Časopis Myslivost

6/2011

III. ročník Memoriálu Jitky Hromadové

28  Dagmar VITÁSKOVÁ
Během víkendových dní 30. 7 a 31. 7. 2011 proběhl již v pořadí III. ročník Memoriálu Jitky Hromadové, který je pořádán jako zkoušky vloh, lesní zkoušky a speciální zkoušky z vodní práce ohařů se zadáním titulů CACT a res. CACT pro zkoušky vloh. Stejně tak jako minulé ročníky byl i tento spolupořádán Okresním mysliveckým spolkem v Opavě a Klubem krátkosrstý ohař.
Memoriál je pořádán na počest paní Jitky Hromadové, která byla nejen velmi cílevědomou a úspěšnou chovatelkou německých krátkosrstých ohařů, ale také uznávanou a respektovanou mezinárodní rozhodčí pro výkon a exteriér loveckých psů. Ti starší si ji ještě pamatují z různých kynologických akcí celorepublikového měřítka, jak ze zkoušek z výkonu, tak z výstav psů mysliveckých plemen. Jitka Hromadová získala za celoživotní práci v kynologii ocenění Českého mysliveckého svazu Za zásluhy o myslivost III. a II. stupně a byla považována za dámu československé lovecké kynologie. Memoriál Jitky Hromadové je svátkem všech ohařů, výrazem úcty a hlubokou poklonou před památkou kynologa a člověka, který ohaře miloval a dal jim své srdce a velký kus svého života.
Na memoriál nastoupilo celkově 24 psů, 23 psů startovalo na všech třech zkouškách tj. ZV, LZ i SZVP a jeden z účastníků nastupoval pouze na SZVP. Startovní listina zahrnovala nejen kvalitní české psy, kteří již mají řadu zkoušek úspěšně složených, ale také zahraniční účastníky z Ukrajiny, Polska a Slovenska.
Plemena ohařů byla zastoupena takto: německý ohař krátkosrstý 11, výmarský ohař krátkosrstý 5, český fousek 1, auvergneský ohař 1, maďarský ohař krátkosrstý 2, pointer 1, spinone italiano 1, gordonsetr 1 a bretaňský ohař dlouhosrstý 1.
Slavnostní zahájení probíhalo v malebném prostředí areálu chaty myslivecké společnosti Křeménky Bolatice. Samotné zkoušky pak v honitbě tohoto MS a v honitbě Bažantnice Albertovec, Opavské lesní a.s.. Všechny vůdce a přítomné příznivce lovecké kynologie přivítal předseda OMS Zdeněk Glauder, ředitel zkoušek Ing. Tomáš Bittner a dva hlavní rozhodčí, paní Ludmila Zajícová a Ing. Tomáš Morbicer, kteří účastníkům představili sbor všestranných rozhodčích a vedoucích jednotlivých úseků. Všem vůdcům popřáli mnoho zdaru při prokazování dovedností v jednotlivých disciplínách a rozhodčím jednoduché spravedlivé posuzování.
Organizační zajištění všech zkoušek bylo v rukou zaměstnanců Bažantnice Albertovec, pohodlí a zázemí účastníkům, rozhodčím a koroně zajistili členové MS Křeménky v areálu své chaty. O všechny účastníky memoriálu bylo během těchto dvou dnů opravdu svědomitě pečováno, bylo zajištěno občerstvení opravdu po celý den, počínaje sladkou snídaní a konče širokým výběrem jídel po celé odpoledne.
Průběh všech zkoušek byl bezproblémový, honitba byla dobře zazvěřena a i přes náročný terén se psi svých úkolů zhostili úspěšně. Největším komplikací celého memoriálu bylo počasí, v sobotu proběhly všechny disciplíny ještě beze srážek, bohužel v neděli se již vůdci a jejich svěřenci potýkali s deštěm.
I přes špatné počasí se vůdci na chatu Křeménky vraceli s úsměvem a v očekávání vyhlášení výsledků.
Vyhlášení proběhlo za hojné účasti vůdců i korony. Slavnostní ukončení zahájil ředitel zkoušek, Ing. Tomáš Bittner, který přivítal vnučku paní Jitky Hromadové s rodinou a poděkoval všem organizátorům a sponzorům této kynologické akce. Poté předal slovo hlavnímu rozhodčímu, Ing. Tomáši Morbicerovi, který se ujal vyhlášení výsledků soutěže.
V I. ceně se umístilo celkem 7 psů. Vítězem soutěže se stal krátkosrstý ohař Diablo ze Štipek s vůdkyní slečnou Martinou Müllerovou s celkovým ziskem 563 b. a obdržením titulu CACT, vítězi byl předán putovní pohár Memoriálu Jitky Hromadové. Druhé místo získal maďarský ohař krátkosrstý Bono Cor z Bolatic, vůdce pan Petr Slavík s 562 b. a taktéž se ziskem titulu CACT. Na třetím místě se umístil německý ohař krátkosrstý Atos z Potoňskej lúky s vůdcem panem Peterem Szunyogem se ziskem 560 b., který získal titul res. CACT. Čtvrté místo získal německý ohař krátkosrstý Ilias ze Štipek s panem Luďkem Müllerem, páté místo výmarský ohař krátkosrstý Yasutomi Fenomena Team s vůdkyní paní Kateřinou Divišovou, šestá se umístila fena Airin od Márfyho, výmarský ohař krátkosrstý s vůdkyní paní Kateřinou Stonišovou (titul res. CACT) a sedmý spinone italiano Reno Ross Cynopolis s vůdcem Mgr. Rudolfem Zbořilem (titul CACT). Ostatní psi se umístili ve II. a III. ceně.
Všichni účastníci získali hodnotné ceny a domů si jistě odvezli řadu nových poznatků a zážitků.
Velký dík patří členům MS Křeménky Bolatice za zajištění zázemí a všem sponzorů, kteří se podíleli na této kynologické akci - hlavním sponzorem byla Opavská lesní a.s., mezi další sponzory patří Tiskárna Grafico, s.r.o., Lesy Beskydy a.s. Agrozea Spol. s r.o. Národní výstava psů Ostrava, Hospodářské družstvo Hlučín, Opavice a.s., Chovatelské stanice ze Štípek, z Heneberk a z Větřkovic a firma FIM INT spol. s r.o. Díky všem sponzorům se pořadatelům podařilo získat krásné a hodnotné ceny, které jistě potěšily každého účastníka, a také kvalitně zpracované propozice a katalogy k memoriálu. Všem sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci během příštích ročníků.
Ing. Dagmar Vitásková

Fotogalerie

vychází v 5:07 a zapadá v 20:47 vychází v 23:32 a zapadá v 7:05 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...