Časopis Myslivost

Listopad / 1999

Dotazy čtenářů

Ing. Jiří HANÁK
Dotazy čtenářů
Dotaz: Dnes je u nás myslivec pod přetlakem reklamy zejména zahraničních výrobců. Napište něco o nových puškohledech domácího výrobce Meopta. J.S.: Zlín
Odpověď:

Akciová společnost Meopta uvedla na trh novou řadu puškohledů Artemis 2000 a navázala různými zlepšeními, které nové typy obsahují, na předchozí úspěšnou řadu.

Řada 2000 se z vnějšího pohledu vyznačuje jiným designem, který má svůj praktický význam. Došlo ke zkrácení kuželové části objektivu a tím k prodloužení válcové části tubusu, která dává větší možnost posunu v kroužcích montáže podle zbraně a anatomie střelce. Současně byla prodloužena válcová část na objektivu umožňující variabilní umístění případné objímky montáže. Ve vnitřní konstrukci došlo k vylepšení optické soustavy k docílení dokonalejší kresby obrazu s excelentní barevnou korekcí. U variabilních puškohledů je zvolen průměr tubusu 30 mm umožňující instalaci čoček převracejícího systému o větším průměru s lepšími optickými vlastnostmi.

Nová řada puškohledů byla rozšířena rovněž o nové velikosti.

Základní řada puškohledů Artemis 2000 s konstantním zvětšením představuje puškohledy 4 x 32, 6 x 42 a 7 x 50.

Nové puškohledy s variabilním zvětšením 3 - 12 x 50, 3 - 9 x 42, 2 - 8 x 42 a 1,5 - 6 x 42. Poslední dva mají při nastavení na malé zvětšení výjimečně široký úhel zorného pole (až 12,1o u 1,5 - 6 x 42, resp. až 9,4o u 2 - 8 x 42).

Konkurenční výrobci puškohledy s podobnými parametry zorného pole již často představují jako "speciální", "safari" apod. Tyto puškohledy s širokým zorným polem jsou výhodné zejména při střelbě na zvěř v pohybu. Dostatečný průměr objektivu zaručuje i přiměřenou světelnost a uvedené puškohledy lze zařadit mezi univerzální přístroje. Pro střelbu na větší vzdálenosti a za zhoršených světelných podmínek je určen puškohled 3 - 12 x 50.

Velkou výhodou přerovských puškohledů je tubus vyrobený z oceli, který je tím výjimečně odolný proti mechanickému namáhání včetně pádů. Vnitřní mechanismus pro seřizování ostrosti (v rozsahu Ż 3 dioptrie) a u variabilních puškohledů mechanismus pro změnu zvětšení je řešen přesně lícovanými plochami dosedajícími na sebe kovem na kov. Toto řešení zaručuje udržení přesnosti nastřelení i při montáži na výkonné zbraně, kdy ani velkým zpětným rázem při výstřelu nedojde k žádnému vzájemnému pohybu součástí, který by způsobil změnu přesnosti nastřelení a tzv. efekt plovoucích zásahů. Tuhost a pevnost puškohledů je zkoušena extrémním přetížením, jehož hodnoty vysoce překračují vůbec možnou praktickou úroveň, a rovná se hodnotám, které jsou docilovány pouze na vojenských velkorážných zbraních.

Při změně zvětšení u variabilních puškohledů je zachována přesnost zamíření, tzn., že umístění středu záměrné osnovy na bodu zamíření je, při změně zvětšení, v toleranci pod rozlišitelnou hranicí lidského oka.

Při rektifikaci záměrného bodu při nastřelování zbraně zůstává střed záměrné osnovy uprostřed zorného pole, což je řešení u puškohledů vyšší kvality a u levnějších puškohledů zahraničních výrobců často nebývá.

Vnitřní mechanismus puškohledu je chráněn utěsněním proti prachu a vlhkosti, případně proti oplachové vodě a je plněn ochrannou dusíkovou atmosférou. Uživatel má možnost vybrat si z šesti různých typů záměrných osnov - od klasické evropské osnovy se silnými hroty po dnes velmi žádanou americkou osnovu včetně dálkoměrné stupnice. Samozřejmostí jsou antireflexní vrstvy na netmelých plochách optické soustavy zabezpečující vyšší propustnost světla.

Bez nadsázky a objektivně lze konstatovat, že puškohledy Artemis Meopta svojí konstrukcí, použitými materiály i dílenským zpracováním patří mezi špičkové výrobky a vyrovnají se svojí kvalitou i zahraničním několikanásobně dražším výrobkům.

Dotaz:

Na našem trhu se objevily původně vojenské kulovnice ráže 7,62 x 54 R. Prosím o odpověď zda si lze pořídit tyto zbraně i pro lovecké účely nebo je to jen pro speciální účely (vojenské, sportovní?). Když ano, jaké střelivo použít, jaké má parametry a na jaký druh použití je vhodný?

K.P. Opava

Odpověď:

Na trhu se objevily kulovnice uvedené ráže, které pocházejí z armádních zásob. Jejich prodej je v souladu s právními předpisy o prodeji zbraní a lze je pořizovat jako lovecké zbraně. Jedná se většinou o různé modifikace původně ruské kulovnice Mosin, která byla ve výzbroji armád Varšavské smlouvy i jako puška odstřelovačská později nahrazená zbraní typu Dragunov.

Náboj 7,62 x 54 R byl vyvinut původně pro novou pušku Mosin Nagant ruské armády v roce 1891. Zavedení náboje a nové pušky do pravidelné výzbroje bylo provedeno po zkouškách, které byly jedny z nejnáročnějších na světě. Náboj se velmi osvědčil a po 2. světové válce byl zaveden i pro kulomety. Náboj byl rovněž zaveden i ve Finsku a pobaltských zemích.

Brzy se rozšířil i jako sportovní a lovecký náboj dokonce i v USA a posloužil jako vzor pro vývoj jiných sportovních a loveckých nábojů.

Pro své dobré vlastnosti a pro snadnou dostupnost zbraní a střeliva se v současné době jedná, v některých zemích, o velmi oblíbený sportovní a lovecký náboj. Např. ve Finsku, Polsku, Rusku a v dalších pobaltských republikách je mezi lovci velmi rozšířený a populární. Původně vojenské zbraně jsou v těchto zemích upravovány pro lovecké účely doplněním napínáčku, optického zaměřovače, odstraněním nadpažbí apod.

Ráž 7,62 x 54 R se používá k lovu všech druhů evropské spárkaté zvěře včetně losa a ze šelem i medvěda. I v našich podmínkách se jedná o univerzální náboj vhodný k odstřelu veškeré spárkaté zvěře i na velké vzdálenosti.

Střelivo pro lovecké účely vyrábí několik výrobců např. Norma, Sako, Lapua a v tuzemsku Sallier a Bellot a Libra.

Lovecká modifikace náboje je osazována střelou od 11,7 do 13,0 g v poloplášťovém provedení.

Údaje náboje 7,62 x 54 R

Střela*Vo m/s* Eo J*ONV m*posun v 200 m

11,7 g SP*800*3740*180*-5,5 cm

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat na správnost některých mysliveckých výrazů, které se u nás ocitly středem ostré diskuse a výměny názorů.

Jaký výraz je správný?

Myslivecké střelectví nebo lovecké střelectví; puškohled nebo zaměřovací dalekohled; lovit, slovit nebo odlovit?; vlhkotěsný nebo vodotěsný; zvěř se ruší nebo rozrušuje?; říká se správně hammerlesska nebo dvojka? Když je kulový dvoják, dá se použít analogie pro zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou a použít výraz kozel?; je správný výraz ráž zbraně nebo ráže?

R.S. Kutná Hora

Odpověď:

Výraz myslivecké střelectví není výrazem novým. K odpovědi použijme historické citace z knihy vydané v roce 1946 profesorem Ing. A. Dykem, zakladatelem Československé myslivecké jednoty, tvůrcem mnoha mysliveckých tradic a mezinárodně uznávaným mysliveckým odborníkem:

"Myslivecké střelectví se velmi podstatně liší od střelectví sportovního nebo jiného, a to především pro nevyčerpatelnou rozmanitost situací a cílů a pro nároky na duchapřítomnost, rozvahu, opatrnost a zdrženlivost střelcovu. Pohotovost střelcova má býti taková, aby dovedl si odepříti výstřel, jestliže objevivší zvěř poskytuje nevhodný cíl a zejména, je-li zvěř příliš vzdálena. Především však střelec nesmí nikdy zapomenouti na bezpečnost výstřeliště. Soustředěním ohledu na okolí a teprve v druhé řadě na zvěř, rychlým postřehem výstřelových možností a odhadem přípustných vzdáleností, rozeznává se myslivec od pouhého střelce a lovce."

Odpověď na první otázku vyplývá z citátu.

K dalším výrazům:

O pomoc jsme požádali Ústav pro jazyk český AV.
  • Podle vyjádření jazykových odborníků je slovo puškohled spisovným jednoslovným výrazem, který přesně a dokonce jasněji definuje předmět než výraz zaměřovací dalekohled, který svým překladem z německého Zielfernrohr je považován dokonce za germanismus. Výraz zaměřovací dalekohled, který byl v minulosti prosazován, se dostal dokonce do oborové normy, do života se však naprosto nevžil a pro mnohé myslivce je dokonce nesrozumitelný, protože se dnes snadno zaměňuje s dalekohledy doplněnými o vestavěné dálkoměry, nivelační přístroje, kompasy a dělostřelecké úhloměry, které skutečně slouží k zaměřování různých objektů a cílů.
  • Výrazy ulovit, slovit a odlovit jsou slovesné tvary pocházející z jednoho slovesného základu lovit a jejich vytvoření je mluvnicky správné. Poslední dva výrazy se objevily v myslivecké hovorové mluvě poměrně nedávno, jejich význam je srozumitelný a nelze proti nim nic namítat.
  • Výrazy vlhkotěsný a vodotěsný jsou výrazy technické, které mají rozdílný význam a svým obsahem určují přímo konkrétní technické vlastnosti předmětu. Vlhkotěsností se rozumí těsnost proti vzdušné vlhkosti případně proti vodě při oplachu. Vodotěsností se rozumí těsnost proti vodě pod tlakem vodního sloupce (viz rozdíl mezi vlhkotěsnými a vodotěsnými hodinkami, nebo fotoaparáty apod.).
  • Výrazy rušení zvěře a rozrušování zvěře jsou oba správné (viz Rakušan, Základy myslivosti, SZN 1979, str. 242).
  • Výraz "Hammerlesska" vychází z názvu technického uspořádání napínacího a bicího mechanismu tzv. bez kohoutů. I když se jedná o původně technický výraz označující typ zbraně, dnes je výraz nesprávný a vysloveně hovorový, navíc cizojazyčný doplněný o českou koncovku. Správný výraz pro uvedenou zbraň je "broková dvojka" nebo pouze "dvojka".
  • Výraz "kozel" nebo "kulový kozel" pro zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou je výraz nepřípustný. Správný výraz je kulová kozlice.
  • Správný výraz je ráž zbraně. Velmi často se však používají výrazy oba.


Obecně lze k diskusím o mysliveckých výrazech poznamenat, že myslivecká mluva je součástí bohatého kulturního dědictví a tradic naší krásné myslivosti. Je naší povinností a závazkem pokračovat a tradice udržovat a i v běžném mysliveckém životě je dodržovat a rozvíjet. Proto podobné diskuse, které svědčí o zájmu, jsou naprosto namístě.

Nelze očekávat rychlé a zásadní změny v tradičních mysliveckých výrazech v oblasti zoologie, lovectví nebo zbrojířství, které by ani nebyly správné, protože na nich spočívá většinou těžiště tradic myslivecké mluvy. Na druhou stranu nic na světě není neměnné a naprosto stacionární. Vše prodělává svůj zákonitý rozvoj a vývoj a tak se i v myslivosti budeme setkávat s výrazy, které zastarají a nebo se objeví nové. Každá oborová norma zastará, vývoj jazyka se vyvíjí jako život sám a přináší i nové a výstižnější výrazy. Je třeba je vnímat a některé z nich citlivě i absorbovat pokud jsou srozumitelné, jazykově správné a lépe odpovídají potřebám doby. (Pro doplnění je třeba uvést, že oborová norma Myslivost - názvy a definice byla v roce 1992 zrušena.)

Dotaz:

V Myslivosti jste se zmiňovali o ráži 8 x 75 RS. U nás je neznámá. Je jinde rozšířena? Můžete uvést více informací o vlastnostech a použití?

M.Š. Benešov n.P.

Odpověď:Náboj 8 x 75 RS vznikl již počátkem století v tiché nevyhlášené soutěži mezi anglickými a německými výrobci kulových zbraní a výkonných nábojů pro lov africké zvěře. Angličanů, v této nepsané soutěži, byli v předstihu a vedli svými výkonnými rážemi Nitro Express.

Ráž 8 x 75 RS byla jednou z německých ráží, kterou Němci vyrovnali s Brity krok v získání trhu výkonných ráží.

Náboj byl mezi válkami velmi oblíben a rozšířen. Ráž patřila mezi oblíbené např. i H. Göringa, který ji prý označoval za ráž loveckých labužníků.

Tato ráž prožívá dnes značnou renesanci, zejména vzhledem k celkovému růstu poptávky po výkonnějších rážích a i vzhledem k velmi široké dostupnosti afrických lovů. Náboj 8 x 75 RS je určen pro kulovnice s lůžkovým závěrem (jednušky, kozlice a dvojáky), které nabízí např. německé firmy Krieghoff, Heym a další a všichni rakouští výrobci.

Ráž vhodně doplňuje a vyplňuje určitou mezeru v řadě ráží nábojů s okrajem 7 x 65 R Blaser a 9,3 x 74 R.

Ráž 8 x 75 RS má vyšší výkon než ráž 30 R Blaser při nižší rychlosti střely, ale výrazně lepší balistiku než ráž 9,3 x 74 R, takže je vhodná i ke střelbě na větší vzdálenost. Náboje vynikají vysokou ranivostí a zastavovací schopností. Ráž je vhodná k lovu veškeré africké zvěře mimo tlustokožců, velkých šelem včetně medvěda grizzly, v evropských podmínkách je ideální ráží k lovu losa, zvěře jelení a černé a další spárkaté zvěře. Vzhledem ke střední rychlosti střely se kule chová šetrně ke zvěřině při lovu slabší zvěře např. srnčí.

Údaje náboje 8 x 75 RS

Výrobce*střela*Vo m/s* Eo J*ONV m*posun v 200 m

MEN*TM 13,0 g*835*4532*175*-3,5 cm

Dotaz:

Před několika lety jsem si pořídil kulovnici ráže 270 WIN. Jelikož předmětem lovu, ze zvěře spárkaté, je v naší honitbě srnčí a mladá zvěř černá, usoudil jsem, že zrovna tato ráže může být zlatou střední cestou. Používám pouze jednu poloplášťovou střelu 9,7 g. Jinou totiž tuzemský výrobce S. a B. nevyrábí, nechápu proč.

Srnčí zvěř po zásahu zůstává téměř vždy v ohni. Avšak černá zvěř do 50 kg i po dobrém zásahu na kratší vzdálenost pravidelně odbíhá i několik desítek metrů. Zdá se, že střela působí jako celoplášťová. V žádném případě nechci ráži 270 WIN zatracovat. Chtěl bych se pouze dozvědět něco o vzniku této ráže a o použitelnosti střeliva od jiných výrobců.

Tomáš R.

Odpověď:

Ráž 270 Winchester (6,9 x 64) vznikla v roce 1925 z náboje 30 06 stažením krčku nábojnice a osazením střelou o menším průměru. Brzy po svém uvedení na trh dosáhla velmi široké popularity pro svoji účinnost i na větší vzdálenost. V Americe i jinde ve světě patří k jednomu z nejrozšířenějších nábojů. Většina výrobců zbraní nabízí své výrobky standardně i v této ráži. V Evropě konkuruje ráži 7 x 64, ale nedosáhl zde její popularity.

Pro naše podmínky běžně lovené zvěře je ráž 270 W jedno z vynikajících řešení s univerzálním použitím, s přiměřeným přebytkem výkonu pro lov zvěře srnčí a s dostatečným výkonem i pro lov zvěře jelení a dospělé zvěře černé. Ráž oplývá nejen dostatečným výkonem, ale i velmi příznivými balistickými hodnotami, které ji činí výhodnou i pro lov na střední a větší vzdálenosti.

Střelivo ráže 270 W vyrábí téměř všichni význační výrobci nábojů.

Srovnání parametrů střeliva různých výrobců:

výrobce*střela*Vo m/s*Eo J*ONV*posun ve 200 m
RWS*KS 9,7 g*895*3885*- 2 cm
Winchester*Silvertip 9,7*869*3663*174*- 3,8
Remington*Core Lokt 9,0 g*948*3775*192*- 1,0
Selier a Bellot*SP 9,7 g*800*3104*160*- 7,0 cm

Pramen: Katalog Kettner a Frankonia

Pozn.:
- ONV je optimální nástřelná vzdálenost,
- posun ve 200 m je posun bodu zásahu oproti záměru při nastřelení na ONV

Z uvedených údajů vyplývá, že parametry střeliva tuzemského výrobce výrazně zaostávají za parametry zahraničního střeliva.

Náboje tuzemského výrobce jsou osazovány střelou 2927 SP o hmotnosti 9,7 gramů, klasické biogivální konstrukce pocházející z minulého století. Konkurence osazuje náboje modernějšími střelami (např. RWS H Mantel, W-Silvertip, Remington Core Lokt), které mají i výrazně vyšší ranivost, šokující účinky a zastavovací schopnost (zvěř v ohni).

Pokud chcete docílit zaručenější ranivosti a přesnější střelbu na střední a větší vzdálenosti, doporučuji přejít na některé zahraniční střelivo i když je výrazně dražší. Sám s ním mám nejlepší zkušenosti (Core-lokt nebo H Mantel).

V případě pravidelného odbíhání i menších kusů černé zvěře doporučuji rovněž změnit bod záměru. K odbíhání zvěře může docházet i např. po zásahu zadní komory. Černá zvěř má srdce posunuto více dopředu, proto i zásah by měl být více na přední komoru, těsně za přední běh.

Dotaz:

Mám troják 16/16/6,5 x 52 R. Zajímaly by mě podrobnější informace ke kulové ráži.

G.J., Fulnek

Odpověď:

Náboj 6,5 x 52 T vznikl z původní ráže 25 - 35 Winchester v roce 1895. Normalizace podle C.I.P. registruje obě ráže samostatně. Počátkem století se náboj rozšířil i do Evropy, kde se rychle stal velmi oblíbeným pro lov zejména srnčí zvěře. K lovu srnčí a další menší spárkaté zvěře má dostatečný výkon. Dostatečná dopadová energie vyhovuje myslivecké vzdálenosti při lovu srnčí zvěře do cca 120 m. Dostatečná ranivost náboje umožňuje lov i zvěře černé na krátké vzdálenosti např. při naháňkách. Rozšíření přispěla i jeho vhodnost k osazování do kombinovaných zbraní s lůžkovým závěrem, kulobrokových kozlic, obojetnic a trojáků, kde umožňoval vcelku lehkou stavbu zbraně.

Náboj je již překonán, ale stále u určitého okruhu uživatelů zastává své místo a je nabízen i jako standardní střelivo.

Charakteristika ráže 6,5 x 52 R
Výrobce*střela*Vo m/s* Eo J*ONV
S&B*SP 8,5 g*673*1721*120 m

Dotaz:

Mám krásnou kulovnici ráže 11,6 x 60 R. Nemohu však nikde sehnat náboje. Můžete něco o tomto náboji napsat a poradit, kde bych jej mohl koupit? Vyráběl se i v bývalé ČSSR?

Odpověď:

Náboj 11,6 x 60 R (450 Express) byl vyvinut rakouskou firmou G. Roth v 80. letech minulého století z anglického náboje 11,6 x 82,5 R (450 Nitro Express 3 1/4"). Byl osazován olověnou střelou s plochou špičkou 20,40 g a používán k lovu těžké zvěře.

Náboj byl vyráběn i v bývalé ČSR v muničních závodech v Bratislavě a později v Povážské Bystrici. Výroba byla ukončena v průběhu 40. let, ale skladové zásoby byly rozprodávány ještě začátkem 50. let. Nejdéle náboj vyráběla anglická firma Eley-Kynoch, kam doporučuji obrátit se s dotazem.

Rovněž obchodní firma Kettner nabízí možnost objednávky výběhových a vyběhlých ráží zejména tropických velikostí a i zde je možné pravděpodobně s největším úspěchem uspět s eventuálním nákupem.

Dotaz:

Používám ráž 7 x 65 R a náboje se střelou 11,2 g. Zajímalo by mne, zda lze střílet různými střelami při stejném nastřelení zbraně (např. i poloplášť 9,0 g a DHK 10,2 g) a zda existují celoplášťové střely do této ráže. Náboje s celoplášťovou střelou nemohu nikde sehnat.

Odpověď:

Každá střela rozdílné konstrukce, tzn. o různé hmotnosti a o různém tvaru, má jinou charakteristiku balistické křivky. Rozdíly jsou dány jak hmotností, tak i rozdílným tvarovým a balistickým koeficientem střel. Uvedené hodnoty ovlivňují celkový průběh charakteristiky letu střely.

Situaci ještě komplikuje prověřená empirická zkušenost, že nelze předem stanovit například posun zásahu střely těžké od střely lehké, protože ve skutečnosti je vzájemný posun zásahů z každé zbraně jiný a nelze jej zobecnit. Posuny zásahů nejsou dokonce stejné ani u zbraní stejného typu od stejného výrobce a jsou i značné rozdílné. Příčinou je pravděpodobně jiný průběh vnitřní balistiky vyplývající z mikrorozdílů tuhosti hlavně, v rozdílech výrobních tolerancí apod. Posun zásahů střel o rozdílné hmotnosti není pouze ve vertikální rovině, jak by mohlo vyplývat z teoretických balistických tabulek, ale i v rovině horizontální. Tzn., že posun zásahů není pouze nahoru nebo dolů, ale i do stran.

Jediným řešením pro zjištění posunu zásahu těžké a lehké střely je řádné vlastní odzkoušení nástřelů střeliva s různou hmotností střel a pečlivé vyhodnocení odzkoušení zásahů. S každým druhem střely je třeba vystřelit 3 - 5 ran a pečlivě vyhodnotit střední zásah a jeho souřadnice oproti záměrnému bodu. Rozdíly v souřadnicích středních zásahů různých střel je pak rozdíl (posun) zásahů lehké a těžké střely. Podle velikosti zjištěného individuálního rozdílu je potom možné učinit rozhodnutí o eventuálním používání dvojích střel a případné korekci v zamíření.

Nástřel je nutné provést na střelnici z nastřelovací stolice tak, aby byla eliminována chyba střelce.

Ze zkušenosti mohu potvrdit, že rozdíly v zásazích mohou být i značně rozdílné a bez řádného odzkoušení vlastním nastřelením nedoporučuji se střelami rozdílné hmotnosti v žádném případě na lovu experimentovat.

Střelivo ráže 7 x 65 R s celoplášťovou střelou by mělo být na trhu k dispozici i od tuzemského výrobce. Jedná se zřejmě o nedostatek u prodejce.

Dotaz:

Slyšel jsem o ráži 6 mm BR. Co je to za ráž?

Čtenář, Benešov

Odpověď:

Náboj 6 mm BR je relativně nový typ pro přesnou střelbu i na extrémně dlouhé vzdálenosti a existuje ve třech modifikacích, které postupně vznikly. V roce 1974 pánové Pindell a Palisano vyvinuli v USA náboj ráže 3 mm PC pro sportovní disciplínu Bench Rest.

V roce 1976 uvedla firma Remington svůj náboj 6 mm BR Remington pro stejné použití.

V roce 1996 uvedla švédská firma norma na trh nový náboj pro terčovou střelbu na velké vzdálenosti 6 mm Norma BR. Náboj je osazován novou střelou "Diamond Line" s povlakem ze sulfidu molybdenu (molyko), který zabezpečuje nízké tření ve vývrtu, velmi pravidelný nárůst rychlosti střely v hlavni a tím vyšší přesnost. Mimo to je odstraněn otěr tombaku ve vývrtu obvyklý po standardních střelách.

Výjimečná přesnost střely je udávána hodnotou velikosti rozptylu 6 cm při 60 ranách na vzdálenost 300 m!

Střela má hmotnost 6,93 g, úsťovou rychlost 860 m/s a úsťovou energii 2563 J, ONV 205 m. Pro srovnání ráž 243 W: střela 6,50 g, Vo 935 m/s, Eo 2841 J, ONV 195 m. Náboj 6 mm BR je terčový sportovní náboj, ale začal se používat i k lovu zejména kožešinové a jiné menší až středně velké zvěře.

Dotaz:

Chtěl bych něco vědět o ráži 416 Rigby, která se údajně hodí na africkou nejtěžší zvěř. Jaká by byla nejvhodnější ráž stejné třídy do kulového dvojáku?

L.S. Rožnov

Odpověď:

Náboj 416 Rigby (10,5 x 74) pochází z britské provenience, kde vznikl modernizací náboje 404 Rimless N.E. Poprvé byl použit v roce 1911 v opakovacích kulovnicích a později i v kulových dvojácích. Náboj dosahuje maximální spolehlivosti při lovu těžké, nebezpečné a útočící zvěře včetně tlustokožců. Náboj dosáhl velkého rozšíření a popularity zejména u lovců v zemích bývalého Britského společenství národů, včetně profesionálních lovců, loveckých průvodců a ochránců rezervací. V současné době náboj prožívá značnou rezervaci přesto, že vznikl již počátkem století a vedle něj existují i další novější náboje stejné třídy. Obdivuhodně se stal i oblíbeným v USA, kde střelivo vyrábí firma Federal ve čtyřech různých laboracích. Zbraně vyrábí firmy Ruger, Imperato a jiné.

Údaje náboje 416 Rigby:
Výrobce*střela*Vo m/s*Eo J*ONV m
Federal*Premium Safari 26,6 g*722*6625*135

Náboj 416 se úspěšně komoroval i do kulových dvojáků. Pro spolehlivější přebití a vytažení vystřelené nábojnice je však spolehlivější nábojnice s okrajem než nábojnice s drážkou, kterou je náboj 416 Rigby vybaven. Z tohoto důvodu bylo hledáno řešení ve vývoji nového náboje o stejném výkonu a stejně vysokém a spolehlivém zastavovacím účinku jako u náboje 416 Rigby avšak při použití nábojnice s drážkou. Za spolupráce firem Krieghoff, Kynoch a Romey vznikl nový náboj splňující uvedené požadavky ráže 500/416 Nitro Express (416 Rand) uvedený na trh v roce 1996. Náboj má vysoké účinky při poměrně malém zpětném rázu. Je standardně komorován do dvojáků firmy Krieghoff a na objednávku do zbraní belgických a rakouských výrobců.

Pokud zvažujete pořízení dvojáku s komorou ráže uvedené třídy, bylo by zřejmě vhodné zvolit již tuto novou ráž.

Pozn.:
Obdrželi jsme celou řadu dotazů týkajících se u nás zatím méně známých ráží. Je velmi potěšitelným jevem, že naši myslivci a uživatelé dlouhých střelných zbraní projevují širší zájem vymykající se dlouholeté uzavřenosti trhu. Odpovědi budeme postupně zpracovávat a uveřejňovat tak, jak to umožní kapacitní možnosti časopisu. Současně mohou čtenáři samozřejmě pokračovat v zasílání dotazů z oblasti zbraní, střeliva, balistiky, praktické lovecké střelby a loveckého příslušenství.

Ing. Jiří HANÁK, znalec zbraní, střeliva a příslušenství
vychází v 6:59 a zapadá v 17:29 vychází v 6:54 a zapadá v 16:06 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...