Časopis Myslivost

Květen / 2002

CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY TROFEJÍ 2001

Ing. Jaroslav Kostečka, Stanislava Hanušová
CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY TROFEJÍ 2001
Orgány státní správy myslivosti by měly v zájmu řízení a kontroly myslivosti pořádat každoroční chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře. Pořádání těchto přehlídek je důležité z důvodu vypovídající skutečnosti o počtu a často i kvalitě chované zvěře a především o správnosti prováděného odstřelu v dané oblasti. Chovatelské přehlídky trofejí by měly být přístupné i pro nemysliveckou veřejnost, aby ta mohla zhodnotit činnost myslivců v jejím okolí. A z toho vyplývá, že by přehlídka měla být pojata komplexně a ne jen jako ukázka trofejí.
Bývá pravidlem, že orgány státní myslivosti většinou spolupracují nebo dávají pověření okresním mysliveckým spolkům, které měly a mají s pořádáním přehlídek dlouhodobou zkušenost.

Stává se dobrým zvykem, že při této více či méně slavnostní akci je uskutečněn i aktiv mysliveckých hospodářů, na kterém jsou seznámeni s průběhem roku minulého, s připravovanými akcemi na další sezónu, s hodnocením správnosti či nesprávnosti uskutečněného odlovu a mnoha jinými informacemi.

I když někteří oponují chovatelským přehlídkám a považují jejich konání jako zbytečnou a nákladnou záležitost, je nutné si uvědomit, kde jinde je možno provést vyhodnocení alespoň části myslivecké činnosti či úrovně odborných znalostí našich členů v praxi. Proto ČMMJ považuje přípravu a konání přehlídek za velice důležité a potřebné.

Na hodnocení trofejí pro posouzení správnosti podle kritérií CIC jsou okresním mysliveckým spolkům doporučováni i odborní poradci - členové ústřední hodnotitelské komise. Jejich povinností je mimo jiné správnost hodnocení potvrdit svým podpisem na hodnotitelské tabulce "medailových" trofejí. Tento podpis je nutný v případě přejímání bodových hodnot trofeje na celostátních výstavách, kdy některé medailové trofeje se zařazují do katalogu podle bodové hodnoty, dosažené při bodování na chovatelské přehlídce. Jedná se především o trofeje zvěře u nás hodně rozšířené (např. trofeje muflonů či srnců, kteří dosáhli hodnoty bronzové medaile apod.).

Bohužel je nutno konstatovat, že v roce 2001 nebyli na hodnocení trofejí pozváni odborní poradci v deseti případech - jedná se o OMS Znojmo, Olomouc, Domažlice, Kladno, Děčín a Praha 4, 5, 6, 9 a 10.

Nejhorší spolupráce v rámci ČR je v okrese Znojmo, kde se pro jistotu chovatelská přehlídka raději nepořádá. V okrese Kladno kontrolu odlovu provádí okresní úřad bez spolupráce OMS tím způsobem, že zástupci OÚ ohodnotí pouze nejlepší trofeje. Není třeba zdůrazňovat, že nejkvalitnější přehlídky jsou tam, kde úzce spolupracuje okresní myslivecký spolek a okresní úřad. Jako příkladné je třeba hodnotit např. okresy Žďár n/S nebo Prachatice.

Využitím výpočetní techniky vzrostl počet okresů, kde jsou výsledky zpracovány do přehledů nebo do katalogů, ve kterých je velmi stručný rozbor výsledků odlovu, komentář k věkovému složení ulovené zvěře (a to i podle měsíců odlovu), kvalitě, vhodnosti odlovu či zdravotnímu stavu, dlouhodobý vývoj apod. Takovýto materiál si odnášejí do svých honiteb nejen myslivečtí hospodáři z aktivu, ale je k dispozici i všem návštěvníkům výstavy.

Lze tedy konstatovat, že výstava není pouhá "výstava kostí", ale ukáže se i výsledek mysliveckého snažení a hospodaření v dané oblasti. Má to i určitý výchovný aspekt, neboť většina myslivců a možná i "lovců," kteří najdou své jméno v chybných odlovech, jsou napříště možná opatrnější. Kvalitně zpracované katalogy mají např. Žďár n/S, Olomouc, Pardubice, Kroměříž, Hodonín či Zlín .

Sekretariát ČMMJ z důvodu celkového zpracování a zhodnocení po OMS vyžaduje celkový přehled o výsledku chovatelské přehlídky a přehled význačných trofejí, včetně kopií pečlivě vyplněných bodovacích tabulek.

V rámci České republiky zaslalo celkový přehled pouze 45 okresů a 15 okresů zaslalo údaje neúplné. Mezi okresy, které výsledky chovatelských přehlídek vůbec nezaslaly patří Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, České Budějovice, Česká Lípa, Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Chomutov, Jičín, Jihlava, Most, Praha-východ, Rychnov n/K, Svitavy, Tachov, Uherské Hradiště, Znojmo. Proto je bohužel přehled z chovatelských přehlídek konaných v roce 2001 uvedený v tab. I neúplný.

Na závěr bychom chtěli apelovat na všechny OMS, aby výsledky z chovatelských přehlídek, které se budou konat v tomto roce, zasílaly na sekretariát ČMMJ do 30. června 2002.

Poznámka redakce
: Pořádání chovatelských přehlídek je záležitostí nejen myslivců příslušného okresu. Přehlídka by měla prezentovat myslivce i pro nemysliveckou veřejnost, rádi ji navštíví jistě i myslivci z jiných okresů. Proto prosíme, aby okresy pořádání chovatelských přehlídek hlásili s dostatečným předstihem nejen na sekretariát ČMMJ, ale i do redakce Myslivosti. Přehled uveřejníme na stránkách Myslivosti na na našich internetových stránkách.
Tab. I - Přehled nejsilnějších trofejí jednotlivých druhů zvěře hodnocených na chovatelských přehlídkách v roce 2001
Druh zvěře Pořadí Lovec Honitba Okres Věk Body CIC Medaile
jelen evropský 1 Jindřišek J. KRNAP Trutnov   191,93 S
2 Šindler S. Javorník-Štítná Zlín 9 191,68 S
3 Tezner J. Jindřichov Šumperk 13 190,73 S
jelen sika 1 Šucha L. Líšťany Plzeň-sever 9 261,00 Z
2 Košan V. Pernarec Plzeň-sever 7 254,00 S
3 Nechutný M. Líšťany Plzeň-sever 4 254,00 S
daněk skvrnitý 1 Urlík F. obora Títěž Zlín 9 199,37 Z
2 Voigt Ch. obora Títěž Zlín 11 196,25 Z
3 Bořuta M. obora Títěž Zlín 10 184,00 Z
srnec obecný 1 Hartoš P. Služovice Opava 4 158,23 Z
2 Klimeš F. Křelovice Plzeň-sever 5 137,70 Z
3 Halaš M. Kunčice Přerov 3 136,90 Z
muflon 1 Burianek Černošice Praha-západ 7 239,20 Z
2 Chrudimský Ohrobec Praha-západ 7 222,35 Z
3 Votípka L. Kozojedy Plzeň-sever 6 221,25 Z
prase divoké 1 Lemberk Poříčí-Lhota Trutnov   118,43 S
2 Vízner J. Pančavské lesy Kutná Hora 5 116,95 S
3 Heczko P. Petrovice Šumperk 8 116,75 S
liška obecná 1 Bureš F. Č. Újezd Praha-západ   26,62 Z
2 Sikora M. Těrlicko Karviná 4 25,70 Z
3 Tomšů D. Všemina Zlín   25,50 Z
jezevec lesní 1 Šembera Č. Humenec Klopina Šumperk 7 23,27 Z
2 Imlauf P. Dolní Kalná Trutnov   22,77 S
3 Žalman P. Pec Šumperk 5 22,08  S


vychází v 6:49 a zapadá v 17:38 vychází v 8:37 a zapadá v 21:33 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...