Časopis Myslivost

3/2012

Úspešné farbiare

7  Anton BLATNÝ
Postupom vývoja spoločnosti a lovu zveri si človek prispôsoboval aj psy používané pri love. Jednou zo skupiny psov sú aj farbiare. Tie pochádzajú z duričov. Zo svoriek psov používaných pri štvaní zveri si postupne vyberali pokojnejšie a ľahko ovládateľné jedince, ktoré sa osvedčili pri hľadaní postrelenej zveri na remeni.
Takéto psy sa používali už od začiatku 18. storočia. Po revolučnom roku 1848, kedy sa rozpadli veľké revíri a skvalitnili sa strelné zbrane, sa takéto psy čoraz častejšie začali používať na dohľadanie poranenej zveri. Od psov sa požadovala hlasitosť, vytrvalosť a ostrosť. Prvým takýmto plemenom bol hannoverský farbiar. Ten vzhľadom na svoju hmotnosť nevyhovoval do vysokohorských revírov. Zušľachťovaním ľahšieho horského farbiara sa zaoberal barón Karl-Badenburg Reichenhal z Bavorska. Krížením hannoverského farbiara s červeným horským duričom vzniklo nové plemeno bavorský farbiar. V roku 1912 bol v Mníchove založený prvý Klub bavorského farbiara.
Farbiare postupne prenikali z Nemecka aj na územie bývalého Rakúsko Uhorska. Jedným z prvých chovateľov a cvičiteľov farbiarov na Slovensku bol Fridrich Konrád. Farbiare choval od roku 1919, keď slúžil v Tribeči ako lesník u baróna Stummera. Za 50 rokov vycvičil a predviedol na skúškach 20 farbiarov. Už od začiatku chovu si viedol podrobné záznamy všetkých dohľadávok zveri. Napríklad pes Haras Horňany z jeho chovu za štrnásť a pol roka úspešne dohľadal 83 kusov raticovej zveri o celkovej hmotnosti 7 215 kg. Dohľadal 30 jeleňov, 18 jeleníc, 1 danielicu, 5 muflónov, 27 diviakov a 2 srncov.   
Fridrich Konrád bol jedným zo zakladateľov Klubu chovateľov farbiarov na Slovensku, ktorý vznikol v roku 1961. Už od začiatku navrhol evidovanie dohľadanej zveri farbiarmi. Táto evidencia sa v klube robí dodnes. Z klubového spravodaja 2012 je uvedená dohľadávka za rok 2011.
Plemeno
prihlásených psov
počet dohľadávok
z toho úspešných
% úspešnosti
zachránená divina v kg
zachránená divina v €
Jelenia v ks
Srnčia v ks
Danieli a v ks
Muflónia v ks
Diviačia v ks
HF
23
137
114
83,2
 7 156
 20 614,09
72
13
7
1
43
BF
116
820
664
81,0
40 208
120 313,38
466
74
31
27
211
spolu
139
957
778
81,2
47 364
140 927,47
538
87
38
28
254
 
Okrem toho BF dohľadali medveďa, 3 vlkov, 3 líšky a 3 jazvecov. Na jedného bolo 4,9 úspešných dohľadávok a 311 kg zachránenej diviny a na jedného BF 5,5 úspešných dohľadávok a 346 kg diviny. Finančná hodnota, ktorú tieto farbiare zachránili je oveľa vyššia, nakoľko v uvedenej sume nie je zahrnutá hodnota trofejí. Táto hodnota by sa ešte navýšila, ak by nahlásili dohľadávky všetci majitelia farbiarov. Prihlásených bolo iba 15 % z celkového počtu riadnych členov. Klub má v súčasnosti 34 čestných členov, 14 zahraničných a 981 riadnych členov.
Záujem o chov a výcvik farbiarov na Slovensku neustále stúpa a je potešiteľné aj to, že stúpa aj kvalita chovaných psov. O tom hovorí aj záujem o slovenských farbiarov v zahraničí. V minulom roku sa vyviezlo 72 farbiarov, z toho 10 šteniat HF a 56 BF. Na Slovensku je evidovaných 18 chovných súk a 9 psov hannoverského farbiara a 130 chovných súk a 58 psov bavorského farbiara.
Každoročne Klub chovateľov farbiarov uskutočňuje okrem IHF uskutočňuje množstvo súťaží uvedených plemien. Slovenský chovatelia farbiarov sa okrem toho zúčastňujú aj súťaží farbiarov v Rakúsku, Nemecku, Poľsku a Taliansku. Toho roku sa uskutoční X. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár, II. ročník skúšok farbiarov o Pohár Slánskych vrchov a v dňoch 18. – 21. 10. 2012 sa vo Vysokých Tatrách uskutoční vrcholová súťaž, ktorá sa koná každý druhý rok a to XIV. Ročník Memoriálu Fridricha Konráda.
Anton BLATNÝ
vychází v 5:02 a zapadá v 20:52 vychází v 1:38 a zapadá v 10:52 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...