmánek, NKO, vůdce Martin Kříž, Exc. 17 bodů, Res.CACIT, Res.CACT;
      3. Analen od Dánských králů, EB, vůdce Josef Slavík, Exc. 16 bodů, CACT.
     
      Kladem celé soutěže bylo sportovní vystupování všech vůdců, nebyl podán žádný protest. Je nutné zdůraznit i to, že žádný pes nebyl vyloučen ze soutěže pro nedostatek zvěře pernaté. Pokud někteří jedinci neobstáli, pak to bylo převážně věcí poslušnosti a klidů před zvěří, stylu práce v hledání a v neposlední řadě přecházení či vyrážení pernaté.
      Vzhledem k již zmíněnému dostatku zvěře byl průběh soutěže v obou dnech časově plynulý a nebylo proto zbytečných průtahů s posuzováním psů. Tím i vznikal prostor pro nerušenou hodnotnou diskuzi zúčastněných. Ta nejen kladně hodnotila zazvěření, ale současně s tímto faktorem bylo konstatováno, že i přes dostupnost a dobrou organizaci chybí početnější zahraniční účast. Je evidentní, že psům zahraničních vůdců vadí při jejich způsobu hledání taková koncentrace zvěře a dělají proto mnohonásobně více chyb než psi našich vůdců. A to je také důvod proč na jižní Moravu neradi jezdí. Přesvědčili se o tom, že získávat tituly je za tohoto stavu rozhodně složitější, než tam, kde je zvěře podstatně méně. Zde se navíc vyskytuje zvěř zaječí, což souvisí s horší ovladatelností ohařů. Toto konstatování se opírá o samotná vyjádření zahraničních vůdců, zvláště vůdců z Itálie, ale také našim přátelům ze Slovenska.
      Při diskuzi se dostalo i na tvorbu nových zkušebních řádů loveckých plemen. Pochopitelně se víceméně hovořilo v teoretické rovině, protože na spoustu dotazů nemohl v té době odpovědět ani nový předseda kynologické komise ČMMJ, který byl členem soudcovského sboru.
      V každém případě jsme se shodli na tom, že pokud některé navržené změny projdou, tak se pro mnohé ztíží samotný výcvik loveckých psů oproti stávajícímu ZŘ. Pocítí to zejména ti cvičitelé a vůdci, kteří nemohou z různých důvodů používat střelnou zbraň, nejsou členy MS a nebo nemají možnost jít cvičit do okolních MS (například výcvik na speciální vodní práce).
      V každém případě se tvorba nových ZŘ v mnoha disciplínách vrací, z mého pohledu k tomu nejlepšímu co jsme dosud měli, a to ZŘ z šedesátých let. Ti dříve narození si ho pamatují jako vázanou knížku v tmavozeleném plátně s černým písmem - ZŘ ohařů a malých plemen. Také jsem předvedl řadu psů podle tohoto ZŘ, a nebyl špatný.
      Závěrem mi dovolte poděkovat všem zúčastněným za krásný zážitek z práce těchto ušlechtilých psů, všem pořadatelům za výbornou spolupráci a bezchybnou přípravu celé akce, zvláště pak členům MS Telnice. Sboru rozhodčích za citlivé a spravedlivé posuzování. Zároveň se těším a zvu všechny příznivce anglických a kontinentálních plemen ohařů na NFT, který se koná 30. 9. rovněž v MS Telnice, a na klubové VZ konané 7. - 8. 10. v MS Neslovice - viz internetové stránky klubu MSKAO.
vychází v 7:26 a zapadá v 18:04 vychází v 20:44 a zapadá v 12:03 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...