Časopis Myslivost

1/2011

Soutěž O pohár hejtmana Pardubického kraje

10  Josef KURČA
Okresní myslivecký spolek Pardubice byl v roce 2010 pořadatelem 6. ročníku soutěže loveckých psů O pohár hejtmana Pardubického kraje. Tato soutěž byla založena Mysliveckou radou Pardubického kraje za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje a je pořádána pro ohaře na úrovni zkoušek vloh a pro ostatní plemena na úrovni barvářských zkoušek se zadáním titulu CACT a res.CACT. Soutěž má svůj soutěžní řád jak pro kategorii ohařů, tak i ostatních plemen. Pořadatelstvím je každý rok pověřen jiný OMS Pardubického kraje (Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí). Vrchní rozhodčí je vždy z pořádajícího OMS a každý OMS deleguje jednoho rozhodčího.
Soutěž pro ohaře se uskutečnila 22. května v honitbě MS Kolesa v kouzelném prostředí firmy Elektrovasury, kde se m.j. konaly Memoriály Richarda Knolla, Karla Podhajského a v letošním roce Jindřicha Steinitze. Do soutěže postupují z každého OMS Pardubického kraje čtyři nejlepší ohaři ze zkoušek vloh. Těchto 16 ohařů je rozděleno do 2 skupin, ze kterých nejlepší dva postupují do baráže o celkového vítěze. Zde posuzuje disciplíny hledání, vystavování a postupování všech pět rozhodčích a ohař má určen čas v délce 15 minut. Vrchní rozhodčí ohodnotí výkon každého ohaře samostatně po absolvování těchto disciplín a průběžně určuje pořadí od 1. do 4. Pořadí od 5. místa do 16. je určeno podle dosažených bodů. Soutěží se i v kategorii družstev, kde se započítává součet umístění tří nejlepších ohařů. Při shodném počtu bodů rozhoduje lépe umístěný ohař. V 6. ročníku v soutěži družstev zvítězil OMS Chrudim se součtem umístění 15 bodů, na druhém místě se umístil OMS Pardubice 18 bodů, třetí místo obsadil OMS Svitavy s 24 body a čtvrté místo obsadil OMS Ústí nad Orlicí s 24 body. V soutěži jednotlivců zvítězil německý krátkosrstý ohař Euro du Mid Aux Nobles vedeným Jiřím Drábkem z OMS Chrudim, druhé místo obsadil český fousek Print od Jemiluk vedený Vojtěchem Škrbou z OMS Svitavy a třetí místo obsadil německý ohař krátkosrstý Kazan ze Tchořovic vedený Pavlem Neprašem z OMS Ústí nad Orlicí.
 
Soutěž pro ostatní plemena se uskutečnila 16. října v honitbě MS Ostřetín. Do této soutěže postupují z každého OMS Pardubického kraje tři nejlepší z barvářských zkoušek. Těchto 12 psů je rozděleno klasicky na dvě skupiny a vítězem se stává pes s největším počtem bodů. Zde jsou přizpůsobeny tabulky tak, aby jezevčíci a teriéři mohli dosáhnout stejného počtu bodů jako slídiči a tím bylo spravedlivě rozhodnuto o vítězi. Z této soutěže jsou vyloučeni ohaři. V soutěži družstev se započítává součet umístění dvou nejlepších jedinců, při shodném počtu bodů rozhoduje lépe umístěný jedinec, pořadí jednotlivců vzejde z dosažených počtů bodů. V 6. ročníku v soutěži družstev zvítězil OMS Ústí nad Orlicí se součtem umístění 5 bodů, na druhém místě se umístil OMS Svitavy s 8 body, třetí místo obsadil OMS Pardubice s 11 body a čtvrté místo obsadil OMS Chrudim s 13 body. V soutěži jednotlivců zvítězil jezevčík drsnosrstý vedený Danielem Pytlíkem z OMS Ústí nad Orlicí, druhé místo obsadil curly coated retriever vedený Ing. Františkem Novákem z OMS Pardubice a třetí místo obsadil německý křepelák vedený Jindřichem Mlynářem z OMS Svitavy.
 
Tyto soutěže si získávají u kynologů značnou oblibu a stávají se prestižní, což dokazuje vždy početná korona a v neposlední řadě i účasti hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka i dalších představitelů kraje, ale i starostů obcí, kde právě tato soutěž probíhá. Je to vždy ocenění pro pořadatele, když mohou přivítat tak vzácné hosty.    
 

Fotogalerie

vychází v 5:01 a zapadá v 20:53 vychází v 2:06 a zapadá v 11:56 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...