Časopis Myslivost

1/2011

XXIV. ročník Memoriálu Mileny Štěrbové

13  Ing. Jaroslav ŠARMAN
Při obvyklém střídání místa konání Memoriálu Mileny Štěrbové, pořádaném Klubem chovatelů loveckých slídičů ve spolupráci s příslušnými okresními mysliveckými spolky, byla letos opět řada na Moravě. Zde je již tradičním místem konání této vrcholné akce lázeňské město Luhačovice.
Pořádající MS Luhačovice bylo doplněno o další dvě myslivecká sdružení z okresu Uherské Hradiště. Lesní práce tak byly umístěny do honitby MS Luhačovice, vodní práce a vlečky byly zkoušeny v honitbě MS Popovice a polní disciplíny se odehrávaly v honitbě MS Ostrožská Nová Ves. Důvodem rozmístění jednotlivých disciplín do příslušných honiteb, byl požadavek vůdců z předchozích memoriálů, kde byly především připomínky k nedostatku zvěře v poli a také k ne zcela optimálním podmínkám pro odzkoušení vodních disciplín. Záměr vyřešit tyto připomínky se jistě vydařil, ovšem v mnoha případech byl také konečnou pro psy, kteří se s takovými podmínkami setkávají výjimečně, nebo vůbec. Posouzení jednotlivých disciplín dostal na starost rozhodcovský sbor ve složení: vrchní rozhodčí - Miloš Kašpar, pole - Alois Havrlant, Ing. Jarmila Jindřichovská, vlečky - Milan Řezníček, Roman Hubek, Jaroslav Šembera, voda - Ing. Zdena Havlová, Mgr. Milan Hampl, malý les - Milan Benda, František Pasák, velký les - Ing. Irena Erhartová, Branko Danielovský a Ing. Jan Horyna.
K losování pořadí dne 10. 9. 2010, nastoupilo po splnění nominace 17 psů loveckých slídičů z České republiky a 3 zahraniční účastníci. Po vylosování a veterinární prohlídce v podzimním sobotním ránu 11. 9. 2010 nastoupili ke slavnostnímu zahájení. Poté se rozjeli do jednotlivých honiteb, kde začali plnit memoriálové disciplíny. Pro dokreslení náročnosti celé soutěže uvádím výklad posuzování jednotlivých disciplín, které vychází ze zkušebního řádu a propozic této vrcholné soutěže.
 
MMŠ se zkouší podle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky loveckých slídičů platného od 1. 1. 2008. Z důvodu zadání titulu CACIT se upravují některé discipliny na základě Reglementu B – FCI pro mezinárodní zkoušky loveckých slídičů takto:
a) disciplína č. 2 – hlasitost – neměl-li pes během 20minutového slídění možnost prokázat hlasitost, musí ji prokázat v prodlouženém slídění po přezkoušení všech disciplín.
b) disciplína č. 6 – nahánění – zkouší se 2x10 minut ve dvou různých lečích, pro zadání CACIT musí pes obdržet výslednou známku 4. Při hodnocení lze používat známky 3,5; 2,5 apod. Aritmetickým průměrem se vypočítá výsledná známka.
c) disciplína č. 9 - dohledávka a přinášení pernaté - dohledávka se provede hned po ukončení slídění na vzdálenost 50 kroků.
d) disciplína č. 11 – vlečka se srstnatou zvěří – pro kokršpaněly bude použit divoký nebo domácí králík, případně zajíc velikosti králíka, pro ostatní plemena zajíc. Délka vleček bude 400 kroků.
e) disciplína č. 14 – přinášení kachny z hluboké vody – vůdce stojí se psem tak, aby pes neviděl vhazování kachny na zrcadlo. Na pokyn rozhodčího imituje vůdce skutečný lov a rozhodčí současně vhodí kachnu do vody. Potom je pes vypuštěn a vyzván k práci.
f) disciplína č. 18 – práce na pobarvené stopě – dráhy budou položeny kapáním vepřové krve z láhve přes dírky ve víčku, vždy před setměním předcházejícího dne, v délce dráhy 500 - 600 kroků.
Aby mohl být CACIT zadán, musí pes prokázat hlasitost a musí obdržet kromě známky 4 z nahánění, nejméně 4x známku 4 z disciplín slídění, vlečka se srstnatou zvěří, dohledávka a přinášení pernaté
zvěře, slídění v rákosí, přinášení kachny z hluboké vody, práce na pobarvené stopě, poslušnost a ovladatelnost. Dále je určeno, že zbývající disciplíny z těchto, které nebyly hodnoceny známkou 4, musí být hodnoceny nejhůře známkou 3.
 
Náročnost jednotlivých disciplín ve spojení s podmínkami, které psi nebyli ochotni respektovat a bohatým zazvěřením, způsobily již první den výpadek 12 psů. Je obvyklé, že při podobných soutěžích bývá úspěšnost účastníků přibližně 50%, avšak už po prvním dnu bylo jasné, že této mety nebude dosaženo. Psi chybovali na všech disciplínách – vlečky, dohledávka kachny, barvy, dohledávka pernaté. Štěstí vůbec nestálo při vůdcích a jejich svěřencích. Psi, kteří bez zaváhání absolvovali nejedny klubové zkoušky, tady tentokrát nepochopitelně selhávali. Do druhého dne tak nastoupilo už pouze osm dvojic a všichni v koroně byli plni očekávání, jak proběhne závěr soutěže. I druhý den však nebyl loveckým španělům na XXIV. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové nakloněn. Úspěšně dokončili tuto soutěž pouze čtyři psi. Vítězem se stal pes ve II. ceně, zbylí účastníci byli pouze ve III. ceně, všichni díky limitním známkám z jednotlivých disciplín. Jako velmi pozitivní lze hodnotit přístup většiny neúspěšných vůdců – chyby hledali především u sebe a svých svěřenců, nikoli u rozhodčích. O tom svědčí i to, že nebyl podán žádný oficiální protest. K úspěšnému absolvování takovéto akce je zapotřebí také velká porce štěstí, a ta prostě letos vůdcům i jejich čtyřnohým svěřencům chyběla.
Nejúspěšnějšími byli následující psi a jejich vůdci: vítězem Memoriálu Mileny Štěrbové se stal pes anglický špringršpaněl Bastian od Kamenné báby, vedený Věroslavem Orlovským – II. cena, 468 bodů, nejlepší práce v lese, druhé místo obsadila fenka anglického kokršpaněla Qida z Březnického Balkánu, vedená Martinem Petráněm – III. cena, 448 bodů, třetí v pořadí dokončila memoriál fenka anglického kokršpaněla Blueberry z Chlumeckého zátiší, vedená Martinou Královou – III. cena, 405 bodů, nejlepší práce v poli. Nejlepším zahraničním účastníkem a zároveň také posledním úspěšným byl anglický špringršpaněl Gero vom Jägerbrünnlein, vedený Georgem Spanielem ze Spolkové republiky Německo – II. cena, 400 bodů, nejlepší práce na vodě.
Poděkování za uspořádání XXIV. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové je třeba předat pořádajícím mysliveckým sdružením Luhačovice, Popovice a Ostrožská Nová Ves, veškerému personálu, rozhodcovskému sboru, za velmi korektní posuzování a početným sponzorům, bez jejichž podpory by jistě nebylo možno akci takovéhoto významu uspořádat. Nezbývá než dodat, za 2 roky na XXV. ročníku Memoriálu Mileny Štěrbové, nashledanou!

Fotogalerie

vychází v 5:07 a zapadá v 20:47 vychází v 23:32 a zapadá v 7:05 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...