Časopis Myslivost

Prosinec / 2002

Mistr svého oboru

Jan Halámek
Mistr svého oboru
Bývá zvykem, že se v různých odborných časopisech sem tam někdy objevují zprávy a informace mj. i o zajímavých lidech, kteří vynikají v určité činnosti. K těmto časopisům se řadí i náš časopis "Myslivost".
A protože ve svém okolí znám člověka, který je ve svém oboru skutečným mistrem a jehož činnost velmi úzce souvisí s loveckými zbraněmi a myslivostí, nedá mi, abych se o něm nezmínil široké myslivecké veřejnosti. Žije v Uherské Hradišti a jmenuje se Vlastimil Peták. Předmětem jeho činnosti je provádění ručních rytin do kovu, včetně plastických, vykládání rytin drahými kovy a také dřevořezba.

Již ve svém mládí zjistil, že má umělecký talent na kreslení. Tento obor jej však nezaujal a proto se mu ani nevěnuje. V pozdější době se jako státní zaměstnanec dostal ke zbraním a zjistil, že zbraně jsou tím, co naplňuje jeho zájem. Z toho důvodu začal studovat a získal kvalifikaci puškaře. V této souvislosti se dostal ke zbraním různého druhu, kvality a i hodnoty a odtud již nebylo daleko k absolvování prvních krůčků v rytecké činnosti. Nejprve uskutečnil několik návštěv u profesionálních rytců, kde získal základní přehled o této práci i o jejích záludnostech a posléze se samozřejmě seznámil i s nezbytnou teorií, která i když není rozhodující, je velmi podstatná. Říká se, že čtením a díváním se člověk zručnosti nenaučí. Toto pořekadlo je velmi diskutabilní, ovšem v případě rytectví platí stoprocentně. Platí i v řadě dalších činností, u kterých je potřeba šikovných rukou. Kromě zručnosti je v této práci důležitou schopností i tzv. estetické cítění. Tyto schopnosti jsou, jak se říká darem od boha a Vlastík Peták je naštěstí má. Nebyly by mu však nic platné, kdyby je nepodložil nezbytnou teorií a úspěšnou praxí. O to se snaží již několik let a výsledky ukazují, že se mu to úspěšně daří. Protože považuji za zbytečné zdařilost jeho práce popisovat slovně (ono to ani dost dobře nejde), bude nejlépe, když si prohlédnete přiložené snímky, které jsou dokladem jeho mistrovství.

Ve svém článku se o rytectví zmiňuji jako o práci. I když v podstatě jde o tvrdou, ale především přesnou práci, je nutné se na rytectví dívat spíše jako na vysoce hodnotnou uměleckou činnost. Mám samozřejmě na mysli rytectví kvalitní, jehož výsledkem jsou vskutku mistrovská umělecká díla.

V závěru chci ještě říci, že můj náhled na tuto činnost je náhledem naprostého laika v této oblasti. Záměrem tohoto článku nebyla taky snaha popsat praktiky a způsoby rytectví a řezbářství jako takového, nýbrž snaha podat informaci o tom, že mezi námi jsou lidé, kteří umí něco víc a lépe než většina z nás. Mezi ně patří i Vlastimil Peták.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že neseznámit s těmito lidmi a s jejich činností širokou veřejnost by bylo pro všechny velkou škodou, neboť' výsledky jejich práce jsou schopny nás velmi obohatit. To všechno v duchu hesla, že lidé odcházejí, ale jimi vytvořené hodnoty zůstávají.vychází v 7:07 a zapadá v 16:20 vychází v 16:42 a zapadá v 6:34 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...