Časopis Myslivost

4/2011

Jagdteriéři na výbornou

9  Dr. Arnošt TABÁŠEK
Už podruhé uspořádal Myslivecký spolek Kapalice-Radkov ve své honitbě klubové zkoušky vloh jagdteriérů. Minulý ročník, konaný také v květnu, se setkal s příznivým ohlasem kynologické veřejnosti a nejinak tomu bylo také letos. Organizátoři opět vše připravili do detailů, aby psi a vůdci pracovali v příznivých a srovnatelných podmínkách. Optimálně zazvěřená honitba jim dala příležitost prokázat vlohy i dosažené kvality ve všech disciplínách.
Když dozněly tóny borlice, ředitel zkoušek Jan Kadlec přivítal osm vůdců s jejich svěřenci a popřál jim mnoho úspěchů. Slova se pak ujal hlavní rozhodčí Libor Kurfiřt, který zdůraznil hlavní kritéria zkoušek a představil sbor rozhodčích. S Františkem Kurfiřtem a Ing. Petrem Houskou spolurozhodovali také čekatelé na funkci rozhodčích Josef Valenta a Marek Houska.
Mladé jagdteriéry převážně polní honitba náležitě prověřila. Podle pokynů rozhodčích psi s vůdci vyráželi do terénu. V nízkých porostech a později také v lesících a remízcích kolem rybníků se opakovně ukazovalo, jak důležitá je detailní a systematická příprava každé kynologické akce. Mysliveckému hospodáři Milanu Kadlecovi se velmi osvědčilo dlouhodobé ověřování přítomnosti drobné i spárkaté zvěře ve vybraných lokalitách.
Všichni psi tak mohli ukázat reakce na přítomnost zvěře a teplou stopu. Předváděli, jak umějí slídit a být přitom náležitě hlasití, zda se řádně chovají po výstřelu a navíc opakovaně prokazovali poslušnost. Vydařený start povzbudil vůdce ke zkouškám z dalších předmětů, jako je stopa vůdce a vodění na řemeni. 
Pak nastal čas sčítání bodů a závěrečného vyplňování tabulek a protokolů. Psi si mohli odpočinout a napít se, jejich vůdci zas občerstvit.
Fanfáry borlice na zdar lovu i lesu předznamenaly vyhlášení výsledků. S plným počtem 188 bodů se celkovým vítězem stal jagdteriér Tom z Jedličí vedený MVDr. Petrem Zemanem. Pochopitelně obstál v I. ceně. Stejné hodnocení a jen o čtyři body méně získal Edy od Netušílka s vůdcem Václavem Malenickým. Na třetím místě a rovněž v I. ceně skončila Fregie z Dolánkova dvora se 181 body pod vedením Vladimíra Blažka. O vysoké úrovni výcviku předvedených jagdteriérů svědčí fakt, že i další tři psi získali I. cenu, jeden pak po zaváhání obstál v III. ceně. Z hodnocení byla vyřazena pouze fenka, která se po pronásledování lišky ve stanoveném časovém limitu nevrátila k vůdci.
„Při dnešní prověrce psíci prokázali vrozené vlohy. Především hlasitost, kvalitu nosu, povahu a schopnosti k mnohem složitějšímu výcviku,“ řekl hlavní rozhodčí Libor Kurfiřt. „Počet psů, kteří klubové zkoušky absolvovali v první ceně, naznačuje, že nastupující generace jagdteriérů je velmi nadějná. Hlavně na vůdcích teď bude záležet, zda předpoklady svěřenců nepromarní a náležitě rozvinou.“     
Znova se potvrdilo, že zkoušky vloh vždy byly a zůstávají prubířským kamenem schopností a základního výcviku. Teprve úspěšným absolvováním pro psa a jeho vůdce začíná společná kariéra. Počet získaných bodů a dosažená cena vypovídají o jejich vztahu, o schopnosti obstát v mnohem náročnějších prověrkách a zejména ve složitých situacích lovu a myslivecké praxe.
 

Fotogalerie

vychází v 5:07 a zapadá v 20:47 vychází v 23:32 a zapadá v 7:05 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...