Časopis Myslivost

Červen / 2004

Střelba, střelci, střelnice…

JUDr. Jindřich Kubík
Když se podíváte do březnového mysliveckého měsíčníku Myslivost a podrobně si prostudujete kalendář střeleckých akcí na rok 2004 vydaný ČMMJ, akcí pořádaných jednotlivými MS a různými sportovními kluby, které začínají již v březnu a končí až v prosinci, tak zjistíte, že není volná ani jedna sobota, neděle a různé svátky v průběhu roku. A to ještě v tomto kalendáři není zveřejněno plno akcí, které si jednotlivá MS, sportovní kluby a organizace pořádají individuálně podle samostatných pozvánek.
Dále jsou v časopise Myslivost a na internetových stránkách zveřejněny akce Asociace střelců na asfaltové holuby (ASAT), kdy je též touto organizací pořádána řada střeleckých akcí.
Není možné se zúčastnit všech závodů, navštívit všechny kamarády a přátele, kteří akce pořádají, protože se sejde v jeden den hned několik poměrně zajímavých akcí. Přesto mohu říct, že jsem vloni nevynechal ani jednu sobotu, neděli či svátek.
Jelikož jsem měl možnost poznat organizaci střelectví u nás i v zahraničí (USA, Německo, Rakousko, Itálie, Francie a jiných státech) a v neposlední řadě jako dlouholetý balistik - soudní znalec na uznávání a schvalování střelnic, chtěl bych upozornit na některé mé postřehy a názory.
Kategorie střelců
Již v loňském časopise Myslivost jsem se zmiňoval o rozdělování střelců do jednotlivých kategorií (ženy, junioři, senioři, veteráni, superveteráni) a dokonce na střelce, kteří jsou invalidní (Handisport). Z poznatků ze zahraničí a z organizování akcí ve střelbě na univerzální trapp, lovecký parkúr a compakt parkúr bych doporučoval všem organizátorům různých střeleckých akcí na všech úrovních (ČMMJ, OMS, MS, střelecké kluby), aby toto rozdělení střelců do věkových kategorií prováděli. Bude daleko větší motivace starších střelců závodit mezi rovnými, stejně "starými", než se potácet na konci startovního pole mezi mladými kluky. Náklady a množství cen nechat stejné, ale jen umožnit z těchto cen vybrat všechny věkové kategorie, třeba i ty nejstarší superveterány. Určitě si to zaslouží, když jsou střelbě věrní třeba několik desítek let. Na některých místech České republiky se již toto praktikuje. Záleží jen na organizátorech akce.
Kvalita střelnic
Co se týče kvality brokových střelnic, je podle možností jednotlivých organizací na řadě míst různá. V každém případě, ať je střelnice malá či velká, drahá či levná, musí být vždy bezpečná. Každá střelnice (broková i kulová) musí být schválena soudním znalcem v oboru balistika, uznávání a schvalování střelnic, musí být opatřena provozním řádem střelnice, kolaudačním rozhodnutím příslušného stavebního úřadu nebo jiného úřadu, je-li potřebné podle zvláštního právního předpisu zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pokud je střelnice používána k podnikatelským účelům, musí mít provozovatel ověřenou kopii koncesní listiny. Každý provozovatel střelnice musí mít určeného "správce střelnice". Zákon nestanovuje přesný počet těchto správců. Při pořádání všech střeleckých akcí i tréninku musí být správce řádně označen v souladu se vzorem předloženým orgánu policie. Pokud jsou splněny náležitosti dané zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, tak by příslušný orgán policie měl na střelnici vydat povolení k provozování střelnice. Provozní řád střelnice by měl obsahovat situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, ověřený znalcem v oboru balistiky a vzor označení správce střelnice. Jeden výtisk Provozního řádu střelnice by měl být veřejně vyvěšen na střelnici při konání střeleckých akcí nebo tréninku (§ 52 - 55 zákona č. 119/02 Sb., o zbraních a střelivu). Jeden výtisk znaleckého posudku, vzoru označení správce střelnice a provozního řádu střelnice se musí předložit orgánu policie ČR.
Startovné na střelnicích
Jak jsem již výše uvedl, pohybuji se na různých střelnicích v rámci celé České republiky. Na různých menších střeleckých akcích pořádaných třeba MS slyším od některých střelců, že např. střelba na loveckém parkúru na střelnici Vráž je pro spousty lidí drahá. Z tohoto omylu vás musím vyvést. Ano, sportovní broková střelba je drahá, není to v žádném případě levný koníček. Lidé prostřílí hodně peněz v nákladech na zaplacení vkladů na závody, za náboje a za cestu. Tento kolotoč se odehrává celý rok. Na střelnici Vráž se v jeden den odstřílí minimálně 80 až 100 terčů, které stojí 450, 650 až 900 Kč. Musíte si ale uvědomit, že je zde použito několik druhů a velikostí standardních i nestandardních asfaltových terčů, kdy nestandardní asfaltové terče jsou mnohem více finančně nákladné. Dále je použito velké množství různých druhů vrhaček, převážně zn. Laporte. Závodů se většinou zúčastňuje velké množství střelců (100 až 160). Při takové účasti lidí na střelbách musí být dokonalá organizace pořadatelů, velké množství rozhodčích, pomocných rozhodčích, zapisovatelů, obsluh vrhaček, mechaniků vrhaček, řidičů a dalších technických pracovníků. Potvrzeno a sečteno. Takový velký závod v LP není po stránce organizace snadný a pochopitelně se na něm nesmí prodělat. Těm, kteří říkají, že je to na Vráži drahé, bych chtěl sdělit, že když porovnávám střelby v LP na střelnici Vráž s některými daleko menšími akcemi pořádanými MS nebo různými SSK (sportovně střeleckými kluby), tak některé tyto malé akce jsou ve srovnání s LP na Vráži poměrně drahé. Jsou místa, kde zaplatíte 300 až 500 Kč a vystřelíte si za těch 300 Kč třeba jenom na 2x 15 terčů. Někde stojí 15 terčů 200 Kč, někde 2x 20 terčů 400,- až 450,- Kč. Potom se doplácí na různé opravné položky třeba 150 Kč na 15 terčů. Přesto zrovna na těchto střelnicích slyším velkou kritiku na střelnici Vráž, týkající se poplatků. Je třeba si spočítat a zjistit, kolik mě střelba skutečně stojí a potom porovnávat. Někteří pořadatelé říkají, že to mají sice drahé, ale mají pěkné hodnotné ceny. Já nevím, jestli si jezdíte dobře vystřelit na minimální počet terčů alespoň 60 ks, nebo si jezdíte pro ceny. Ano, je to pěkné, když jsou jako odměna hodnotné ceny, je to ale druhotné. Pro mě je osobně lepší zaplatit si a pořádně si zastřílet na 80 - 100 terčů a potom třeba něco i vyhrát. Brokové náboje jako cena je pro mě přijatelnější a když se umístíte do 3. místa, tak dostanete ještě pěkný pohár na památku. Nechci nikomu vnucovat, kam má jezdit a kde a co střílet. Je to každého osobní věc. Jak se říká "o tom to je", někdo střílí trapp, někdo lovecké kolo (skeet), vysokou věž, někdo střílí všechno dohromady jako trojboj a jiný zase střílí lovecký parkúr (LP).
V časopise Myslivost nacházíme mnoho článků ze střeleckých soutěží, pořádaných mysliveckými sdruženími a různými kluby. Popisují se různé druhy střeleckých soutěží i s přiloženými fotografiemi, jak střelecká akce probíhala, jaké byly ceny a kdo vyhrál. Jak máme ale poznat kde se soutěž uskutečnila, když je to daleko od nás a to místo, které popisujete, jsme v životě neviděli. Proč nepíšete trošku podrobněji u kterého známého města, místa a ve kterém okrese. Je to třeba uvést, aby se čtenáři mohli zorientovat a věděli, kde to místo vlastně je, pokud by se chtěli příští rok přijet podívat.
Již 35 let se pohybuji po střelnicích nejen v ČR, ale i v zahraničí. Přijeďte se podívat na střelnici a společně si zastřílet třeba lovecký parkúr. Když si několikrát zatrénujete na střelbu LP v krásném lesním prostředí, určitě se budete neustále vracet jako velká spousta ostatních střelců. Vždyť LP je ta nejhezčí střelba, kterou jsem poznal. Žádná čekárna jako na ostatních závodech, ale i pěkná procházka na čerstvém vzduchu v krásné přírodě. LP lze přirovnat ke golfu. Vystřelíte, a jdete dál, a zase střílíte.
Přijeďte se podívat ve dnech 20. 5. - 23. 5. 2004 na střelnici Vráž, LZ Konopiště na pořádání ME v loveckém parkúru, ať se blíže seznámíte s touto krásnou brokovou střelbou a uvidíte navíc i nejlepší evropské a světové střelce.
vychází v 7:07 a zapadá v 16:20 vychází v 16:42 a zapadá v 6:34 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...