Časopis Myslivost

06 / 2006

Havlíčkobrodští kynologové slaví

Ing. Vladimír ŠIMEK, CSc.
V letošním roce slaví myslivečtí kynologové bývalého okresu Havlíčkův Brod šedesát let soustavné péče o chov, výcvik a využívání loveckých psů. Náš přístup a dosud získané zkušenosti jsou, pokud víme, tak trochu ojedinělé a proto si myslíme, že by mohly zajímat i ostatní čtenáře Myslivosti.
Druhá světová válka i v našem regionu v podstatě zlikvidovala nejen českou myslivost, ale především zcela zdecimovala mysliveckou kynologii. A to v počtu používaných loveckých psů, ale především v kvalitě jejich chovu, výcviku a ověřování myslivecké upotřebitelnosti vhodnými zkouškami. Na jaře roku 1946 proto skupina nadšených mladých myslivců začala hledat cesty, jak tyto škody napravit. Začali se pravidelně každý čtvrtek scházet, získávat a vyměňovat si zkušenosti, připravovat a organizovat postupně stále náročnější kynologické akce. Tak vznikl otevřený, každému myslivci přístupný kynologický kroužek, který byl vlastně zárodkem pozdějších kynologických komisí OV ČMS (dnes OMS ČMMJ) a který již šest desítek let funguje jako jejich "prodloužená ruka" při přípravě a organizaci veškerých kynologických akcí v okrese. V roce 1960 pak došlo ke sloučení tehdejších okresů Havlíčkův Brod, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou a tím i k podstatnému rozšíření působnosti kroužku.
      Původní počet čtyř až pěti účastníků schůzek se s růstem počtu myslivců a mysliveckých sdružení v okrese postupně zvyšoval, takže v současné době se nás pravidelně schází každý druhý čtvrtek kolem čtyřiceti pěti, z toho pravidelně pět žen. Věkové složení kroužku je od dvaceti šesti do osmdesáti tří let a nestor kroužku, pan František Mazura, je pro nás nejen nepřebernou studnicí zkušeností, ale také důkazem, že opravdoví pejskaři "nezlobí (se) a nestárnou!"
      Na schůzkách se zabýváme především vzájemnou výměnou zkušeností, pomocí začínajícím kynologům, probíráním zkušebních řádů a připomínkami k nim, změnami v myslivecké legislativě týkající se loveckých psů, společnými výcviky psů, přípravami, zajišťováním a hodnocením zkoušek loveckých psů, výstavami a v neposlední řadě i organizací společenských akcí a péčí o přípravu nových rozhodčích z výkonu. Pokud jde o rozhodčí, má náš OMS k dispozici v současné době celkem dvacet devět rozhodčích s šedesáti jednou aprobací. Z nich máme pro ohaře dvacet čtyři aprobací pro ZV a PZ, patnáct pro LZ a osm pro VZ. Pro malá plemena pak máme pět aprobací pro ZV a PZ, čtyři pro LZ a BZ a rovněž čtyři pro norování. K tomu máme na okrese k dispozici pět umělých nor, vyhovujících pro zkoušky v bezkontaktním norování na lišku. Vůbec první akcí našeho kroužku bylo uspořádání podzimních zkoušek (hledaček) již v září 1946 a pak se postupně ustálilo každoroční pořádání jarních svodů, zkoušek vloh, jedněch nebo dvou podzimních zkoušek, zkoušek z norování, barvářských zkoušek, zkoušek honičů a jednou za dva roky lesních zkoušek a zkoušek všestranných. Nechyběly ani vrcholné akce jakými jsou Memoriál Františka Vojtěcha (1967, 1990), Memoriál Františka Housky (1990), Memoriál Jiřího Steinitze (1978, 1992, 1996, 2002), Memoriál Dr. Khuna (2000, 2002) Celostátní (1990) a Mezinárodní (1985) zkoušky v norování a dále Oblastní výstavy (1965, 1977, 1980, 1989) a Klubová výstava NKO (1999). O tom všem, a nejenom o tom, se lze dočíst v kronice kroužku, která je vedena za celé období jeho existence, tj. od roku 1946.
      V roce 1996 k padesátému výročí vzniku kroužku byla založena soutěž o Havlíčkobrodský pohár, která se koná pod záštitou Městského úřadu Havlíčkův Brod každý druhý rok a skládá se z lesních zkoušek a speciální vodní práce pro ohaře a lesních zkoušek pro malá plemena. Úspěšným absolvováním soutěže získává každý pes příslušnou loveckou upotřebitelnost ve smyslu platných předpisů.
      Letos ve dnech 22. a 23. července proběhl již VI. ročník soutěže, kterou pravidelně hostí MS Perknov ve své honitbě, tentokrát ve spolupráci s MS Olešná. Střediskem soutěže, tak jako řady dalších kynologických akcí, byla restaurace U Palánů v Perknově. Při slavnostním zahájení ocenil naši práci a význam celé soutěže zástupce města Havlíčkův Brod, jeho místostarosta Ing. Libor Honzárek. Hlavními cenami, kromě putovního poháru pro ohaře a malá plemena a jeho kopiemi pro vítěze obou skupin, byl letos pro ohaře odstřel daňka v oboře Lesolg p. Jana Votavy a pro malá plemena odstřel daňčete vč. zvěřiny v oboře Volský žlab Doc. MVDr. Karla Bukovjana, CSc.
      Soutěže se celkem zúčastnilo dvacet ohařů, z nichž deset úspěšně ukončilo její obě části, a deset psů malých plemen, z nichž jedna fenka neobstála. Vítězem VI. ročníku Havlíčkobrodského poháru ve skupině ohařů se stal pointer Bonny Blahud vedený Ladislavem Škarydem s celkovým ziskem 340 bodů. Ve skupině malých plemen zvítězila fena jezevčíka drsnosrstého Verina Korida, vedená Zdeňkem Dvořákem, s celkovým počtem 250 bodů.
vychází v 7:42 a zapadá v 16:43 vychází v 8:51 a zapadá v 18:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...