Časopis Myslivost

1/2011

Speciální vodní práce na Chrudimsku

12  Bohumír DOUCHA
Nedílnou součástí myslivosti je i myslivecká kynologie. Ne nadarmo se říká: „že myslivec bez psa je pouze poloviční myslivec“. V minulosti tyto zkoušky SVP nebyly konány. Disciplíny, které jsou u vodní práce, byly kdysi zařazovány do podzimních zkoušek upotřebitelnosti. Teprve v osmdesátých letech minulého století byly zkoušky speciální vodní práce zařazeny do zkušebního řádu. Na těchto zkouškách prokazují lovečtí psi vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti v těchto pro psa náročných podmínkách z hlediska snížení vysokých ztrát postřelené vodní zvěře.
Právě naše Myslivecké sdružení „Lověna“ Chrast, které obhospodařuje smíšenou honitbu ve výměře 2253 ha a náš „Horecký“ rybník ve výměře 40 ha vodní plochy je právě vhodný pro tyto zkoušky. Je bohatý kolem dokola na husté rákosí, až někdy neproniknutelné, včetně dalších vodních rostlin. V minulosti produkoval velké množství vodní zvěře, hlavně divokých kachen – březňaček v počtu až kolem 600 kusů, bez zásahu člověka. I když jejich odlov byl velmi náročný, lovilo se pouze do 40 kusů kachen na každém honu. A právě v rákosí byly největší ztráty nedohledaných kachen. Kolem roku 2000 po totálním úbytku divoké populace přistoupilo naše MS k vypouštění kachen z krotkého chovu v počtu 600 kusů.
Po mnoho let se nám vypouštění dařilo, odchované kachny musely být očkovány, aby nasmlouvaný premilinář pro poplatkové, rakouské hosty byl naplněn. Tato činnost bohatě přispívala finančně do pokladny MS. Členové i hosté po poplatkovém honu si na dalších honech i ranních a večerních tazích dobře zalovili na vypuštěné kachny, které měly dobrou létavost a vyrovnaly se divoké populaci.
Stalo se již tradicí, že speciální vodní práce v regionu Chrudim se koná již po páté v našem MS, kdy kynologická komise MS žádá o jejich uspořádání. V sobotu, za slunečného počasí, vůdci nastoupili v objektu „myslivny“ na Skále. Po ranním občerstvení a veterinární prohlídce vylosovali ředitel zkoušek Ivan Dvořák spolu s vrchním rozhodčím pořadí jednotlivých vůdců.
Nastoupilo 11 psů: tři maďarští krátkosrstí ohaři, dva němečtí krátkosrstí ohaři, dva čeští fousci, dva angličtí špringršpanělé, jeden německý křepelák a jeden border teriér. Po zaznění lovecké fanfáry ředitel zkoušek přivítal všechny účastníky zkoušek a předal slovo vrchnímu rozhodčímu JUDr. Blahoslavu Jindřichovskému, který představil sbor rozhodčích ve složení: Ing. jarmila Jindřichovská, Ing. Eva Pavlíková, Jaroslav Schejbal a František Kaplan.
Po úvodním ceremoniálu byli vůdci rozděleni do dvou skupin a odjeli k Horeckému rybníku, kde probíhaly všechny disciplíny.
První skupina plnila disciplíny ochota na hluboké vodě, přinášení kachny z hluboké vody. Druhá skupina na konci rybníka prováděla nahánění a dohledávku střelené kachny v rákosí i dohledávku pohozené kachny v rákosí. Disciplínu chování psa na stanovišti všichni vůdci prováděli společně na přilehlé louce u rybníka. Disciplína poslušnost psa byla rozhodčími sledována po celý průběh zkoušek. Korona pečlivě sledovala výkony jednotlivých psů a odměňovala je potleskem.
V průběhu zkoušek překvapila „malá“ border teriérka, že je schopna po dobrém výcviku zvládnout všechny disciplíny a po aportu kachny z hluboké vody, kde byla ohodnocena známkou 4, za velkého potlesku korony o ní prohlásil rozhodčí František Kaplan, že je to pes „malého vzrůstu, ale velkého srdce!“
Po prozkoušení a zvládnutí všech disciplín se vůdci vrátili na myslivnu na Skále, kde proběhlo vyhodnocení.
Za zvuku loveckých fanfár podrobně vyhodnotil jednotlivé psy vrchní rozhodčí JUDr. Jindřichovský.
 
 
plemeno          jméno psa        vůdce body    pořadí cena
ČF       Cézar z Jedlové strohy           Petr Uličný     100      1.         I. cena
NKO   Ebro dun id aux Nobles         Jiří Drábek      94        2.         I. cena
MOK Fino z Tismenic          Jiří drábek       92        3.         I. cena
NKO   XAN Šípová   Jiří Branda      90        4.         I. cena
BRT    Anny od Prachova     Luboš Hrouzek           86        5.         I. cena
MOK Pit Kajan z Baštin      Lucie Svobodová       81        6.         I. cena
ASS    Jáva z Křižových alejí            Milan Boháček           74        7.         II. cena
ASS Brit z Lipových dolin    Jiří Fidra         73        8.         II. cena
MOK Aszu z Tišnovských revírů     Andrea Rennerová     73        9.         II. cena
 
Fena ČF neobstála a fena německého křepeláka byla odvolána.
První tři vůdci obdrželi pěkné poháry darované OMS a všichni vůdci obdrželi upomínkové dárky.
Sbor rozhodčích posuzoval objektivně, takže nebyl podán žádný protes. I když se na pohled zdá, SVP je pro psa lehká zkouška, dochází k podcenění některých disciplín ze strany vůdců a psi bohužel neobstojí.
O pořadatelskou službu se postarali členové MS včetně občerstvení, které bylo jak na myslivně, tak u rybníka.
V závěru vrchní rozhodčí poděkoval členům MS Chrast za bezchybné připravení celých zkoušek.

Fotogalerie

vychází v 5:02 a zapadá v 20:52 vychází v 1:38 a zapadá v 10:52 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...