Časopis Myslivost

6/2011

Speciální vodní práce na Chrudimsku

15  Bohumír DOUCHA
Stalo se již tradicí, že v regionu Chrudim jsou pravidelně konány zkoušky ze speciální vodní práce, které jsou zařazeny okresní kynologickou komisí pravidelně do programu zkoušek loveckých psů.
Již po šesté bylo naše Myslivecké sdružení „Lověna“ Chrast požádáno OMS Chrudim o jejich uspořádání. Právě naše smíšená honitba pronajatá od Honebního společenstva Chrast, ve výměře 2253 hektarů, kde se nachází Horecký rybník se 40 hektary vodní plochy, je vhodná pro tyto zkoušky. Rybník je bohatý na husté, někde až neproniknutelné rákosí, včetně dalších vodních rostlin. V minulosti produkoval velké množství vodní zvěře, zvláště divokých kachen „březňaček“.
Za podmračené letní soboty, dne 30. července se konaly zkoušky Speciální vodní práce, ke kterým nastoupilo 12 vůdců se svými svěřenci v prostorech myslivny Skála. Po ranním očerstvení provedl veterinární prohlídku MVDr. Jiří Andrýs, který shledal všechny psy způsobilými k výkonu zkoušek. Ředitel zkoušek Stanislav Jarý, po dohodě s vrchním rozhodčím, pověřil jednatelku OMS Lenku Kubalovou spolu s jedním rozhodčím vylosováním pořadí jednotlivých vůdců. Po tomto aktu následoval nástup vůdců se svými psy, kde každý vůdce se postavil k březovému špalku k vylosovanému číslu. Nastoupilo 12 loveckých psů, z toho sedm psů a pět fen (čtyři němečtí ohaři krátkosrstí, jeden německý ohař dlouhosrstý, jeden český fousek, dva pointři, jeden německý křepelák a jeden jagdteriér).
Po slavnostních fanfárách, které zahráli sourozenci Pavlína a Jan Svobodovi, na lesní roh a borlici, přivítal ředitel zkoušek všechny účastníky a předal slovo vrchnímu rozhodčímu Petru Vítečkovi, který představil sbor rozhodčích – Jaroslav Vaněk, Josef Čečetka, Branko Danielovský, Radek Loukota a dva čekatelé. Dále představil pořadatele – správce zkoušek Ivana Dvořáka a pomocníky Luboše Hrouzka a Pavla Foršta st. Dále představil jednotlivé vůdce podle vylosovaných čísel. Upozornil, že SVP jsou zkoušeny podle platného zkušebního řádu a má šest disciplín: ochota k práci na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody, nahánění a dohledávka střelené nebo postřelené kachny z rákosí, dohledávka pohozené kachny v rákosí, chování psa na stanovišti a poslušnost. Maximální počet bodů je 100, minimální je 40 bodů.
Po úvodním ceremoniálu byli vůdci rozděleni do dvou skupin a odjeli se svými vedoucími do honitby k Horeckému rybníku. První skupina prováděla v blízkosti hráze ochotu k práci v hluboké vodě, přinášením kachny z hluboké vody. Druhá skupina na konci rybníka směrem k obci Horka prováděla nahánění a dohledávku střelené kachny v rákosí i dohledávku pohozené kachny v rákosí. Disciplínu chování psa na stanovišti vůdci prováděli společně na přilehlé louce u rybníka. Disciplína poslušnost byla rozhodčími sledována po celý průběh zkoušek.
Korona na obou stanovištích pečlivě sledovala jednotlivé výkony psů a odměňovla je potleskem. Horecký rybník, který má nejen velkou rozlohu, ale má i husté rákosí, někde skoro neproniknutelné, dělal některým psům problémy a byl třem osudný.
Po prozkoušení a zvládnutí všech disciplín se vrátili vůdci do myslivny Skála, kde proběhlo vyhodnocení. Za zvuku loveckých fanfár podrobně vyhodnotil výsledky jednotlivých psů vrchní rozhodčí Petr Víteček. Vítězem SZVP se stala fena německého křepeláka, vedená Stanislavem Jarým, Bianka z Nadýmáku, v I. ceně s plným počtem bodů. Druhé místo obsadil pes německý krátkosrstý ohař Faraon z Mešínské hájovny, vedený Radimem Soukupem, v I. ceně s 95 body a na třetím místě se umístila fena pointera Archie z Mešínské hájovny, vedená Lucií Svobodovou, v I. ceně s 93 body. Tři psi NKO, NDO JDT neobstáli.
První tři vůdci obdrželi pěkné poháry, které věnoval OMS Chrudim a všichni vůdci obdrželi upomínkové dárky.
Sbor rozhodčích posuzoval objektivně, takže nebyly podány žádné protesty.
I když se na první pohled zdá, že SZVP jsou pro psa lehkou zkouškou, dochází k podcenění některých disciplín ze strany vůdců a psi bohužel neobstojí. O pořadatelskou službu se postarali členové Mysliveckého sdružení Chrast, a to včetně občerstvení, které bylo jak na Myslivně, tak i v terénu u rybníka.
V závěru celých zkoušek poděkoval vrchní rozhodčí organizátorům za bezchybnou přípravu, včetně hezkého prostředí, které nepokazily ani krátké dešťové přeháňky.
Myslivecká akce přiblížila přítomným občanům náročnost výcviku loveckých psů, který je součástí výkonu práva myslivosti, kde lovecký pes je jak zachráncem drobné zvěře při sečení pícnin i zvěřiny při honech. Pohled na myslivce očima laické veřejnosti se mění ve prospěch české myslivosti.
 
Bohumír DOUCHA

Fotogalerie

vychází v 6:35 a zapadá v 19:14 vychází v 20:10 a zapadá v 7:29 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...