Časopis Myslivost

Srpen / 2002

Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 2002

Vladimír Broukal
Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 2002
Uspořádání Národních mysliveckých slavností při 160. výročí Národního mysliveckého, lesnického a rybářského muzea na Ohradě splnilo představy pořadatelů nad očekávání . Účast návštěvníků v rozmezí 12.000 – 15.000 v průběhu dopoledne zcela zaplnila jak prostory před zámkem, tak i vnitřní prostory zámku i zoologické zahrady. Proudy aut a autobusů blížících se k  Hluboké nad Vltavou byly předzvěstí dobré návštěvnosti. Při přípravě této akce jsme mnohokrát řešili mokrou i suchou variantu a obojí se průběhu soboty zcela naplnilo. Národní myslivecké slavnosti nezačínaly jen sobotním ránem, den předem se uskutečnilo zasedání Sboru zástupců ČMMJ tak, aby všichni účastníci mohli býti přítomni druhý den všem soutěžím a společenských akcím. Představitelé soutěžících i zahraničních delegací byli v předvečer slavností přijati starostou obce Hluboká panem Tomášem Jirsou ve slavnostní síni na Zámku Hluboká. Páteční večerní koncert trubačů na náměstí v Hluboké nad Vltavou byl výrazným zpestřením občanům města Hluboké a řady soutěžících a zároveň pozvánkou na nadcházející slavnosti.
Slavnostního zahájení Národních mysliveckých slavností se zúčastnili představitelé Poslanecké sněmovny PČR, poslanci a senátoři, hejtman Jihočeského kraje, představitelé Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva dopravy a spojů ČR, Českomoravské myslivecké jednoty, Lesů České republiky a ostatních pořadatelů. Bylo jistě příjemným překvapením, že před takovou velkou návštěvností byly předány diplomy a plakety ministra zemědělství ČR zasloužilým myslivcům a rovněž tak byly uděleny Čestné myslivecké řády a vyznamenání I. stupně Za zásluhy o myslivost Českomoravské myslivecké jednoty.

Probíhající soutěže ve hře na borlice a lesní rohy již od rána zpříjemňovaly prostor vnitřního  areálu Zámku Ohrada. Porotci pod vedením pana JUDr. Petra Vacka, Petra Dudy a Vojtěcha Prokeše neměli jednoduché rozhodování. Přesto se podařilo v odpoledních hodinách soutěž uzavřít a vyhodnotit. Rovněž tak IV. mistrovství Evropy ve vábení a troubení jelenů za účasti 7 států a 16 soutěžících bylo sice pečlivě připraveno a mezinárodní porota ve složení Ján Veselý ze Slovenska, Kurt Menzel z Německa a Janos Zilai z Maďarska pod vedením Ing. Jana Kupky z České republiky i v silném lijáku v odpoledních hodinách dokázali objektivně a kvalitně posoudit předvedené výkony a rozlišit napodobení hlasů jelenů.

Na venkovním pódiu pak návštěvníci mohli zhlédnout vyhodnocení soutěže o nejlepší recept guláše, ukázky sokolnických dravců, loveckých plemen psů, křest knihy či módní přehlídku firmy Velveta a tuto pěknou atmosféru dokreslovalo několik hudebních souborů. Škoda jen, že vyhodnocení IV. Mistrovství Evropy ve vábení a troubení jelenů muselo být přesunuto kvůli dešti do malého prostoru jídelny loveckého zámečku a v době předávání již přestalo pršet. Omlouváme se všem, kteří se již do tohoto prostoru nevešli.

Domnívám se, že návštěvníci byli uspokojeni u řady stánků nabízející myslivecké, rybářské i jiné potřeby včetně ukázek tradičních řemesel. I přes ubezpečení, že s občerstvením do 30.000 návštěvníků nebude problém, je nutno konstatovat, že dlouhé fronty a takřka v některých chvílích třičtvrtě hodinová čekací doba na pivo, nebyla dobrou vizitkou prodejců s občerstvením, i když v takovém vedru asi každé pivo více pění. Společenský večer jen hezky dokreslil dobrou atmosféru všech pořadatelů, hostů a soutěžících.

Nedělní krásné ráno přivítalo jak zástupce účinkujících a hostů i návštěvníků na slavnostní Svatohubertské mši v kostele v Hluboké nad Vltavou připravené a hrané členy Klubu trubačů při ČMMJ, též za účasti Řádu sv. Huberta. Velmi dobrou účast měla následná exkurze do Staré obory (LČR) s vynikající doprovodnou částí výkladu.

Nebylo by ale moje hodnocení úplné, abych nepoděkoval jménem pořadatelů všem, kteří se na přípravě a průběhu slavností podíleli i těm bezejmenným kolegyním a kolegům, kteří v zákulisí akce, na parkovištích, v organizační kanceláři, za volantem, v kuchyni, v prodejním stánku udělali vše pro zdar akce tak, široká myslivecká i nemyslivecká veřejnost byla spokojena.

A také těm, bez nichž by uspořádání tak velké akce ani nebylo možné, všem spolupořadatelům a sponzorům děkuji jménem celé ČMMJ a jménem MR ČMMJ za nezištnou pomoc finanční, materiální, společenskou i morální.

Národní myslivecké slavnosti splnili své poslání jak účastí návštěvníků, tak i obsahem programu a i přes drobné problémy se můžeme těšit, že jednou možná nashledanou .vychází v 7:08 a zapadá v 17:21 vychází v 2:42 a zapadá v 11:26 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...