Časopis Myslivost

Listopad / 1999

Myslivecký kalendář

Dr. Rudolf NOVÁK
Myslivecký kalendář
V listopadu pokračuje doba lovu veškeré zvěře jelena evropského a siky, veškeré zvěře daňčí, veškeré zvěře mufloní, holé zvěře srnčí. Do konce listopadu je doba lovu veškeré zvěře kamzičí. V honitbách, kde je normovaný stav černé zvěře, můžeme lovit po celý listopad dospělou zvěř černou a to jen samostatným lovem. Na společném lovu můžeme lovit jen selata a lončáky, kteří jsou celoročně nehájenou zvěří.
Po celý listopad je doba lovu bažanta obecného (slepice jen tam, kde jsou stavy z divoké populace), bažanta královského (slepice jen v bažantnicích), lysky černé, hus, hrdličky zahradní, sojky obecné, havrana polního.

Dnem 1. listopadu začíná doba lovu zajíce polního, kuny skalní i lesní, tchoře tmavého, ondatry pižmové.

Dnem 30. listopadu končí doba lovu kachny divoké, poláka velkého a poláka chocholačky.

Listopad je měsícem, ve kterém se konají společné hony na drobnou zvěř. I když to dnes žádný předpis neukládá, správný hospodář vždy ponechá část honitby nehoněnou a při kruhovém honu na zajíce nenechá celé kolo "dostřílet". I když se v letošním roce v mnoha honitbách zvedly stavy jak zajíců, tak divokých bažantů, zvažme vždy pečlivě plánovaný výřad a část honitby, kde budeme lovit. I když jsme plán lovu drobné zvěře v srpnu udělali dobře, mohly se stavy zvěře, díky různým okolnostem během září i října změnit. Hony by měly být mysliveckým svátkem, nejenom příležitostí si konečně něco ulovit či si vystřelit. I při lovech na drobnou zvěř by mělo platit, že myslivec neloví proto, aby lovil, ale loví proto, aby choval.

Snad ještě připomenout mysliveckou etiku, zejména myslivecké oblékání. Je zcela nemyslivecké přijít na hon v riflích či bez klobouku nebo myslivecké čepice. Českým mysliveckým tradicím také neodpovídají různé "stetsony" či africké klobouky. Koneckonců i oblečení svědčí o charakteru člověka a jeho přístupu k myslivosti.

Kromě péče o zvěř a společným lovům měli bychom se v tomto měsíci věnovat i průběrnému lovu holé zvěře spárkaté. Do konce listopadu by měl být, v dobře vedené honitbě, průběrný lov holé zvěře splněný alespoň na 80 - 90 %.

Pokud se v tomto měsíci objeví vyšší sněhová pokrývka, začínáme přikrmovat objemovými krmivy. Koncem měsíce bychom měli postupně omezovat dávky jadrných krmiv, zejména pšenice, žita a ječmene. Lépe je krmit častěji a málo, zejména tam, kde je jelení zvěř. Zcela se vyhneme podávání šrotů. Naopak větší dávky ovsa či speciálních granulí zvěři jen prospějí. Drobné zvěři zakládáme podle potřeby všechny druhy krmiv.

Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře a jejím úhynu Mysl 007, po každém honu posílá hlášenku dle dispozic OkÚ. Pokud se něco změní v plánu honů (datum konání atd.), je nutno nejméně 5 dnů předem informovat OkÚ. Koncem listopadu by si měl myslivecký hospodář udělat bilanci lovu spárkaté zvěře a na prosinec rozepsat lov zbývající zvěře na konkrétní myslivce, členy MS, nebo požádat OkÚ o změnu plánu lovu a chovu.
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...