Časopis Myslivost

06 / 2006

Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen v Jevíčku

JUDr. Bohumil HOTAŘ
Znovu po několika letech byl pověřen tým zkušených organizátorů pod vedením Petra Zikmunda z Mysliveckého sdružení Jevíčko uspořádáním podzimních zkoušek ohařů a malých plemen v okrese Svitavy.
V sobotu dne 2. září tak mohlo za krásného slunečného počasí nastoupit ke zkouškám celkem deset soutěžících ohařů sedmi plemen - tři malí münsterlandští ohaři, dva němečtí dlouhosrstí ohaři a po jednom zástupci plemen: německý krátkosrstý ohař, německý drátosrstý ohař, český fousek, maďarský ohař krátkosrstý a anglický setr. Malá plemena reprezentovali čtyři psi, všichni němečtí křepeláci, které jsme na zkouškách okresu Svitavy mohli vidět po delší době.
      Stejně tak jako na minulých zkouškách v letošním roce nastoupili zkušení vůdci psů, ale také začínající psovodi, které myslivecká kynologie zcela uchvátila. Organizátoři neponechali nic náhodě a stejně tak jako jejich kolegové z MS Hék v Jaroměřicích, kteří v honitbách Malé Hané v letošním roce pořádali zkoušky vloh, připravili zkoušky tradičně velice pečlivě. V revíru vybrali velice dobré prostory pro zkoušené psy jak pro disciplíny hledání pro ohaře, tak ke slídění pro malá plemena tak, aby zkoušky prokázaly připravenost psů pro mysliveckou praxi...
      Zkoušky zahájil ředitel Petr Zikmund, který přivítal všechny vůdce psů, rozhodčí a velice početnou koronu přihlížejících. Po veterinární prohlídce, kterou provedl MVDr. Jindřich Kleibl, bylo provedeno rozlosování psů. Vrchní rozhodčí JUDr. Bohumil Hotař rozdělil ohaře do dvou skupin a představil zároveň zkušené rozhodčí. První skupinu posuzoval Bohuslav Boštík a František Fuksa. Výkony psů ve druhé skupině pak posuzoval Jaroslav Trávníček a Jaroslav Dvořáček. Skupinu slídičů posuzoval Miroslav Lev a František Dvořák. Se skupinou malých plemen dále sbíral zkušenosti čekatel Ladislav Fait, který se zároveň osvědčil jako fotograf. Po nezbytných informacích se všechny skupiny pod vedením určených vedoucích odebraly do honitby Mysliveckého sdružení v Jevíčku a jedna skupina ohařů pracovala v revíru sousední honitby Mysliveckého sdružení Hék v Jaroměřicích.
      V pozdních odpoledních hodinách se všichni sešli v klubovně v napjatém očekávání, jak celkově zkoušky dopadly. Z deseti plemen předvedených ohařů ukončili tři psi zkoušky v I. ceně, dva psi se umístili v ceně II. a jeden pes v ceně III. Čtyři psi tentokrát neprokázali dostatek schopností, především v disciplínách přinášení a neobstáli. Tyto disciplíny až na výjimky byly příčinou horšího umístění i některých dalších psů. Vítězem se stal německý dlouhosrstý ohař Olaf od Smolenské přehrady, vedený Václavem Hejnou. Absolvoval zkoušky v I. ceně s plným počtem 300 bodů. Druhá v pořadí skončila jeho sestra Ora od Smolenské přehrady, vedená Milanem Hlaváčem, rovněž v I. ceně s počtem bodů 292. Jako třetí se umístila fena malého münsterlandského ohaře Karin z Hatného, vedená Václavem Severou, která získala I. cenu a 275 bodů.
      V malých plemenech zvítězil Pasík z Harachu vedený Romanem Dvořákem, který získal I. cenu a 238 bodů. Výsledky ostatních tří psů byly ovlivněny nedocvičeným přinášením, které je odsunulo až do třetí ceny.
      Všichni vůdci, kteří se umístili na předních místech obdrželi od pořadatelů pěkné upomínkové předměty. Po vyhlášení vítězů velice pěkně zatroubila slavnostní fanfáry dvojice místních trubačů.
      Vrchní rozhodčí v samém závěru ocenil výbornou organizaci a vyslovil poděkování jménem kynologické komise Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách všem, kteří se zasloužili o úspěšné uspořádání podzimních zkoušek a pozval všechny přítomné k účasti na dalších kynologických akcích pořádaných v okrese Svitavy.

Fotogalerie

vychází v 7:42 a zapadá v 16:43 vychází v 8:51 a zapadá v 18:17 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...