Časopis Myslivost

Červenec / 2004

Ještě jednou střela BARNES XLC

Dr. Jiří ŠOLE
Chtěl bych tímto příspěvkem reagovat na článek Dr. Ing. Hanáka „Střela Barnes XLC“ v Myslivosti 5/04.Rád bych jej upřesnil a doplnil o několik podrobností.
Původ a historie střely
Střela byla zkonstruována ve Spojených státech, autorem a konstruktérem střely je Randolph Brooks. V roce 1974 manželé R.a C.Brooksovi kupují Colorado Custom Bullets od dosavadního majitele F. Barnese. Na počest bývalého majitele a zakladatele firmy, fungující na americkém trhu od roku 1932, se celá firma na přelomu roku 1975 navrací k původnímu jménu Barnes Bullets, se sídlem v American Fork, stát Utah. S F. Barnesem dochází nadále k úzké spolupráci a jejím výsledkem je mosazná monolitická střela Barnes Solid, určená k lovu těžké a nebezpečné zvěře. V 1985 roce Brooks začíná vývojové práce na revolučním řešení - celoměděné expanzní střele. Na jaře roku 1986 je touto střelou o hmotnosti 270 grainů, ráže .375 HH uloven první kus zvěře - hnědý medvěd. Na trh se dostává střela poprvé v roce 1989 a prvním velkým výrobcem munice, osazujícím tuto střelu do svých nábojů, je v roce 1991 PMC. V 1997 roce je na Shot Show v Las Vegas představen derivát této střely - Barnes XLC a roku 2003 nová variace - Barnes Triple Shock X - Bullet.

Konstrukce a vlastnosti
Střela je zkonstruována z čisté, vysoce tažné mědi (pravděpodobně ještě tepelně opracované). Je vyráběna soustružením, kvůli dokonalému vyvážení následně dolešťována. Prefabrikovaná expanzní dutinka čtyřhranného tvaru zasahuje zhruba do jedné třetiny střely. Díky tvaru expanzní dutiny a vlastnostem použitého materiálu přední část střely po zásahu standartně expanduje čtyřmi lístky do tvaru "X", a proto byla nazvána X - Bullet. Střely zcela spolehlivě expandují při rychlostech nad 480 m/sec. Průměr střely po expanzi je přibližně dvojnásobkem průměru, v závislosti na rychlosti střely. Zachování hmotnosti střely po expanzi je 99 - 100 % původní hmotnosti, což je v oblasti deformovatelných loveckých střel unikát.
V současné době jsou na trhu klasické X - Bullet střely, dále XLC střely shodné konstrukce, potažené lubrikačním potahem polymeru na bázi teflonu kvůli snížení povrchového tření a střely Barnes Triple Shock X, odlišující se třemi profrézovanými drážkami v zadní části střely. Drážky slouží k snížení pracovních tlaků náboje při výstřelu.
Střely jsou k dispozici od ráže .22 (50 grainů) až po ráži .500 (647 grainů). Základní konstrukční nápad - monokompozitní expanzní hrot střely - byl převzat i firmou Winchester při konstrukci velmi podobné střely Fail Safe.

Cílová balistika a ranivost
Po zásahu zvěře dochází k velmi rychlé expanzi, o čemž svědčí tvar střelného kanálu již v podkoží. Díky vysoké retenci hmotnosti má střela velice hluboký průnik tkáněmi.
O dobrém přenosu energie svědčí reakce zvěře po zásahu (pád, výrazná ztráta rovnováhy apod.). Poměrně častý je nález fraktur žeber u páteře jak na nástřelné, tak i na výstřelné straně u srnčí zvěře a černé zvěře do hmotnosti asi 50 kg. Hydrodynamický šok je velice výrazný, čemuž nasvědčuje nález petechiálních krvácenin a radiálních trhlin v parenchymatózních orgánech, při zásahu srdce dochází většinou k jeho totální devastaci, odtržení velkých cév, ruptury bránice apod. Při zásahu na měkko je obvykle na straně výstřelu vytažen poměrně velký konvolut zaživadel. Střelný kanál na straně výstřelu je průměru asi 1 - 2,5 cm (střela r..30). K tvorbě velkých podlitin v okolí vstřelu nedochází, hemorrhagický lem kolem vstřelu je asi 2 - 3 cm. Vždy dojde k spolehlivé expanzi i při zásahu mezižeberní svaloviny.
Při zásahu pevné překážky (větve, tráva ) se střela chová kompaktně jako celoplášť, nedochází k jejímu rozbití a vzniku nebezpečných fragmentů, měnících směr, což je výhodné zejména na naháňkách.

Vlastní praktická zkušenost
Mohu se podělit o zkušenosti pouze se dvěma rážemi - .300 Win.Mag, střela o hmotnostie 180 grainů (11,66 gramu, zbraň ČZ 550 Magnum) a .30 - 06 Springfield se střelami stejné hmotnosti (zbraň Browning Bar II BOSS).

Přesnost střely.

Při střelbě s ráží .300 Win.Mag. na vzdálenost 150 m jsou 3 rány obvykle umístěny do kruhu o průměru 5 cm (ČZ 550), u 30 - 06 Sprg. (Browning Bar ) jsou zásahy 3 ran většinou umístěny v kruhu o průměru 7 cm, což není způsobeno horší kvalitou střeliva, ale zřejmě vlivem automatiky zbraně a její poměrně krátké hlavně. Mám samozřejmě na mysli loveckou střelbu, nikoliv střelbu z upnuté hlavně.
Zmíněné střelivo používám od roku 1993 (dovoz z USA), od roku 1994 je dodáváno na český trh firmou Walter od výrobce PMC. Od roku 2004 používám střelivo Sellier a Bellot, většinou v ráži .300 Win.Mag. Přiznám se, že z počátku byla z mé strany určitá nedůvěra k tomuto střelivu, neboť se jednalo o mě tehdy neznámou konstrukci střely. Tyto obavy byly velice rychle rozptýleny po několikerém použití.
Za tu dobu jsem tímto střelivem ulovil přibližně 70 ks srnčí zvěře, nejlehčí kus měl hmotnost asi 8 kg, zhruba 100 ks čermé zvěře, převážně selat, asi 25 kusů vysoké zvěře a 5 ks mufloní zvěře. Mohu konstatovat pouze to, že vždy došlo k spolehlivému účinku střely na zvěř. Většinou bylo stříleno za plec, do oblasti tzv. mírně zadní komory. Zasažená zvěř obvykle zůstává ležet přímo na nástřelu nebo v jeho blízkém okolí. I po poněkud horším umístění zásahu při střelbě na zvěř v pohybu zasažená zvěř neodešla nikdy příliš daleko, maximálně několik desítek metrů.
Vždy i u těžkých kusů došlo k oboustrannému průstřelu těla. Jako příklad uvádím - jelen, přicházející šikmo, asi 80 metrů. Byl zasažen na rozhraní krku a plece zepředu ráží .300 Win.Mag, výstřel byl na protilehlé straně v přední hraně zadního běhu.
Jediné mírně negativní zjištění je poněkud nevýrazný nástřel, zvěř začíná výrazně barvit po 1 - 2 skocích. Jsem si vědom toho, že hovořím o praktických zkušenostech se dvěmi poměrně výkonnými rážemi, takže do určité míry je to poněkud zkreslující moment.

Závěr
Domnívám se, že tato střela představuje pro naše podmínky takřka univerzální střelu nejmodernější konstrukce s výbornými vlastnostmi. O tom svědčí fakt šíře nabízených ráží od ráže .22 až po ráži .500, to prakticky znamená určení k lovu zvěře ve všech hmotnostních kategoriích, od drobné zvěře až po tu nejtěžší.
Tato střela je v současné době nabízena řadou renomovaných výrobců střeliva jako jsou PMC, Sako, Federal, Black Hills Am., Lazzeroni, Weatherby a další. Tento počet výrobců má nadále stoupající trend. Pokud je mi známo, nikdy nebyla po zařazení do výroby žádnou firmou stažena z nabídky. Testování tohoto střeliva odbornými střeleckými periodiky jako je například Guns and Ammo, Rifle Shooter, Deer hunter, Armi e Tiro a jiné vyzněla vždy pozitivně při lovech různé zvěře v odlišných klimatických podmínkách.
V neposlední řadě se opírám o své vlastní zkušenosti, nabyté s touto střelou při lovech v průběhu deseti let. Mám ale pocit, že firma Sellier a Bellot úspěšně nezvládla včasnou informovanost české myslivecké veřejnosti, takže dochází k řadě dohadů o vlastnostech této střely. Naprosto se shoduji s Ing.Hanákem, že po anabázi se střelami Sierra HPBT panuje určitá nedůvěra ke střelivu Seller a Bellot. Rovněž vnímám jako opomenutí moment, že současně nebyl dán na trh čisticí prostředek CR - 10 od stejné firmy, sloužící k čištění hlavně od zbytků spalin, mědi a lubrikačního potahu střely. Jeho účinnost je vynikající.
Podle mého názoru má firma Sellier a Bellot poprvé ve své historii k dispozici skutečně kvalitní střelu. Jsem velice zvědav na to, jaké budou zbývající komponenty náboje co do kvality a přesnosti a jak nové střelivo bude přijato českou mysliveckou veřejností. Vyzývám proto i ostatní čtenáře Myslivosti, aby se podělili s ostatními se svými praktickými zkušenostmi při používání nábojů s těmito střelami v běžné myslivecké praxi v různých podmínkách a při použití různých ráží.
vychází v 6:47 a zapadá v 17:39 vychází v 8:54 a zapadá v 22:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...