Časopis Myslivost

Myslivecké zábavy 05 / 2009

Fotopuška

Myslivecké zábavy 5/2009, str. 14  Ing. Vojtěch POLES
Za dobu více než 53 roků provozování výkonu práva myslivosti jsem prožil mnoho různých příběhů, které by byly na velmi dlouhé vyprávění. O některých jsem se v minulosti dokonce zmínil také na stránkách Myslivosti. Dnes ještě jednou vzpomenu na okolnosti, v důsledku kterých jsem učinil rozhodnutí, ke kterému by jinak určitě nedošlo. Něco takového se mi přihodilo před více než třiceti léty. Tehdy jsem si totiž koupil fotopušku. Za normálních okolností by mne to vůbec nenapadlo. K výkonu mojí myslivecké praxe jsem ji nepotřeboval a o fotografování přírody jsem se zase také až tak mnoho nezajímal. Proč jsem si ji tedy koupil? O tom bude moje vyprávění a také o tom, v důsledku jaké tragické události jsem o fotopušku nakonec přišel.
Podivná srna Na polích osetých ozimou řepkou v prostoru pod "Starou salaší" se během zimy na přelomu roku 1975 - 1976 zdržovala pravidelně každou noc ve velkém počtu jelení a srnčí zvěř. Jelení zvěř se na řepku "stáhla" stejně jako minulá léta také ze vzdálenějších horských oblastí Jeseníků. Snadno se prohrabala půlmetrovou sněhovou pokrývkou a umožnila tak srnčí zvěři snadnější přístup ke šťavnaté píci. Srnčí zvěře se zdržovalo na poli asi 40 kusů rozdělených do dvou skupin. Jedna přicházela z blízkého Hufového lesa a od Louček, druhá od Modřínů a ze sousední petrovské honitby. Pokud je někdo nevyplašil, tak zůstávaly na polích a širokých mezích po celý den. Jelení zvěř, které se na řepce popásalo také asi 40 kusů, sice poskytovala náhodnému pozorovateli zajímavou podívanou, zemědělcům a myslivcům však tak vysoká koncentrace působila starosti a obavy z možného poškození porostu řepky. Bylo proto rozhodnuto o pravidelném plašení a zahánění zvěře z porostů řepky, což měli za úkol především myslivci z místního mysliveckého sdružení. Při plnění tohoto úkolu jsem vypozoroval, že ve skupině srnčí zvěře přicházející od Modřínů je jedna srna se dvěma loňskými srnčaty, která "nosí" na hlavě dva pěkné parůžky. To mne překvapilo a pečlivým a důkladným pozorováním jsem zjistil, že má na levé straně parůžek šesteráka a na pravé vydláka. V zimní srsti měla naprosto jasně zřetelnou "zástěrku" a hladké břicho bez sebemenšího náznaku "střapce". Tuto srnu jsem na řepce pozoroval v období od února až do 4. dubna 1977. O výsledku mého pozorování jsem informoval hospodáře a členy našeho mysliveckého sdružení. Moc tomu nevěřili, říkali, že jsem se asi špatně díval, neboť v obou tlupách bylo dosti srnců, kterým ke konci zimy dorůstaly jejich parůžky. Abych tedy dokázal věrohodnost svého pozorování, rozhodl jsem se vyfotografovat srnu v takovém bočním postoji, při kterém by bylo vidět na hlavě parůžky a zároveň druhotný pohlavní znak srny, tj. "zástěrku" a navíc ještě hladké břicho bez "střapce". Tak jsem tedy zahájil intenzivní "lovy beze zbraní". Měl jsem tehdy fotoaparát Flexaret, kterým jsem sice v minulosti pořídil několik zdařilých snímků z přírody, pro můj záměr se však vůbec nehodil. Přes veškerou snahu se mi tudíž nepodařilo pořídit zřetelný a přesvědčivý snímek, poněvadž k tomu bylo zapotřebí přiblížit se nepozorovaně co nejblíže k srně. To se mi však již nepodařilo, neboť srna byla čím dál více opatrnější. Vedle jejich dvou loňských srnčat se v její blízkosti také stále zdržoval jeden silný srnec šesterák, který jakmile mne spatřil, zabekal a celá skupinka ihned odběhla. Konečné rozhodnutí Dosavadní snímky, které jsem pořídil, nebyly vůbec přesvědčivé, neboť byly pořízeny z nedostatečné blízkosti. Po několika marných pokusech jsem dospěl k závěru, že bez aparátu s teleobjektivem to nebude možné. Vzpomněl jsem si, že v obchodě s optikou v Šumperku měli za výlohou vystavený fotoaparát s teleobjektivem v provedení FOTOPUŠKA. Aparatura se sestávala z fotopřístroje ZENIT ES, na který bylo možno po odšroubování objektivu HELIOS 44-2 upevnit teleobjektiv TAIR 3-FS a poté snadno připevnit na speciální pažbu fotopušky s rukojetí, ramenní opěrkou a spouští pažby. Fotografování s fotopuškou bylo snadné a rychlé. Celá soustava - tedy pažba, teleobjektiv a fotopřístroj - se tlačil ramenní opěrkou do ramene tak, jako normální puška. Po zamíření na cíl se zmáčkla spoušť do první polohy, tím naskočila clona na předvolenou hodnotu a druhým zmáčknutím clony nastala expozice. Rozhodl jsem se, že fotopušku koupím. O vynaložení nemalé finanční částky bylo zapotřebí také informovat a přesvědčit manželku. Ta nakonec souhlasila, i když se vyjádřila v tom smyslu, že se stejně jedná o zbytečnou a pro rodinu nepotřebnou věc. Kdybych jen tušil, jak byla tehdy její slova pravdivá. Marné snažení Rozhodování o realizaci nákupu a také pracovní zaneprázdnění byly příčinou toho, že k nákupu fotopušky došlo až počátkem dubna 1976. Poté jsem si vyřídil ihned dovolenou a vypravil se neprodleně za srnou. Tu se mi však k velké lítosti nepodařilo ani s mojí novou fotopuškou vyfotografovat. Ve stručnosti objasním proč. Během března přicházelo pozvolna a nezadržitelně jaro. Pod hřejivými slunečními paprsky ubývalo sněhové pokrývky na polích i v lese. Postupně také začali "shazovat" parohy ti nejsilnější jeleni. To přilákalo na řepku myslivce a také nemyslivce "shozaře", kteří ještě před rozedněním procházeli řepkové pole a přilehlé meze. V důsledku toho i srnčí zvěř začala odbíhat z pole ještě před rozedněním. Bylo jisté, že na řepce již srnu nevyfotím. Napadlo mne, že bych se mohl ještě o něco pokusit. Během dosavadních pozorování jsem zjistil, že srna s parůžky byla ve skupině, která se vracela z řepky přes "Němečkův buben" směrem k Modřínům. Pokusil jsem se proto čekat na její návrat časně ráno na pastvině pod Modříny. Také při prvním čekání jsem ji skutečně zahlédl, jak spolu s dalšími asi šesti kusy přecházela přes pastvinu. K mému překvapení však nešla do Modřínů, ale dál do sousední petrovské honitby. To bylo příliš daleko i na fotopušku. Další ráno jsem tedy čekal na vhodnějším místě za keřem uprostřed pastviny. Opět přišla, otočil se vítr a ucítila mne. Odběhla obloukem opět do petrovské honitby. To se opakovalo ještě jednou a potom jsem ji již nikdy více nespatřil. V příštím roce v květnu ji údajně spatřil hospodář MS Petrov v prostoru kopce zvaného "Vitulák". Bylo to nedaleko naší honitby a zřejmě se jednalo o mnou pozorovanou srnu. Tak tedy neúspěšně skončilo moje snažení o zdokumentování výskytu parůžků u normálně vyvinuté srny. S podobnou abnormalitou jsem se již nikdy nesetkal ani v přírodě, ani v dostupné literatuře. K napsání tohoto příspěvku mne přimělo mj. opakované prohlížení fotografií v knize "Abnormální parůžky" od vynikajícího německého myslivce, fotografa a dokumentaristy Ulricha Herbsta (české vydání v roce 2006), který se mimo jiné zabývá též problematikou výskytu srn s parůžky. Na památku mého pozorování mi namísto unikátních dokumentačních snímků tedy zůstala pouze fotopuška, o kterou jsem nakonec stejně přišel. Jak k tomu došlo, se krátce zmíním v závěru svého vyprávění. Povodeň V sobotu 5. července 1997 jsme se vraceli spolu se zetěm z mezinárodní výstavy psů INTERCANIS Brno. Radost z výsledku z výstavy nám poněkud pokazila zpráva o silných deštích, které se blíží k Jeseníkům. V neděli 6. července již nastala nepříznivá situace na Moravských řekách včetně řeky Desné. Do úterý 8. července spadlo na Lysé hoře a Pradědu 100 litrů vody na 1 čtvereční metr. A deště neustávaly. Řeka Desná se vylila, ničila silnice, bořila domy, mosty a zničila celou železniční trať ze Šumperka do Koutů. Velká část údolí Desné - vesnice i část města Šumperka - byla pod vodou. Také náš dům a sídliště u řeky Desné byly po tři dny "odříznuty" od světa. Třetí den nám dovezli na loďce jídlo a pitnou vodu. Bylo to strašné. Bez elektřiny, bez vody a světla. Když po několika dnech opadla voda, zůstaly v poničených domech spousty bahna. Ze sklepů jsme vynášeli zničené věci a bahno jsme vyklízeli několik dnů. Já jsem měl v jedné suterénní místnosti zbraně, náboje, oblečení do lesa a fotopušku. Ta byla totálně zničená. Tak tedy končí můj příběh o fotopušce, zůstaly jen vzpomínky.

Fotogalerie

vychází v 7:21 a zapadá v 18:10 vychází v 19:15 a zapadá v 8:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...