Časopis Myslivost

Listopad / 2004

Dni sv. Huberta vo Sv. Antone

Anton BLATNÝ
Už po štrnásty krát v dňoch 4. – 5. 9. 2004 sa konali vo Svätom Antone, kde sa nachádza poľovnícke múzeum, pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva SR Dni sv. Huberta
.
Tohoročných slávností sa zúčastnili aj významní hostia. Na nádvorí kaštie-ľa sa pri otvorení Dní prihovoril Michal von Habsburský, vnuk rakúsko-uhorského cisára. Taktiež tu bol prítomný aj vnuk grófa Ľ. Károlyiho, jedného zo zakladate-ľov CIC Jószef Károlyi. Toto významné celoslovenské poľovnícke podujatie poctil svojou návštevou aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý je dlhoročným aktív-nym poľovníkom.
Jeho prvé kroky viedli do parku, kde sa konala Celoslovenská súťaž vo vábení jeleňov. Súťaže sa zú-častnilo 26 súťažiacich, medzi ktorými už po druhý krát bola aj pani Anna Betková z Košeckého Rovného. Víťazom súťa-že sa stal Róbert Štancel pred Karolom Stodolicom . Tretie miesto si privábil Michal Rečný z Plaveckého Podhradia. Slávnostné dekorovanie víťazov urobili prezident republiky SR Ivan Gašparovič, minister pôdohospodárstva SR Zsolt Šimon a prezident SPZ Marián Lipka. Víťazovi tejto súťaže, ako aj víťazovi celoslovenskej súťaže vo vábení ostatnej zveri venoval svoje obrazy akad. maliar Václav Nasvětil. V prestávke počas sčitovania bodov výstúpil so svojou ukážkou vábe-nia hosť Lászlo Homolya, tohoročný víťaz VI. Majstrovstie Európy.
Po skončení súťaže vo vábení jeleňov , ktorá priláka každoročne stovky návštevníkov, sa prítomní ešte nerozchádzali, nakoľko chceli vydieť ako dopadne pokus o zápis do Guinnesovej knihy rekordov a to v hromadnom napo-dobňovaní hlasu jeleňa poľovníkmi pomocou vábca. Pod vedením dvojnásobného majstra Európy vo vábení jeleňov Vladimíra Kaděrku nastúpilo 69 poľovníkov v poľovníckom oblečení a s vábcami. Medzi zúčastnenými bol aj prezident SR. Zúčastnení spoločne napodobňovali najskôr hlas mladého jeleňa hľadajúceho jelenice, potom hlas dospelého jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc a na záver hlas dospelého jeleňa vyhrážajúceho sa súperovi.
Tento pokus o zápis sa vydaril. Nevydaril sa druhý pokus a to o dĺžku spoločnej brady, ktorá bola stanovená súčtom dĺžok brád prítomných občanov.
Na nádvorí kaštieľa, v jeho miestnostiach, ale predovšetkým v parku prebiehalo súčasne množstvo podujatí. Návštevníci mali možnosť pozrieť si ukážky výcviku poľovných psov, či perna-tých dravcov, zachytať si pstruhy, ktoré im miestni rybári ihneď pripravili. Mohli si vyskúšať svoje vedomosti v súťaži 5 F ( fľaška, fajka, flinta, ferbla a frajerka), či silu pri hádzaní flinty do žita, prezrieť si výstavu fotografií s poľovníckou tematikou, či výstavu obrazov akad. sochára L. Beráka. Tým, ktorým sa nechcelo chodiť, mohli si pozrieť divadelné predstavenie, alebo si posedieť pri dychovke.
Pred 14 hodinou sa nádvorie kaštieľa opäť zaplnilo. Po slávnostných lesniciach vyznamenal minister pôdohospodárstva SR 10 zaslúžilých pracovníkov, ktorí sa počas svojej aktívnej pracovnej činnosti zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníc-tva. Po nich si ocenenie Medailu sv. Huberta z rúk prezidenta SPZ Ing. Mariána Lipku CSc, ako aj prítomných vzácnych hostí prevzalo vyše tridsať poľovníkov. Táto medaila sa pravidelne udeľuje na tomto podujatí.
Nemenej významnou udalosťou, ktorej sa zúčastnili vzácni hostia bol krst knihy o akad. sochárovi Ladislavovi Berákovi " Z priazne sv. Huberta". L. Berák nie je len autorom mnohých monumentov, ale ako poľovník venuje sa aj maľbe obrazov, predovšetkým zo života poľovnej zveri.
Odovzdávali sa i ceny za vystavené fotografie v súťaži " Poľovníctvo vo fotografii", ďalej za Poľovnícky šperk 2004 a Poľovnícky nôž 2004. Aj napriek pokročilému času sa našlo dosť záujemcov , ktorí sa zúčastnili besedy s najúspešnejším autorom slovenskej poľovníckej literatúri s Doc. Ing. P. Hellom, CSc. O šelmách Slovenska.
Nedeľa už tradične patrí predovšetkým svätohubertskej omši. Koná sa za účasti sprievodu, ktorý nesie obetné dary. Tým hlavným obetným darom je ulovený jeleň. Tí, ktorí, nechceli sa zúčastniť bohoslužieb, tak ako v predchádzajúci deň sa mohli zabávať na rôznych ponúkaných akciách.
Sme zvedaví, čo pre návštevníkov pripravia uspo-riadatelia v jubilejnom 15. ročníku, ktorý sa uskutoční v roku 2005.

vychází v 7:26 a zapadá v 18:04 vychází v 20:44 a zapadá v 12:03 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...