Časopis Myslivost

Srpen / 2002

Celoevropská soutěž preparátorů

Ing. Václav Tlapák
Celoevropská soutěž preparátorů
Ve dnech 29.5. – 2.6. tohoto roku se v severoitalském Longarone v provincii Veneto konala celoevropská soutěž preparátorů. Organizací letošního 5. ročníku této soutěže pověřila ETF (Europian Taxidermy Federation) Asociaci italských preparátorů v čele s předsedou panem Ignitio Bressanem. Právě jemu patří hold za zdárný průběh soutěže, dobrou přípravu a organizaci. Pro následné organizátory dalších výstav tak posunul výšku pomyslné laťky o něco výš. Právě výběr místa konání soutěže podtrhl úzkou vazbu preparátorů zvířat na přírodu, z níž většina preparátorů čerpala náměty na ztvárnění svých preparátů, mnohdy působících dojmem živých tvorů. (viz obr. 1).
Hodnotitelská jury byla pro vyšší prestiž sestavena ze světově uznávaných preparátorů, a to z pěti zástupců z U.S.A. a Kanady, z Anglie, Holandska, Finska a Rakouska. Své zkušenosti v oblasti hodnocení exponátů sbírali zástupci z Chorvatska, Ruska a České republiky. Ti byli jako přísedící přizváni do hodnotitelských komisí.

Celkem bylo hodnoceno v pěti komisích 11 kategorií preparátů, v nichž se o umístění ucházelo přes 350 montáží. Náročná práce komisí, při níž rozhodovaly o výsledném udělení bodů vskutku detaily pro laika nepostřehnutelné, byla ukončena 31.5. dopoledne. Poté následovalo rozmístění stuh preparátům, které dosáhly bodového hodnocení v rozmezí 70-80 bodů (žlutá stuha), 80-90 bodů (červená stuha) a nejlépe hodnocené montáže v rozmezí 90-100 bodů (modrá stuha).

Lobby českých preparátorů byla reprezentována modelem srnce s poprsím na piedestalu z preparátorské dílny pana Maluchy z Ostravy-Hrabůvky. Viz obr. č. 2. Za reprezentaci a kvalitní provedení, které obstálo v nesmlouvavé konkurenci mu patří uznání. Pro ostatní preparátory je výzvou k zamyšlení nad účastí v příštím preparátorském klání a včasnou přípravou preparátů.

Všeobecně k nejlépe hodnoceným montážím patřily preparáty ptáků. Na vrcholných místech této preparátorské soutěže stanul preparát z dílny švýcarského preparátora v podobě 10 centimetrové rybičky podobné oukleji, ohodnocené II. místem. Kvalita zpracování, umělecký dojem i zpracování jednotlivých detailů přiváděly ke slovům uznání i "otrlé" porotce. Třetí a první místo právem náleželo preparátům srnců s poprsím na piedestalu z dílny francouzského preparátora. Vysoký stupeň uměleckého ztvárnění spolu s mnoha detaily, dodávajícími preparátům jedinečnost ve zpracování, učinily z běžného evropského srnce favorita soutěže.. Viz snímky č. 3 a 4.

Doprovodným programem pro účastníky soutěže byly odborné semináře. Tyto semináře byly zaměřeny na nové postupy ve zpracování preparátů savců, ptáků a ryb a na modelování těl do preparátů. Současně posloužily k výměně informací o používání chemikálií, o výhodách odlišných preparátorských postupů při tvorbě preparátů a o dodavatelích preparátorských potřeb. Závěrečný seminář byl zaměřen na představení preparátorských soutěží na americkém kontinentě prostřednictvím diapozitivů. Semináře byly kladně hodnoceny všemi zúčastněnými pro svůj praktický ráz.

5. ročník byl současně příležitostí k oslavě 10. Výročí založení ETF. V průběhu výstavy zasedal výbor ETF. Programem bylo schválení rozpočtu, stav členské základny a členské příspěvky, vydávání informačního bulletinu, otázka přípravy 6. Ročníku Evropské preparátorské soutěže a závěrečný banket k 10. Výročí založení ETF. K jednání ETF byl jako čestný host přizván za českou republiku Ing. V. Tlapák, který byl též přítomen po celou dobu konání soutěže.

Snahou ETF je vytvoření vlastních proevropských pozic, silné členské základny a kvalitních komisařů na podkladě zákona za účelem udržení a prosazení evropských preparátorů ve světové konkurenci.

Tento trend, ať chceme nebo ne, se v plné míře dotýká i české republiky, jejíž členská základna se bude muset v dohledné době zabývat otázkou vytvoření české preparátorské unie v duchu evropských pravidel.

Věřím, že snaha o vytvoření svazu preparátorů v naší zemi, která dosud nevyústila v konkrétní podobu, bude nakonec korunována úspěchem. Je to příležitost a jediná šance, jak udržet krok se světem, zejména se silnou konkurencí amerického kontinentu. Kde se preparace stala průmyslovým odvětvím.

Sponzorem článku je Velkoobchod preparátorskými potřebami, Ing. Václav Tlapák, Brno
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...