Časopis Myslivost

6/2011

Kynologický víkend na Českokrumlovsku

19  Ing. Lukáš BODNÁR
Okresní myslivecký spolek v Českém Krumlově ve spolupráci s kynologickou komisí a Mysliveckým sdružením Věžovatá Pláně – Poluška uspořádaly o víkendu 20. - 21. srpna lesní a barvářské zkoušky. Oboje zkoušky probíhaly v malebném prostředí honitby Věžovatá Pláně. V sobotu se konaly lesní zkoušky malých a velkých plemen. Bylo přihlášeno deset ohařů a sedm zástupců malých plemen, dostavilo se devět ohařů (tři němečtí krátkosrstí ohaři, dva malí müsterlandští ohaři, německý dlouhosrstý ohař, maďarský ohař, pudlpointer a český fousek) a šest představitelů malých plemen (dva border teriéři, dva drsnosrstí jezevčíci a dva hladkosrstí jezevčíci).
Zkoušky zahájil před loveckou chatou ředitel zkoušek a zároveň myslivecký hospodář honitby Věžovatá Pláně Zdeněk Goldfinger, který všechny přítomné vřele přivítal a předal slovo vrchnímu rozhodčímu Zdeňku Pilsovi, který shrnul organizační průběh zkoušek a představil rozhodčí z výkonu pro jednotlivé skupiny. První skupinu ohařů soudcovali Jiří Sýkora a Dagmar Sitarová, druhou skupinu ohařů Vojtěch Kuthejl a Jaroslav Madar a skupinu malých plemen posuzovali Petr Samek a Miroslav Bican. Po rozlosování pořadových čísel se jednotlivé skupiny rozjeli do jim určených částí honitby, kde byly posuzovány jednotlivé disciplíny. Po celý den vládlo letní počasí, takže rozhodčí, vůdci i početná korona se docela zapotili.
Po absolvování všech disciplín se opět všichni sjeli k lovecké chatě, kde proběhlo vyhodnocování zkoušek a nezbytné občerstvení. Po všech nutných administrativních záležitostech došlo k vyhodnocení zkoušek. Z ohařů čtyři psi uspěli v I. ceně, dva ve II. ceně a bohužel tři psi neuspěli. Z malých plemen uspělo pět psů v I. ceně a jeden pes ve II. ceně.
 
Pořadí nejúspěšnějších bylo následující:
Ohaři:
1. NKO Cheron z Čeperáku - 240 b., vůdce Jan Lejsek
2. ČF Flora Strkov - 240 b., vůdce Václav Kolář
3.NKO Fléra z Jaroslavského vrchu - 236 b., vůdce František Bárta
 
Malá plemena (všichni tři jezevčíci standard):
1. Ajax ze Želeských lesů - 244 b., vůdce Jaromír Gregor
2. Alma od Rojovské obory - 237 b., vůdce Zbyněk Puchman
3. Gery Carex - 229 b., vůdce Václav Vochozka
 
Po slavnostním zakončení se někteří rozjeli do svých domovů, někteří ještě setrvali v družné diskuzi v příjemném prostředí lovecké chaty.
V neděli se na tomtéž místě konaly barvářské zkoušky. Opět se projevil nebývalý zájem o zkoušky z lovecké upotřebitelnosti a přihlásilo se osmnáct vůdců se svými svěřenci. Nakonec dorazilo v den zkoušek šestnáct psů (pět border teriérů, tři drsnosrstí jezevčíci, jeden dlouhosrstý jezevčík, jeden hladkosrstý jezevčík, jeden slovenský kopov, jeden bulteriér, jeden bígl, jeden foxteriér, jeden jagdteriér a jeden český fousek).
Uvítání proběhlo ve stejném duchu jako předchozí den. Jednotlivé skupiny posuzovali dvojice rozhodčích Petr Samek a Josef Soukup, Miroslav Bican a Ing. Miroslava Janovská, Mgr. Miroslav Trost a Ing. Petr Prázný. Vrchním rozhodčím byl opět Zdeněk Pils. Po rozlosování do skupin se vůdci se svými psími svěřenci, rozhodčí a korona rozjeli do honitby, kde probíhalo posuzování jednotlivých disciplín ve velmi teplém letním dni. Jelikož barvářské zkoušky obsahují pouze pět disciplín oproti zkouškám lesním, proběhlo vyhodnocení zkoušek o něco dříve než předchozí den. Z šestnácti psů šest uspělo v I. ceně, šest ve II. ceně a tři ve III. ceně, jeden pes neuspěl.
Pořadí nejúspěšnějších bylo následující:
1. BRT EX Explorer Lovecké srdce - 113 b., vůdce Stanislav Němeček
2. Jezevčík Dara z Husína Junior - 110 b., vůdce František Aleš
3. BRT Ambra Mirau - 109 b., vůdce Radek Strnad
 
Na závěr lze konstatovat, že obě kynologické akce byly po všech stránkách úspěšné. Projevil se stoupající zájem o loveckou kynologii, což prokázal počet přihlášených psů na jednotlivé zkoušky. V organizaci nebyly žádné problémy, rozhodčí posuzovali velmi korektně a objektivně a z tohoto důvodu nebyl podán žádný protest. Členové domácího mysliveckého sdružení pečovali o všestrannou spokojenost všech přítomných, zejména po stránce kulinářské. Za veškerou práci spojenou s organizací kynologického víkendu je nutné všem zainteresovaným vyslovit vřelý dík.
 
Ing. Lukáš BODNÁR

Fotogalerie

vychází v 5:02 a zapadá v 20:52 vychází v 1:38 a zapadá v 10:52 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...