Časopis Myslivost

Květen / 2004

Střela BARNES XLC

formátovaný  Dr.Ing.Jiří HANÁK
Na našem trhu se objevily náboje se střelou BARNES XLC doprovázené různými propagačními akcemi. Množí se dotazy na použití střel a jejich vhodnost v našich podmínkách. Jaké jsou tedy její vlastnosti a možnosti použití?
Konstrukce střely:
Střela je vyrobena z jednoho kusu. Nemá tedy obvyklý tombakový plášť a olověné jádro, ale je tzv. jednokomponentní. Materiálem střely je kompozitová slitina na bázi mědi, olova a dalších příměsí. Místo obnažené olověné špičky, obvyklé u běžných poloplášťových střel, tvoří deformační zónu střely Barnes dutinka ve špičce střely. Dutinka má uvnitř 4 prolisy, které, po vyplnění dutinky tělními tekutinami, umožní deformaci špičky jejím roztržením do hvězdicovitého a hřibovitého tvaru. Povrch střely je ošetřen speciálním kluzným povlakem ke snadnějšímu průchodu vývrtem hlavně a rovnoměrnému nárůstu rychlosti střely v hlavni.

Vlastnosti střely:
Cílová balistika střely je dána její konstrukcí. Charakterem se jedná o tužší a tvrdší střelu. Střela po zásahu prodělává poněkud pomalejší rozklad než poloplášťové střely s olověným jádrem. Střela po dopadu vytvoří v přední části hřibovitý a hvězdicovitý tvar, zadní zůstává kompaktní a válcová. Kompaktnost a naprostá soudržnost střely jednak zabrání zcela nežádoucímu jevu, který můžeme často pozorovat u plášťovaných střel, kdy se střela rozloží na několik komponent, a jednak zaručuje vysokou pronikavost tělem zvěře i po zásahu tvrdé části těla zvěře např. kloubu. Spolehlivý průnik oběma polovinami zvěře podporuje také nadprůměrně vysoká zbytková hmotnost střely po průchodu tělem zvěře. V tuhosti, soudržnosti, pronikavosti a vysoké zbytkové hmotnosti se jedná o střelu výborných vlastností.

Použití střely:
Použití střely je dáno jejími vlastnostmi. Tvrdší a tužší konstrukce střely je užitečná a potřebná k lovu tvrdší, velké a vitálnější zvěře. Stejně tak i střela Barnes je především určena k lovu větší, tvrdé a vitální zvěře, kde vyniká svojí vyrovnanou a spolehlivou ranivostí. Osvědčuje se zejména při lovu africké zvěře a vitální tvrdé zvěře evropské V našich podmínkách je střela vhodná k odstřelu vyspělé zvěře jelení a černé. Naopak k lovu menší zvěře jako srnčí, lončáků a selat je, vzhledem její větší tuhosti a pozdějšímu rozkladu, méně vhodná až nevhodná, protože u slabšího kusu a při průchodu měkkými tkáněmi se může zachovat spíše jako celoplášť a způsobit jen hladký průstřel s malou okamžitou ranivostí. Jedná se o střelu s omezenějším rozsahem použití. Střela nepatří mezi nejpřesnější, proto se nehodí k dálkové střelbě. Vzhledem k vyššímu otěru kluzného povlaku ve vývrtu hlavně je nutné vývrt, po každém použití nebo i po více ranách, důkladně vyčistit.

Praktický závěr:
Doplnění domácí nabídky střeliva o tuto střelu je vítaným rozšířením sortimentu. Náboje s touto střelou najdou bezesporu určitý segment spotřebitelů zejména mezi uživateli honiteb s výskytem zvěře jelení a dospělé zvěře černé, kde se střela jistě dobře osvědčí. Na druhou stranu střelu Barnes nelze v žádném případě považovat, pro naše podmínky, jako střelu zcela universální a nelze ji proto doporučit do honiteb s výskytem zvěře srnčí, do honiteb s odlovem nedospělé zvěře černé apod.
Osobně se domnívám, že doplnění sortimentu nábojů o střelu Barnes je vítaným krokem avšak nikoliv tím, který by byl proveden skutečně správným, a většinou spotřebitelů očekávaným, směrem. Obávám se, že vývoj komerčního výsledku bude částečně následovat historii nikoliv šťastného uvedení střely Sierra HPBT, která se lovecky naprosto neosvědčila a nakonec i její výrobce ji označil jako výhradně terčovou s nespolehlivými ranivými účinky. Střela Barnes oprávněně najde jistě určitý okruh spotřebitelů, ale drtivá většina, která z patriotických důvodů upřednostňuje domácí střelivo, stále marně čeká na náboje osazené skutečně moderní, a pro naše podmínky universální a spolehlivě účinnou střelou. Jako universální střely, které vynikají optimálním plněním kombinace náročných požadavků kladených na střelu, jsou dnes s úspěchem používány střely s dvojitým jádrem. Tyto střely v sortimentu tuzemského výrobce bohužel chybí, zatímco většina výrobců tyto střely, i v několika provedeních, běžně nabízí ( např. RWS TIG, TUG, Norma TXP, Sako Twinhead, Blaser CDP, Federal Nosler Partition, Winchester Partition Gold, Hirtenberger Nosler Partition, PMC Pro Amm atd.atd.)
C Dr.Ing.Jiří HANÁK

vychází v 7:21 a zapadá v 18:10 vychází v 19:15 a zapadá v 8:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...