Časopis Myslivost

Listopad / 1999

Nová kniha o zaječí zvěři

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.
Nová kniha o zaječí zvěři
Známí slovenští autoři myslivecké literatury P. Hell a J. Slamečka vydali letos v nakladatelství PaRPRESS v mnohém objevnou knihu "Zajačia zver" s podtitulem "biológia, chov a lov v agrárnej krajine".
Autoři vycházejí z víceletých poznatků o chovu zaječí zvěře, k nimž dospěli ze zkušeností vlastních (známá je již kniha P. Hella "Zajac a králik") i převzatých, přičemž se odvolávají i na autory zahraniční včetně našich Semizorové a Švarce a samozřejmě i O. Kučery, který přinesl mnoho dosud nedoceněných poznatků z chovu zajíců v zajetí.

Oba autoři přistoupili ke zpracování uvedené monografie v logickém členění kapitol, v nichž se podrobně zabývají prakticky celou problematikou chovu zaječí zvěře. Obecně by se mohlo zdát, že o zajících je nám známo téměř vše, ale ukazuje se, že existuje stále ještě mnoho neuzavřených problémů a že tedy naše vědomosti o této dříve snad nejběžnější zvěří jsou stále ještě nedokonalé a neúplné. Mnohé z dosud tradovaných názorů autoři osvětlují a doplňují o nové poznatky.

V knize je samozřejmě uvedena historie vývoje zajíců a jejich příbuzenstva včetně jejich současného rozšíření ve světě. Hlavní pozornost je ovšem věnována biologii zaječí zvěře počínaje popisem vnějšku i vnitřních orgánů a jejich funkcí, následuje potravní ekologie zajíců, dále pak kapitola o rozmnožování, v níž jsou uvedeny i nové názory na superfetaci, dále se autoři věnují růstu a vývoji zajíců, podrobně popisují strukturu populací včetně populační dynamiky a obsáhle popisují vlivy škodlivých činitelů působících na stavy zaječí zvěře. Důležitá je i problematika zabývající se ochranou před těmito škodlivými činiteli, ať již z hlediska úprav životního prostředí zajíců (zejména ve spolupráci se zemědělskou výrobou), ale i také z hlediska tlumení šelem či dravců a v neposlední řadě i z hlediska chorob. Samozřejmě nechybí ani kapitola o přikrmování zajíců v době nouze.

Za významnou možnost považují autoři i zkvalitnění mysliveckého plánování nezbytného ke zdárnému obhospodařování zaječí zvěře. Navazují i možnými úpravami loveckých způsobů včetně odchytu a včetně zazvěřování. Není vynechána ani kapitola o škodách působených zaječí zvěří a o možnostech jak jim předcházet či jak se jim bránit. Jednou z kapitol je i úvaha o možnostech umělého chovu zajíců.

V závěru sami autoři uvádějí, že pokles stavů zaječí zvěře postihl již celou Evropu, aniž by byly zcela objasněny jeho příčiny. Lze tedy říci, že pouze zmnožování a prohlubování našich znalostí o zaječí (a nejen o zaječí) zvěři a o biologických potřebách, které má, může vést k odhalování negativních příčin působících na chovy zvěře. Přejme si, aby k pozitivnímu zvratu v chovu zajíců došlo co nejdříve. Doufejme, že k tomu přispěje i nová kniha P. Hella a J. Slamečky.
vychází v 7:44 a zapadá v 16:41 vychází v 8:21 a zapadá v 17:11 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...