Časopis Myslivost

05 / 2006

Redbone Coonhound

MVDr. Miroslav MARTINČEK
Tento príspevok je venovaný zaujímavému plemenu poľovníckeho psa, populárneho a početne chovaného na Americkom kontinente, a to Redbone Coonhound-a.
Medzi milovníkmi zaujímavých zvierat nie je tento pes úplne neznámy, pretože v poslednej dobe sa v niektorých časopisoch objavujú informácie aj o menej známych plemenách. Slušnú informáciu, vrátane obrazovej, priniesla notoricky známa Encyklopédia psov od Dr. Bruce Vogle, avšak tento pohľad bude do istej miery pre Európu exkluzívny, pretože nie je iba vyhodnotením dostupných informácií, ale hlavne prvou praktickou skúsenosťou s chovom tohto plemena u nás.
      Redbone Coonhound patrí do skupiny amerických duričov. Táto skupina psov označovaných názvom coonhound je tvorená šiestimi osobitnými plemenami: Black and Tan, Bluetick, English Redbone, Treeing Walker a Plott Coonhound, ktoré sa vyznačujú rovnakým spôsobom lovu a poľovným využitím. Sú to veľké psy, krátkosrsté výborne prispôsobivé rôznym klimatickým podmienkam. Okrem pracovného využitia sa čoraz viac uplatňujú aj ako skvelé spoločenské psy a domáci miláčikovia. Sú charakterné, milé, priateľské a vytrvalé. Všetci sú vyšľachtení pre vysoké nároky na fyzickú kondíciu, preto potrebujú väčší zabezpečený priestor a časté prechádzky.
      V tejto skupine svojou uniformitou telesného rámca, veľkosťou a stálosťou zafarbenia vzniká Redbone Coonhound. Je jediným zástupcom medvedíkovitých psov s jednofarebnou, červenohnedou srsťou.
      Pôvod plemena siaha do začiatku 19. storočia, keď poľovníci v Severnej Amerike používali pri love červených psov, ktorí vynikali dobrými schopnosťami v stopovaní lovenej zveri. Mimoriadne sa im darilo pri durení malých kožušinových zvierat a dobré pracovné schopnosti prejavili aj v prípadoch, kde zvieratá hľadali útočisko na stromoch. Prenasledovali medvedíkov čistotných, vačice, pumy. Tak vznikol v loveckej terminológii nový pojem stromovanie, čo predstavuje vydurenie prenasledovanej zveri na strom tak, aby nemala možnosť uniknúť.
      Neskôr niekoľko chovateľov a šľachtiteľov, ktorých zaujal červený lovecký pes, vrátane Petra Redbone z Tennessee začalo aktívne týchto psov selektovať, s úmyslom vyšľachtiť psa s trvalými charakteristikami, typovo aj farebne. V počiatkoch šľachtenia sa na chrbtoch Redbone objavovali na červenom základe čierne sedlá, preto sa môžeme v americkej historickej terminológii plemena často stretnúť s názvom Sedlové chrbty, toto bolo však selektívnym krížením úplne eliminované a docielila sa celočervená farba. Na selekcii sa podieľal známy lovec líšok a chovateľ psov Georg F. L. Birdsong, z Gorgie, ktorý v roku 1840 dostal od Dr. Thomasa Henryho prvú ustálenú skupinu psov Redbone.
      Základom genofondu všetkých psov plemena Coonhound je American Foxhound (vyšľachtený z anglického foxhounda a francúzskych poľovných psov) dovezený do Ameriky v 17. storočí z Anglicka, ktorého kríženie s plemenom Bloodhound dalo základ vyšľachtenia plemena Redbone Coonhound, ktorému pri zrode do dnešnej podoby prispeli aj írski loveckí psi (Kerský bígl) roky používanými na durenie líšok a jeleňov dovezení do Ameriky írskymi imigrantami. Pravdepodobne títo predkovia zanechali na dnešných Redbone povolené biele škvrny na prsiach a koncoch končatín.
      Redbone Coonhound ako prvý zaregistroval UKC v roku 1902, dva roky po zaevidovaní Black and Tan Coonhound.
      Kým v minulosti ohrozovali premnožené medvedíky čistotné farmárov na americkom vidieku a pomoc psov bola nevyhnutným riešením, dnes možnosti častého lovu nie sú každodennou potrebou človeka, a preto so svojím štvornohým priateľom si vymyslel lovecký šport. Títo psi ako výborní stopári inklinujúci hlavne k zveri hľadajúcej si útočisko na strome, stali sa loveckým športovým nástrojom.
      Pretože je medvedík aktívny v noci, konajú sa každoročne stovky nočných lovov, pri ktorých sa durenia zúčastňujú psy a psovodi. Úlohou medvedíkovitých psov je v krátkom čase vystopovať hľadané zviera, vyhnať ho na strom a privolať lovca špeciálne zmeneným hlasom. Väčšinou sa používa na to svorka 2 - 4 psov. Tieto skúšky a súťaže sú organizované na celom území Severnej Ameriky a ich úlohou okrem iného je preverovať kvalitu chovov.
      V rozhodovaní o kúpe psa si každý záujemca musí dôkladne uvedomiť charakter plemena Redbone Coonhound. Záujemca by mal kupovať len overené šteňatá so všetkými predpokladmi pre zapísanie do plemennej knihy, resp. získanie oficiálneho dokladu o pôvode.
      V každom prípade kúpa tohto prekrásneho psa si vyžaduje najprv reálne posúdiť možnosti vytvorenia životných podmienok pre jeho chov. Inak by mohol byť u vás tento pes absolútne nešťastný. Rátajte s tým, že tento jedinečný pes vytvára pre svojich majiteľov veľký záväzok. Čas venovaný šteňaťu a jeho introdukcii do vašej rodiny sa však vráti v podobe oddanosti psa členom vašej rodiny, či už ako spoločník, alebo pes pre poľovné využitie.
      Majiteľ Redbon-a by mal byť naklonený vychádzkam do prírody a pripravený venovať čas tomuto členovi domácnosti. Jeho neutíchajúca energia si vyžaduje väčší životný priestor a dennodenný pohyb.
      Je nepredstaviteľné jeho celodenné zatvorenie v koterci, či uviazanie na blok. Bez dávky potrebnej slobody, ktorou ho musíte obdarovať, tento pes nie je vhodný pre vás.
      Redbone je absolútne spoľahlivý spoločník, mimoriadne ohľaduplný k deťom. Ako spoločník v interiéri je inaktívny a nemá predpoklady z nudy pripraviť svojim majiteľom pohľad na zdemolovaný byt.
      Rovnako, po pravidelných vychádzkach, alebo po primeranej aktivite, nie je ohrozené ani okolie domu. Tento pes môže byť tak interiérovým, ako aj celoročne exteriérovým členom našej domácnosti. V prípade, že je celoročne vonku, podsada jeho srsti je hustejšia, srsť sa máličko predĺži a bezproblémovo znáša akúkoľvek zimu. Samozrejme, podmienkou je kvalitná búda.
      Lovecky a pracovne vyzrieva rýchlo, avšak ako všetky veľké plemená povahovo dozrieva neskôr. V štvrtom roku života sa z neho stáva ustálený pes. Dospelý pes väčšinu dňa prespí a túžobne očakáva príchod svojej svorky (rozumej svojho pána a jeho príbuzných), ktorých nadšene víta a očakáva spoločnosť a aktivitu. Pre jeho každodenné zamestnanie je vhodné, aby mal vo svojom životnom priestore silnejšie stromy, či už ovocné, alebo parkové, so silným kmeňom, čo poslúži ako výborný objekt pre trávenie voľného času psa ak sa na ňom dočasne schová mačka alebo veverička.
      Osobnostne sú títo psi veľmi sebavedomí, odvážni, nikdy nie agresívni. Pri dennom živote vo vašej blízkosti sa jeho komunikačné schopnosti prejavia úplne dokonale, reč tela, chvosta, uší a čo je pre toto plemeno typické, hlavne hlasové prejavy budú, pre chovateľa úplne zrozumiteľné. Prirodzená túžba po pohybe a love je silným stimulom pre mimoriadnu aktivitu vo voľnom priestore. Psi ako weimarský stavač, retriever, hannoverský farbiar, či nemecký ovčiak, boli pri spoločnej aktivite kondične porazení.
      V každom prípade sa od útleho veku šteňaťa nesmie podceniť naučiť psa jedinej priorite - sledovať svojho pána a vytrénovanie 100%-ného privolania. Dnes viem, že je to možné aj napriek jeho veľkej túžbe nasledovať svoj nos a stále hľadanú stopu eventuálnej koristi.
      Prednosťou Redbon-a je jeho ochota pracovať v akomkoľvek teréne a za akéhokoľvek počasia. Pre poľovné upotrebenie je veľmi ľahko vycvičiteľný. Náruživosť k lovu má v krvi, rovnako ako vytrvalosť, pracuje úplne prirodzene netreba ho motivovať. Stopu, prenasledovanie a dopadnutie koristi hlási typickým krátkym, hlasným, častým štekaním so stopercentným zadržaním.
      V prípade, že korisť je na strome, streche, či plote alebo inom nedostupnom mieste, avšak pod kontrolou psa, vehementne sa pokúša zdolať tieto výškové prekážky sprevádzajúc to hlasným trúbením. Takýto hlasový prejav som nepočul u žiadneho plemena. Toto je ďalší fakt, ktorý si treba uvedomiť pri výbere plemena a spojiť ho s predstavou o tolerancii susedov. V žiadnom prípade nechcem hovoriť o nejakom hysterickom štekaní, avšak jež, mačka, veverička, lasica v záhrade spôsobí malý koncert a to až do dopadnutia votrelca, alebo jeho odstránenia, či úteku.
      Jeho neresťou, alebo prirodzenou vlastnosťou, je jeho "zatúlanie sa", resp. vzdialenie sa z dohľadu, keď jeho citlivý nos neodolá stope volania divočiny. Tomuto sa dá čeliť len vytrénovaním privolávky a stabilizovaním pri nohe, čo vyžaduje denný 15minútový dril. Pre účel kontroly psa ponúka americký priemysel Coonhoundov obojky s vysielačom a lokátory na ich rýchle dolapenie, avšak výnimočná schopnosť orientácie a sledovanie situácie ho robí takmer 100%-ným vo vyhľadaní pôvodného miesta v teréne, resp. vyhľadanie pána.
      Keďže bolo toto plemeno vyšľachtené pre lov medvedíka čistotného, ktorého prirodzeným prostredím je voda, Coonhound je veľmi dobrý plavec, ochotne hľadá a prináša aport aj z vody.
      Stravovacie návyky psa sú podobné jeho naturelu, je doslova nenásytný, pripravený zhltnúť akúkoľvek ponúknutú potravu. Toto je vážnym mementom v chove psa a od útleho veku doporučujem prísne disciplinovaný režim podávania potravy. Ako ideálna kombinácia skladby výživy sa nám osvedčila kŕmna dávka rozdelená na rannú časť, keď podávame suché, alebo vývarom zaliate kvalitné granule 450 g a večernú dávku pozostávajúcu z uvarenej kuraciny v dávke asi 900 g aj s vývarom. Túto stravu dopĺňame vitamínovými a minerálnymi doplnkami. Neoddeliteľnou súčasťou sú vhodné kosti, ktoré sú trvalým zdrojom výživy, ale aj zábavy. Kŕmnu dávku je potrebné prispôsobovať pracovnému vyťaženiu, čo sa ľahko pozná podľa kondície pri záťaži a celkového fyzického vzhľadu. Pes nesmie mať neprimerané množstvo podkožného tuku, rebrá musia byť pod kožou viditeľné s jasným vyrysovaním kostrového svalstva na končatinách a trupe.
      Exteriér Redbone Coonhound-a predstavuje elegantný dynamický kompaktný celok. Má atletickú konštitúciu s primeranou hlavou, odlíšenou tvarovým pohlavným dimorfizmom. Hlava psa v mozgovej časti lebky je širšia, v tvárovej časti je celkovo mohutnejšia. Pohľad je ostrý a priamy, farba očí tmavo hnedá až oriešková, maska tváre a nos je tmavo hnedý.
      Najtypickejšou časťou tela tohto plemena sú jeho visiace uši siahajúce pri priložení na tvár obvykle až k špičke nosa, sú stredne nízko nasadené so širokou základňou. Sú jemné, držiace si pevný tvar na vonkajšom okraji s veľkou kožnou riasou vytvárajúcou kapsu. Sú porastené jemnou srsťou, dobre ovládané uchohybnými svalmi, čo je výborným komunikačným prostriedkom.
      U zubov sa preferuje nožnicový skus, prípustný je aj kliešťový. Krk je stredne dlhý, silný, nesmie sa na ňom tvoriť lalok, iba pod dolnou čeľusťou môžu byť záhyby. Hrudník je hlboký, široký, priestranný, chrbát silný, bedrá široké, pevné, dobre osvalené, driek štíhly a pevný. Chvost je nesený šabľovite nahor, dlhý, aktívny. Brucho je primerane vykasané, celkový rámec tela je obdĺžnikový. Končatiny sú rovnomerne vyvinuté so široko postavenými lopatkami, vysoko upnutými k stene hrudníka, čo mu umožňuje rýchly a vytrvalý beh s ideálnou mechanikou pohybu.
      V postoji s mierne vysunutými panvovými končatinami dozadu výška hrudníkových končatín je vyššia ako panvových končatín. Končatiny sú výborne osvalené, významnou zvláštnosťou sú silné pazúry, ktoré pri našľapovaní sa výrazne vysúvajú a pripomínajú mačací pazúr. Pri vyskakovaní na strom je možné často vidieť predsunutie pazúrov tak, že sa laba dotýka podložky len vztýčenými pazúrmi. Medzi prstami je výrazná kožná riasa, čo je príznakom jeho pozitívneho vzťahu k vode. Je výborným plavcom.
      Srsť je zamatovo jemná červenohnedej farby s povolenou malou bielou hviezdou na prsiach, resp. ojedinele na prstoch končatiny. Oficiálne sú uznané dve farebné variety tmavšia a svetlejšia.
      Výška tohto plemena podľa štandardu UKC, AKC, CKC je 56 - 69 cm (psi) a 53 - 63 cm (suky), hmotnosť 20 - 32 kg .
      Už spomínaný hlas je skutočne pozoruhodný. Má niekoľko odtieňov a typický kloktavý brechot. Pri bežnom hlasovom prejave je hlboký, pri práci na čerstvej stope je jeho hlas dominantný, nasadený v plnom pracovnom výkone aj niekoľko hodín. Pri durení živej koristi sa špeciálny hlasový prejav popisuje ako rev.
      Pri zachovaní štandardných podmienok ošetrovania má pevné zdravie. Snáď pozor na uši v súvislosti s ich vysušením po práci v rybníkoch, či riekach.
      Nášho psa "PR" AMY z Košíc, (psi registrovaní UKC v USA alebo Kanade majú pred vlastným menom uvedené "PR", čo znamená Purple Ribbon, čo je vyjadrením rasovej čistoty všetkých predkov evidovaných v registroch UKC daného jedinca), sme doviezli zo Sarnie (Ontario) v Kanade, od chovateľa Johna Della, pred šiestimi rokmi ako malé šteňa. Bol to iba kontakt cez internet a telefón, informácií sme nemali dostatok. Preto sme s napätím očakávali ako bude vyzerať a aký bude mať charakter náš pes. Absolvovala dlhú cestu do Toronta, odtiaľ do Prahy a Košíc. Šteňa docestovalo vo výbornom stave, bez známok únavy alebo stresu. To potvrdzovalo, že naozaj patrí k silným a vytrvalým jedincom. V našej rodine od prvého okamihu zaujala významné postavenie miláčika. V prvom roku fyzicky dospela a postupne sme sledovali ako sa napĺňa štandard plemena.
      Do roka absolvovala základný výcvik poslušnosti. Jej introdukcia do rodiny potvrdila, že je to naozaj extrémne tolerantný pes, výborný spoločník v dome aj na dvore, lenivý spachtoš, keď ostáva cez deň sama. Zároveň je pripravená na akúkoľvek aktivitu spoločne s nami alebo zvieratami v záhrade. Prvý poľovný úlovok mala ako trojmesačná, keď sme po prvý krát naživo uvideli stromovanie, pri ktorom zahnala mačku na strom, zmenila hlas a dorážala na strom. Bol to prvý dôkaz o inštinktívnej výbave a poľovníckom srdci tohto jedinca. Počas našich pravidelných vychádzok do lesa sa od počiatku správala veľmi sebavedome, aktívne a priviedla nás na stopu mačiek, srnčej, jelenej zveri, líšok, diviakov a bažantov.
      Veveričky, ktoré u nás žili na strome v záhrade sa potom ako vyviedli mladé viac u nás neusadili. Najobľúbenejším terénom sú neprielezné kroviny, najlepšie s potokom, kde dokáže vytrvalo aktívne pracovať celé hodiny. To isté platí o práci v snehu a mraze alebo v letnej horúčave. Kým pri durení srnčej, alebo jelenej zveri zvládne odvolanie zo stopy, stále ostáva veľmi náročné zachovanie poslušnosti pri stretnutí s líškou. Naopak veľmi obozretne a opatrne sa správala pri dohľadávaní postreleného diviaka. Do zhasnutej zveri neútočila a starostlivo hlásila svoj nález.
      Po šesť ročnej skúsenosti vieme potvrdiť, že sa váš miláčik v lese ľahko premení na lovca a dokonale zvládne svoju úlohu. Na tento účel nebola mimoriadne trénovaná. O introdukcii plemena v Európe sme začali uvažovať po výstave, kde svojim exteriérom upútala pozornosť odbornej aj laickej verejnosti.
      Aby sme zabezpečili pokračovanie tohto plemena v Európe, pred štyrmi rokmi sme doviezli na Slovensko aj psa.
      Je to Gotty ("PR" Petrus and Petrusova's Gotty) pochádza z chovu v Iove v USA. Je to rovnako aktívny, smelý pes, prekvapivo prítulný, telesne jasne nesúci samčí habitus.
      Aj keď je lovecké použitie veľkých duričov u nás obmedzené a medvedíky čistotné sa objavujú iba v Nemecku a na Ukrajine, po skúsenostiach, ktoré máme z chovu je jasné, že by toto plemeno mohlo nájsť uplatnenie aj v krajinách Európy pri poľovaní na líšky, dohľadávaní postrelenej zveri, pri spoločných poľovačkách na diviačiu zver.
      Rovnako je tento pes ideálny pre ľudí, ktorí hľadajú spôsob pre aktívne využitie voľného času v prírode počas víkendov a dovoleniek a tých, ktorí hľadajú oddaného spoločníka. Chovať Coonhound-a v Amerike znamená mať určitý životný štýl. Pravidelné víkendové prezentácie a preteky v love medvedíkov sú sprevádzané programom pre celé rodiny. Víťazmi nie sú iba psí šampióni, ale aj psovodi. Klubový život prezentuje 300 stránkový mesačník, kde okrem zaujímavých odborných článkov, komentárov, fotografií, in- zercie a príbehov zo života nájdete celý priemysel detailov potrebných pre psa aj chovateľa. Súčasťou služieb je ponuka a zároveň zásielkový obchod so sezónnym praktickým oblečením pre pánov aj dámy.
      Toto krásne psie plemeno sa udomácnilo v našich podmienkach, má všetky predpoklady nájsť si skupinu obdivovateľov, ktorí pomôžu rozšíriť Redbone Coonhound-a po celej Európe, v ktorej sme doposiaľ nenašli chovateľa týchto elegantných psov. Podarilo sa nám uchovniť náš pár. Stali sme sa členmi klubu duričov Slovenska. Amy bola pripustená a pred pár dňami bola konštatovaná pri USG vyšetrení pozitívna gravidita. Toto zistenie nám prinieslo veľkú radosť, s očakávaním príchodu šteniat, prvého známeho vrhu Redbone Coonhound-a na Slovensku a v Európe importovanými jedincami zo Severnej Ameriky.
      V prípade Vášho vážneho záujmu nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese marmir@stonline.sk č.t. 00421 55 6436408 č.m.t. 00421 905 296483

Fotogalerie

vychází v 7:07 a zapadá v 16:20 vychází v 16:42 a zapadá v 6:34 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...