Časopis Myslivost

06 / 2006

X. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka

Ing. Jozef Herz, PhD.
Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov v spolupráci s poľovníckym združením Mier Nitrianska Blatnica v dňoch 23. a 24. 9. 2006 usporiadal jubilejný X. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka, nestora slovenskej poľovníckej kynológie. Memoriál je vrcholovým medzinárodným podujatím stavačov na Slovensku.
V sobotu za pekného letného počasia na slávnostné otvorenie pod úpätím Považského Inovca v Nitrianskej Blatnici nastúpilo dvadsať vodičov so svojimi stavačmi. Zo zahraničných účastníkov najväčšie zastúpenie mala Česká republika, a to štyroch súťažiacich. Po jednom sa zúčastnili zástupcovia z Rakúska a Maďarska. Zo štrnástich domácich účastníkov až štyria zastupovali kynologickú rodinu Banásovcov. Súťaže sa zúčastnil už sedemdesiatdeväť ročný Otto Banás, jeho synovia Otto a Ladislav a vnuk Ladislav. Ďalším nevšedným zjavom tohto podujatia bolo, že medzi vodičmi boli až štyri ženy vodičky.
      Ako to už býva, po prvej lesnej disciplíne prinášanie líšky cez prekážku, z dvadsiatich psov obstálo štrnásť s bodovým hodnotením, pričom dvaja z nich predurčili, že nech už akokoľvek dobre predvedú svoju prácu, môžu byť zaradení iba do III. ceny.
      Vodiči so psami podľa vylosovania sa rozdelili na skupiny, a to na lesné disciplíny, vodnú prácu a prácu na poli. Lesná disciplína pofarbená stopa sa stala prekážkou, ktorá z ďalšej súťaže vyradila až šiestich účastníkov. Žiaľ súťaž museli ukončiť i ďalšie tri účastníčky, jedna pre nulu z vystavovania, ďalší za odmietnutie spolupráce v poľných disciplínach a tretia nezvládla disciplínu stopa zveri vo vode.
      Do ďalšieho súťažného dňa, ktorý sa počasím vyrovnal predchádzajúcemu, nastúpilo iba jedenásť psov. Víťazom sa mohol stať iba jeden zo siedmich súťažiacich, ktorí boli v prvej cene. Ako sa postupne ukončovali jednotlivé disciplíny pozornosť súťažiacich aj početnej koróny sa sústredila na štyroch aktérov. Druhé miesto v poli, avšak s horšou prácou na vode ešte stále nevylučovali z hry o prvenstvo psa Alana z Chotulického údolí, NDlS, vodič Vladimír Kaiser, ČR. Napokon výborne pracujúcu Coru z Dubovských luhov, NKS, vodič Ing. Jozef Jursa, CSc., v poli i na vode, známka 1 za prinášanie líšky cez prekážku a známka 3 na pofarbenej stope ako vodič, odsunuli na celkové tretie miesto. O víťazstve medzi dedom a vnukom Banásovcami rozhodol v konečnom poradí rozdiel iba 3 bodov. Branko z Kořenice, NKS, vodič Ladislav Banás ml., dosiahol celkom 486 bodov a Noro zo Starých Levíc, NKS, vodič Otto Banás, dosiahol 489 bodov. Takto si vodič Otto Banás zaknihoval po roku 2002 už druhé víťazstvo v tejto slovenskej vrcholovej súťaži stavačov. Priebeh súťaže ukázal, že najhoršou disciplínou tohto ročníka bola pofarbená stopa. Z dvadsiatich zúčastnených psov ju so známkou 4 absolvovali iba štyria.
      Za úspešný priebeh X. ročníka Memoriálu Kolomana Slimáka treba poďakovať predovšetkým členom PZ Mier Nitrianska Blatnica, všetkým sponzorom, spolu s organizátorom a rozhodcovským zborom na čele s hlavným rozhodcom Ing. Milanom Kandom. Za SPZ sa podujatia zúčastnili viceprezident SPZ Ing. Jozef Horváth a výkonný riaditeľ SPZ Paedr. Imrich Šuba. V neposlednom rade treba poďakovať hlavnému organizátorovi a riaditeľovi tohto podujatia pánovi Vladimírovi Šiškovi.
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41 vychází v 8:21 a zapadá v 17:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...