Časopis Myslivost

6/2012

Jihočeské derby 2012 – KCHČF a OMS Písek

6  Ing. Dana BRZKOVSKÁ
Ve dnech 11. – 12. srpna 2012 proběhla kynologická soutěž Jihočeské derby 2012. Jak již sám název napovídá, soutěž se konala v jižních Čechách a zásluhu na jejím zorganizování má OMS Písek a Jihočeská pobočka Klubu chovatelů českých fousků.
Město Písek je pro českého fouska z hlediska historie velmi důležité. Toto místo je přímo spojené s jeho organizovaným chovem, neboť zde byl již na konci 19. století založen ´Spolek pro ohaře hrubosrsté – český fousek – pro Království české se sídlem v Písku´. A působili zde kynologové, kteří mají zásluhu na novodobém vývoji chovu tohoto plemene. Byli to hlavně F. Houska, prof. Ing. F. Sekyrka a MVDr. J. Kuhn. V letošním roce byl již 4. ročník této kynologické akce, která probíhá ve dvou dnech a skládá se z lesních zkoušek a speciálních zkoušek z vodní práce. Letos poprvé zde byla vložena disciplína ´Vystavování´ a mohl být udělen titul CACT, Res. CACT. Každý rok organizaci převezme jiný okres, například loni to byl Jindřichův Hradec, letos Písek. Jihočeské derby proběhlo v honitbě bažantnice Radany společnosti Wotan Forest a. s., ve spolupráci s OMS Písek. Ředitelem letošního ročníku byl Ing. Václav Sobolík, který byl zároveň hlavním organizátorem a měl na starosti většinu záležitostí. Vrchním rozhodčím byl zkušený rozhodčí Jaroslav Procházka. V sobotu 11. srpna, v těsném sousedství několika rybníků, byla akce za doprovodu trubačů slavnostně zahájena. A správnou atmosféru vytvářela nejen již zmíněná lovecká hudba, ale i početná korona, která se zde sešla. Pod staletými duby, nerušeně rostoucími na hrázích těchto symbolů jižních Čech, za přítomnosti představitelů vedení OMS Písek, se sešli příznivci lovecké kynologie. Během losování čísel ředitel JČ derby Ing. Václav Sobolík jednotlivé psy představil, a pokud se jednalo o českého fouska, tak se zmínil i o jeho původu, rodičích a liniovém zařazení. Po obvyklých povinných kontrolách a po sjednocení do skupin, odjeli vůdci se svými psy do honitby. Ústředním centrem celé akce se na dva dny stala lovecká chata bažantnice Radany. Zde byl také k dispozici po celý den i večer bohatý výběr občerstvení a jídel, z části na bázi myslivecké kuchyně. Tuto příjemnou část soutěže měli na starosti pan Hlaváček s personálem a úkolu se zhostili na jedničku. V téže lovecké chatě se večer setkali všichni příznivci lovecké kynologie a až do pozdních večerních hodin se mohli zúčastnit posezení a poslechu lidové hudby, kterou interpretovali jihočeští muzikanti. Tak jako první den, tak i druhý den provázelo akci krásné, slunečné počasí. Poděkování za výborně zorganizovanou soutěž patří všem, kteří se alespoň malým dílem zasloužili o její realizaci. Všichni víme, že bez nadšení a obětování volného času takové akce nelze uskutečnit. Bylo zapotřebí sehnat kvalitní zvěř, připravit místa v terénu na disciplíny, označit cesty, směry aj. Také se musel včas zajistit výběr již uvedeného týmu starajícího se o kvalitní stravování rozhodčích, vůdců a korony. Za JČ pobočku KCHČF bych chtěla poděkovat pracovníkům OMS Písek za spolupráci při přípravě. Dále firmě Wotan Forest a.s. za propůjčení velmi dobře zazvěřené honitby. Poděkování patří všem rozhodčím, kteří věnovali tento víkend českému fouskovi. Akce proběhla bez podání protestu, korektně a v přátelské atmosféře. V letošním derby soutěžilo celkem 11 psů. Potěšitelné je, že mezi vůdci byly také čtyři ženy, čímž se jejich počet oproti loňskému roku ještě zvýšil. Akce se zúčastnili jak vůdci zkušení, kteří již vedli v minulých ročnících, tak i méně zkušení. To samé platí i o psech. Českých fousků soutěžilo celkem devět, dále zde byl jeden německý drátosrstý ohař a jeden pointer. A jak Jihočeské derby 2012 dopadlo a kdo zvítězil? Vítězem se stal stejný vůdce jako v loňském roce, pouze vedl jiného psa. Pan Zdeněk Staněk, výcvikář Jihočeské pobočky KCHČF, se psem českým fouskem jménem Brok z Vobícek, se stal absolutním vítězem jak samotné soutěže JČ derby, tak i lesních zkoušek a speciálních zkoušek z vodní práce. Ve všech disciplínách, i ve vystavování, tato dvojice získala samé „čtyřky“ a s 376 body také titul CACT. Další krásné druhé místo s 356 body a titul Res. CACT získal také český fousek Vargo z Těšínovských buků s vůdcem Františkem Voslářem z Holandska. Třetí místo s 326 body a titul CACT získala fena pointera Juka z Dolnic s vůdkyní Ing. Leou Tichou. Při slavnostním ukončení byly předány poháry, kterých bylo opravdu velké množství. Zároveň i vrchní rozhodčí pan Jaroslav Procházka předal osobní cenu pro vítěze. Některé vůdce doprovázela ale také smůla. Měli vysoký počet bodů, ale kvůli nevydařené disciplíně se dostali do II. ale i do III. ceny. Jsme rádi, že Jihočeské derby 2012 se vydařilo, že s organizací byli spokojeni vůdci, rozhodčí i korona. Pozitivní ohlasy, které přicházejí, jsou tou nejlepší odměnou. A název příštího ročníku – Jihočeské derby 2013 – má platit jako výzva pro všechny další vůdce, aby byli motivováni a přijeli si se svými psy zasoutěžit do jižních Čech a prožít tak hezký prázdninový víkend. Ing. Dana BRZKOVSKÁ, DiS. jednatelka JČ pobočky KCHČF
vychází v 6:45 a zapadá v 17:41 vychází v 9:14 a zapadá v 23:45 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...