Časopis Myslivost

06 / 2006

Zajímavosti z myslivecké kynologie

Vladimíra TICHÁ
Člověka doprovází pes neskutečně dlouhou dobu a skoro stejně dlouho se lidé snaží své psy něčemu naučit nebo spíše jejich vrozené vlastnosti nasměrovat tak, aby jich bylo možné co nejlépe využít.
Jsou psi, které vycvičit není žádný problém, jsou naopak psi, u kterých vrozené vlastnosti nebo chyby ve výchově způsobí, že práce s nimi není vůbec jednoduchá. Platí to v kynologii myslivecké i pracovní a platí to i u psů, jejichž základním úkolem je dělat svému člověku společnost. Staří výcvikáři říkali, že psovi se má dát pouze ten povel, o kterém víme, že ho splní nebo že máme možnost jej k splnění požadavku přinutit. Jsou ale situace, kdy pes je od nás tak daleko nebo je v takovém afektu, že nejen neposlechne, ale vůdce nemá možnost zasáhnout. Do této kategorie spadají problémy s přivoláním nebo snaha pronásledovat zvěř a určitě by se našlo hodně dalších příkladů. Existuje celá řada rad a doporučení, jak takovéto komplikované situace řešit a existuje celá řada donucovacích prostředků, které se v praxi používaly nebo používají. Technický vývoj přinesl nové věci i do této oblasti. Řeč je o elektronických obojcích, tedy o zařízení, které se skládá z části povelové (vysílačky) a přijímací (obojku). Vysílané povely může tvořit zvukový signál nebo slabý elektrický impuls, který by neměl psovi nijak ublížit, určitě mu je ale nepříjemný.
      Elektronické obojky existují dlouhou dobu a názory na ně se značně rozcházejí. Jsou vůdci, kteří jejich použití naprosto zamítají a pokud by k němu byli přinuceni, považovali by to za osobní selhání a nekorektní přístup vůči psovi. Naopak jsou vůdci, kteří elektronický obojek velmi chválí a říkají, že pomůže v jinak neřešitelných situacích.
      Problematikou se zabývala Komise na ochranu zvířat proti týrání. Její původní stanovisko znělo, že použití elektronického obojku je možné kvalifikovat jako týrání zvířete. Takové vyjádření nepotěšilo ani ty, kdo obojky používají ani jejich výrobce a dovozce. Ozvala se celá řada lidí a výsledkem bylo, že komise svůj původní názor přehodnotila. O důvodech, které k tomu vedly, hovořil 20. září 2006 MVDr. Jan Šimr v Brně na konferenci Ochrana zvířat a welfare. V jeho příspěvku bylo mimo jiné uvedeno, že: "Z důvodů ochrany zvířat a sjednocení standardů byla založena Mezinárodní asociace výrobců elektronických obojků (EMCA), která se touto problematikou zabývá a kromě vlastního výzkumu rovněž zadává studie odborným vědeckým pracovištím. Dnešní moderní výrobky od renomovaných výrobců sdružených v EMCA plně respektují šetrné zacházení se zvířaty a jejich použití v mnoha případech pomáhá nahradit některé tradiční metody výcviku psů."
      Ti, kdo elektronické obojky používají, si tedy mohou odechnout. Pokud budou mít ten správný výrobek, nebudou stíháni za porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání. Zbývá si jen přát, aby používali nejen správné obojky, ale aby s nimi pracovali správným způsobem.

Fotogalerie

vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...