Časopis Myslivost

Květen / 2002

OPTIKA A MONTÁŽE

Malá příručka pro výběr puškohledu  Ing. Ladislav DÉKÁNY
OPTIKA A MONTÁŽE
Základní parametry puškohledu
Ve stručnosti několik základních parametrů puškohledu, podle kterých budeme posuzovat jejich výběr.

Zvětšení:
Příklad 4x, 10x. Udává kolikrát blíže vidíme daný objekt, než je ve skutečnosti. Například zvětšení 20x znamená, že objekt ve vzdálenost 100 metrů vidíme 20x blíž, tj. ve vzdálenosti 5m. Ne vždy znamená větší zvětšení lepší parametr. Doporučené zvětšení je závislé na způsobu, velikosti, času a druhu lovené zvěře. Pro použití při střelbách na větší vzdálenost je zvětšení 9x, 10x malé. Minimálně je doporučováno 12x, 16x.

Proměnlivé zvětšení - neboli zoom (transfokátor):
Příklad 3x-9x, 5x-20x. Na rozdíl od puškohledů s pevným zvětšením je zvětšení proměnlivé, tj. můžeme si měnit velikost (přiblížení) cíle. Při používání nízkého zvětšení (typicky 4 x u starších puškohledů a střílení na větší vzdálenost) vzniká falešný dojem pevné ruky a přesného držení zbraně na cíly - bez chvění. Když se ale použije největšího zvětšení, je vidět chvění ruky, i jak se kříž pohybuje po celém těle zvěře. Proto, pro prohledávání terénu a prvotní zachycení zvěře je vhodné používat malé zvětšení, pro jeho přečtení a střelbu je ale vhodné naopak použít co největší zvětšení. Rána se pak dá daleko lépe umístnit a střelba je odpovědnější. Doporučený rozsah zoomu je proto co největší.

Velikost vstupního objektivu:
Příklad 40mm, 56mm, 65mm. Průměr vstupní čočky, tj. velikost vstupního objektivu. Na jeho velikosti závisí množství světla, které projde vstupním objektivem a potažmo celým puškohledem až do střelcova oka. Čím větší je průměr vstupního objektivu, tím je obraz v puškohledu jasnější, zřetelnější a kontrastnější. Například puškohled o průměru vstupního objektivu 45mm propustí o cca 13% více světla, než puškohled o průměru 40mm, a puškohled o průměru vstupního objektivu 56mm propustí o více než 90% (skoro 2 krát) více světla než a puškohled o průměru vstupního objektivu 40 mm. Puškohled o průměru vstupního objektivu 65 mm "sesbírá" o 69 % více světla, než puškohled o průměru 50 mm. V praxi to znamená lov delší o 45-60 minut (když jedním puškohledem již nejde přečíst zvěř, s druhým ještě ano. Doporučená velikost vstupního objektivu je (nebereme-li v potaz jiné parametry) čím větší, tím lepší. Není důvod mít málo světelnou optiku.

Úhel zorného pole:
Příklad 3,5m/100m. Udává se pro příslušné zvětšení, teda přesněji: při zvětšení 10x je vidět na vzdálenost 100m úsek země široký 3,5 metru. Čím je zvětšení puškohledu větší, tím je úhel zorného pole menší. Například při zvětšení 36x je vidět ze sledovaného objektu jenom 1 metr na šířku a na výšku na. U puškohledů s proměnlivým zvětšením znamená nižší zvětšení (např. 4x) větší úhel zorného pole - je vidět více z terénu. Při větším zvětšení (např. 12x) se zorné pole příslušně zužuje - je vidět míň do stran, ale objekt je blíž.

Při puškohledech nebývá výběr zorné pole prioritním rozhodujícím prvkem. Široké zorné pole, nebo proměnné zorné pole se používá např. u myslivosti, optika s pevným úhlem zorného pole se používá např. v sportovní střelbě. U větších zvětšení a tím u menšího zorného pole je věnovat dát mimořádnou pozornost montáži. Více k této problematice u montáží.

Průměr výstupního okuláru (pupily).
Příklad 6mm. Průměr výstupní pupily je závislý na příslušném zvětšení puškohledu (u puškohledů s proměnlivým zvětšením je velikost výstupní pupily také proměnlivá). Velikost výstupní pupily se měří ve vzdálenosti cca 6-7 cm od skla okuláru, a dá se také vypočítat, jako poměr velikosti vstupního objektivu k danému zvětšení. Například vstupní objektiv o průměru 56mm a při zvětšení 5x, je průměr výstupní pupily (56/5=11,2 mm). Čím větší je průměr výstupní pupily, tím je obraz v puškohledu jasnější, zřetelnější a kontrastnější. Jelikož je průměr zřítelnice mladého lidského oka je cca 7mm v noci, a přes den cca 2-4 mm (podle množství světla), nemá střelec užitku s průměrem výstupní pupily nad již zmíněných cca 7mm (jeho oko není schopno využít více světla). Navíc asi od 30 roku života člověka se maximální velikost zřítelnice u lidského oka zmenšuje o cca 1 mm na 10 let. To znamená že v 50 letech je maximálně 5 mm. Příklad závislosti velikosti výstupní pupily na průměr vstupního objektivu. Objektiv 40mm, zvětšení 20x. Velikost výstupní pupily (40/20=2mm) je 2 mm. Objektiv 56 mm, zvětšení 20x, velikost výstupní pupily je 2,8mm. (56/20=2,8mm). Větší vstupní objektiv znamená více světla a větší průměr pupily. Stejně, menší zvětšení znamená větší průměr výstupní pupily. S málo světelným objektivem nejsme v noci schopni dosáhnout velikou výstupní pupila a zároveň větší zvětšení.

Záměrná osnova.
Záměrná osnova je obrazec, který uvidíme, když se podíváme do puškohledu proti obloze (ne do slunce! - pak bychom již nic neviděli). Mívá různý tvar, daný většinou místem, kde sídlí výrobce (Evropa, Amerika), účelem použití (terčová střelba, myslivost), osvětlením, tradicí (German). Některé jsou opatřeny pomůckami, které slouží k odhadnutí (ne měření) vzdálenosti, a to na základě známých velikostí cíle. Jediný dalekohled, kteří měří vzdálenost k cíly pomocí laseru, je (zatím) Swarovsky v ceně cca 150 000,-Kč. Výběr vhodného tvaru záměrné osnovy u puškohledu je většinou již dán výrobcem, který puškohledy pro určité účely (střelba na cíl, policejní účely, myslivost.) vybavuje odpovídající záměrnou osnovou. Starší myslivci většinou preferují hrubé osnovy typu duplex, mladší naopak preferují jemné, přesné osnovy.

Paralaxe.
Paralaxe je zdánlivé posunutí bodu zásahu, způsobené změnou místa hlavy střelce. Jinak řečeno, máte-li zamířeno na 100m na terč na střed (míříte přes střed záměrné osnovy), a posunete-li jemně hlavou, řekněme o 2-3 mm do libovolné strany (a míříte-li stále přes střed záměrné osnovy), dojde k změně místa zásahu. Puškohledy určené pro vzduchovky a malorážky (levnější) mají většinou paralaxu odstraněnou na 50metrů. Puškohledy pro střelbu kulovnicí mají paralaxu odstraněnou většinou do 100 metrů. Toto je nutné si uvědomit, protože ne vždy udržíte oko přesně v ose puškohledu. Některé puškohledy mají na konci puškohledu adjustaci pro odstranění paralaxe (kroužek s vyznačenými vzdálenostmi).

Váha:
Např. 460g. Když nebereme do úvahy puškohledy pro vzduchovky apod. začíná váha takového puškohledu někde na cca 300 g - u jednoduchých puškohledů s malým zvětšením a malým průměrem vstupního objektivu, až po cca 950g u puškohledů s průměrem vstupního objektivu 56 mm a velkým rozsahem transfokátoru (5-20x). Jenom upozornění, změníme-li svůj puškohled za nový (třeba za těžší se zoomem) a změní-li se také jeho váha (podstatně, např. ze 400g. Na 800g), doporučuji znovu nastřelit zbraň a zkusit i jiné značky nábojů . Puškohled obyčejně podle váhy nevybíráme, váhu "dostaneme" k požadovaným vlastnostem.

Délka:
Délka puškohledů bývá v rozsahu cca 250 mm až cca 500 mm. Puškohled obyčejně podle délky nevybíráme, délku "dostaneme" k požadovaným vlastnostem.

Průměr upevňovacího tubusu:
Puškohledy se vyrábí i k nám dováží se třema různými průměry a to a 1" (1 palec tj. 25.4mm), 30mm a 40 mm. Průměr tubusu puškohledu má vliv na jeho optické vlastnosti. Čím je puškohled světelnější (objektiv má větší průměr) tím má tubus větší průměr a tím prochází optickou soustavou více světla. Příklad: u amerických puškohledů o průměru kolem 40 mm je typický 1" tubus. U evropských výrobců puškohledů o průměru 50 - 56 mm je typický průměr tubusu 30 mm a u mimořádně světelných puškohledů o průměru 80 mm je tubus již 40 milimetrový. Je nutné se ale zeptat u prodavače na odpovídající montáž.

Montáže používané u puškohledů.


Oblast montáží u puškohledů je daleko důležitější, než to bývalo doposud. Význam kvalitních montáží totiž roste s růstem velice světelných a velice zvětšujících puškohledů.

Montáže se dělí na:

a) vysoké. Vysoká montáž prodlužuje metnou vzdálenost, ale zároveň "učí" střílet ne na bod ale na oblast)

b) nízké. Bývají vhodné většinou pouze na střelbu na krátkou vzdálenost.

c) pevné. Jedna puška - jedna optika. Pro případy, kdy nemá smysl sundávat optiku, přenášet ji odděleně, znovu skládat.

d) sundavací. Klapka, švenk, násuvná, atd. Většinou jsou o dost dražší. Jejich účel je akceptovatelný, když měníte různé optiky na jedné zbrani.

d) podhledové, nebo průhledové pro střelbu ještě mechanickými mířidli (je-li váš lov tak důležitý, že potřebujete mít možnost střílet mechanickými mířidli, vezměte si sebou raději ještě jednu zbraň. Pro sebeobranu před rozzuřenou šelmou vás asi lépe ochrání váš lovecký průvodce.)

Pro střelbu na dlouhé vzdálenosti se vyrábí specielní montáže. Jejich přední kroužky mají "kratší nožky" než zadní. Posadí tak objektiv blíž k hlavní, tím jakoby zvedne hlaveň. Tato konstrukce umožní lepší využití plného rozsahu vertikální rektifikace.

U nových puškohledů s transfokátorem o větším rozsahu je tady ještě jeden problém, s kterým není obeznámena většina puškařů. Při rozsahu transfokátoru do 10 x až řekněme 12 x se tento problém neprojevuje. Projevuje se až při větších přiblíženích a to 18 x až 36 x. Jedná se o to, že při velikém přiblížení je zorný úhel natolik malý, že při nesouosé montáži osy optiky a osy hlavně je zásah mimo viditelný zorný úhel. Ještě jednou. Když osa puškohledu není souosá s osou hlavně, pak při větších zvětšeních je místo zásahu mimo zorné pole a ani horizontální a vertikální rektifikace toto nedožene. V tomto případě , když je nastaveno nízké zvětšení 4x, 6x nebo řekněme 9x, je zásah v zorném poli. Když se ale zvětšení zvětší, kříž (podle konstrukce puškohledu) začne "ujíždět" do strany" až "opustí" zorné pole.

Lékem na to je přesná práce puškaře při výrobě montáže, nebo stavitelná montáž, která eliminuje chyby při výrobě.

Jaký puškohled pro jaký účel


Výběr podle zvětšení:
Jaké zvětšení je dostačující zvětšení? Čím větší zvětšení má puškohled, tím méně jasný je obraz, čím větší zvětšení, tím menší úhel zorného pole. Puškohled se zvětšením 36x je vynikající a velice užitečný, ale jenom pro určitý účel (např. sportovní střelba na velkou vzdálenost, která se většinou odehrává za slunečného počasí a přes den).

Takže obecně: použijte vysoké zvětšení, když:
 • střílíte závodně, nebo (siluety, pevný cíl)
 • střílíte z pevné podložky (dvounožka, posed, pytle z písku.)
 • střílíte škodnou na velkou vzdálenost
 • je cíl bez pohybu.


Použijte nízké zvětšení, když:
potřebujete jasný obraz a široké zorné pole, nebo když jsou tyto vlastnosti důležitější, než vysoké zvětšení. Když
 • střílíte v hustém porostu, kde je důležitější široké zorné pole
 • světelné podmínky jsou špatné (šero, tma .)
 • cíl se pohybuje
 • střílíte na krátkou vzdálenost, hlavně na šelmy (dravce)


Použijte puškohled s proměnným zvětšením když:
střílíte, nebo lovíte v proměnlivých podmínkách.
 • když se mění světelné podmínky (jasný den, šero, podvečer, noc)
 • když se mění počasí, nebo geografické podmínky (slunečný den, prší, pod mrakem, nebo rovina - pohoří)
 • když lovíte různý druh zvěře (střelba na blízko, střelba na dálku)


Použijte puškohled s pevným zvětšením když:
 • střílíte na nebezpečnou zvěř (puškohled s malým zvětšením)
 • střílíte na krátkou vzdálenost
 • střílíte v hustém porostu, nebo hustém lese, kde stejně na dálku nevidíte
 • potřebujete široký zorný úhel (nátlačka, nadháňka)


Puškohled s pevným zvětšením je ideální pro lovce, kteří loví v stejném terénu, stejný druh zvěře. Puškohled s proměnným zvětšením je ideální pro lovce, kteří střídají les s otevřeným terénem, rovinou, loví různou zvěř jednou zbraní, kteří střídají lov za různých světelných podmínek.

Jak poznat dobrý puškohled


Na první pohled těžko. Rozlišovací znaky dobrého a špatného puškohledu jsou na první pohled těžko patrné. Jedna z věcí, podle které se můžeme do určité míry řídit je to, co napsal (nebo spíše nenapsal) výrobce v propagačních materiálech. Puškohled má být:
 1. vodotěsný. Do puškohledu by neměla pronikat voda (při pobytu v přírodě se zbraní v ruce se dešti, nebo sněhu nevyhneme)
 2. vlhko - mlhotěsný. V puškohledu by neměla kondenzovat vlhkost. Při přechodu v zimě z vytopené lovecké chaty, nebo z domova do zimní přírody se nekvalitní puškohled orosí a zamlží zevnitř. Dobrý puškohled je zevnitř naplněný plynem, např. dusíkem, vlhkost a kondenzace je tím vytlačena z puškohledu již při montáži. Není-li puškohled vlhkotěsný, stačí ho ponechat v předsíni, nebo venku a navystavovat ho prudkým změnám teploty.
 3. nárazuvzdorný. U dobrých a kvalitních puškohledů provádí výrobce pravidelné testování nárazuvzdornosti. Nárazuvzdornost znamená, že puškohled odolává výstřelům ze zbraně, pro kterou je určený. Puškohled určený pro vzduchovku a provozovaný na malorážce s výkonným střelivem odolává jenom chvíli. Puškohledy určené pro střední ráži (ne malorážka, ne těžké africké ráže) by měl odolat opakovanému přetížení cca 1500 G. (LEUPOLD testuje při 1500G, Bushnel - Holosight je testován na 3000G). Přitom pád puškohledu z výšky 1 metru na zem se rovná přetížení 1G. Závěr z tohoto bodu je důležitý při reklamaci puškohledu. Dojde-li při používání odpovídajícího puškohledu na odpovídající zbrani k poškození puškohledu a prodejce vám bude tvrdit, že reklamaci neuzná, protože vám puškohled spadl na zem, nemá pravdu.
 4. vybaven kvalitní optikou. Optika nemusí mít asférické čočky (které jsou trochu lepší, podstatně dražší). V každém případě však by měli být čočky potaženy vícenásobnou antireflexní vrstvou, která zvětšuje množství světla, které prochází soustavou čoček (míň světla se odrazí, míň světla se rozptýlí a obraz je ostřejší a jasnější, hlavně v protisvětle. Celkový počet antireflexních vrstev (jestli dvě, nebo sedm) není tak podstatný.
 5. odolný vůči poškrábání a poškození povrchu. Většinou přední čočka by měla být pokryta tenkou kovovou vrstvou "proti poškrábání".
 6. s dlouhou zárukou. Záruka 6 měsíců u puškohledu není odpovídající zárukou. Za 6 měsíců si střelec ani pořádně nevystřelí. Dobré společnosti na trhu dávají záruku 20let, 30let, nebo celoživotní záruku. Tato dlouhá záruka se ale nedá předpokládat u levné optiky (do cca 4-5 000 Kč).


Puškohled se jako dobrý, nebo špatný projeví až po určité době používání.

Podstatnější skutečnost při výběru puškohledu hraje ale jedná důležitá vlastnost a to vhodnost použití.

Puškohledy se vyrábějí v různé kvalitativní třídě, z různých materiálů.

Puškohledy pro vzduchové zbraně a kuše patří k nejlevnějším. Jejich provedení i cena odpovídá této kategorii.

U vzduchovek jsou určeny na střelbu do cca 10 - 30 metrů. Pro tuto vzdálenost mají také odstraněnou paralaxu. Nemusí mít antireflexní vrstvu a nemusí bít také vodovzdorné.

Puškohledy pro malorážky (nebo pro střelivo s okrajovým zápalem) mají jen o trochu kvalitnější provedení, než puškohledy pro vzduchovky. Většinou se zařazují do jedné kategorie - puškohledy pro vzduchovky a malorážky.

Vypadají již jako "dospělé" puškohledy, ale mají ještě některé, a to podstatné odlišnosti. Paralaxe je odstraněná na 50 metrů. Dodávané montáže jsou "levnější". Optika nemusí mít antireflexní ochrannou vrstvu a výrobce neuvádí obvykle ani údaje o odolnosti vůči vodě a orosení. To, že takové puškohledy patří do kategorie malorážkových bývá většinou zřejmé pouze po prostudování katalogu.

Puškohledy pro velkorážní kulovnice by měli mít všechny zde uvedené vlastnosti. Ještě jedna poznámka, při porovnávání různých puškohledů a jejich vlastností je jenom jedna možnost, jak si ověřit, který nám vyhovuje a to vyzkoušet si je. Teoretické čísla, jako výkon v šeru a podobně jsou totiž stále pouze teoretická a nepostihují komplexnost provedení puškohledu.

Jak tedy zjistíme jestli nám bude koupený puškohled odpovídat ? Vyzkoušíme si ho.

Koupili jsme si puškohled, vyzkoušejme si ho.


Chcete-li se stát spokojeným uživatelem puškohledu, musíte svému puškohledu důvěřovat. Důvěru v puškohled nezískáte jeho leštěním a dvěma výstřely. Získáte ji pouze vyzkoušením a ověřením těch vlastností puškohledu, které jsou pro střelbu podstatné.
 1. Váha puškohledu, průměry objektivu a okuláru. Toto nejsou skutečně důležité vlastnosti již zakoupeného puškohledu, ale dají nám obraz toho, na co se máme připravit. Pokud máte možnost, prověřte si tyto údaje. Dají vám představu o tom, co vám slibuje výrobce ve svých propagačních materiálech a jak vypadá skutečnost. Budou-li změřené údaje souhlasit s údaji napsanými, má výrobce tři malé body plus.
 2. Zkouška vodotěsnosti a zkouška orosení. Toto je důležitá zkouška, ale nedělejte ji, pokud výrobce neuvádí, že puškohled je vodotěsný. Jakékoliv pochybení ve vodotěsnosti může mít za následek selhání v nejnevhodnější čas. Jak na to. Naplňte umyvadlo nebo vanu teplou vodou a ponořte do ní puškohled na cca 5 minut. Z ponořeného puškohledu začnou stoupat bublinky. Toto není (nebo nemusí být) příznakem netěsnosti puškohledu, to se jenom uvolňuje vzduch z různých "zákoutí" puškohledu. Vytáhněte puškohled a pečlivě ho osušte zvenku. Vložte ho obratem na 30 minut do mrazáku. Pak ho vytáhněte a zkontrolujte, není li optika orosena zevnitř. Pokud ano, reklamujte ho u prodejce, pokud ne získali jste jednu velice důležitou jistotu o vašem puškohledu. Váš puškohled vás nezklame ani v dešti, ani v zimě.
 3. Namontujte puškohled na vaši zbraň a upevněte ji tak, aby se nepohnula. Zaměřte záměrný kříž na libovolný bod a pomocí nastavovacích prvků pro nastavení vodorovné a horizontální odchylky zkuste stálost mechaniky nastavování puškohledu. Dvacet otáček doleva, dvacet otáček doprava (dvacet nahoru a dvacet dolu) a záměrný kříž by se měl vrátit na své původní místo. Máte-li zoom, změňte několik krát zvětšení puškohledu z minimálního zvětšení na maximální a kontrolujte, je-li záměrný kříž stále zaměřen na stejné místo. Nesmí se pohnout a změnit záměrný bod.
 4. Zkontrolujte paralaxy. Při stále upevněném puškohledu zaměříme svoji zbraň na cíl vzdálený 100 metrů. 100 metrů je vzdálenost na kterou je obvykle u výrobce paralaxe odstraněna. Zkontrolujeme paralaxy pohybem hlavy ( kontrolujeme, jestli při pohybu naší hlavy doleva a doprava se při pohledu přes puškohled mění umístnění záměrného bodu). Jestli ne, je to v pořádku. Jestli ano, je chyba buď v puškohledu, nebo má paralaxy odstraněnou pro jinou vzdálenost. Zkuste zaměřit puškohled na 50 metrů (vzdálenost na kterou je odstraněna paralaxe u výrobce u malorážek). Vystřelíme 5 - 10 zkušebních ran a změříme rozptyl.
 5. Zkušební střelba. Vystřelte větší počet ran z největšího kalibru, jaký máte. (20 ran z .416 Remington Magnum, 45 ran z .300 Winchester Magnum, 70 ran z .308 Winchester) Tento test můžete dělat najednou, v jeden den, když chcete mít důvěru ve svůj puškohled, nebo když máte před sebou důležitou střelbu (safari v Africe, poplatkový lov..), nebo se k němu vrátit, až tento příslušný počet ran vystřílíte. Budete-li ale čekat, až v průběhu normálního používání zbraně vystřílíte větší počet ran, hrozí nebezpečí vypršení záruční doby.
 6. Proveďte test podle bodu 4) ještě jednou. Zjistíte-li paralaxy, tam kde nebyla, nebo je-li zvětšená, došlo pravděpodobně k posunu záměrného kříže v puškohledu dopředu (jinak řečeno puškohled nezvládá zpětný ráz zbraně). Zkuste reklamovat a nebo si kupte jinou značku. Další příznaky zvětšení paralaxy jsou abnormálně velký rozptyl zbraně, nebo rozptyl zbraně pouze po přímce. V tomto případě selhal upevňovací mechanismus zaměřovacího kříže. Je-li paralaxe v pořádku a zbraň střílí s optikou stále stejně, vaše důvěra v puškohled může být 100%.vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...