Časopis Myslivost

Listopad / 2004

Myslivecký kalendář - listopad

Dr. Ing. Rudolf NOVÁK
Myslivecký kalendář - listopad
Listopad je měsícem, ve kterém začíná hlavní lovecká sezona honů na drobnou zvěř. Hony by měly být mysliveckým svátkem. I při lovech na drobnou zvěř by mělo platit, že myslivec neloví proto aby lovil, ale loví proto aby choval a koneckonců také dodržoval i mysliveckou etiku. Mělo by platit, že střílíme náboji s broky, které jsou vhodné pro lov té které zvěře. Broky o průměru 2,5 mm a menší se hodí jen na sportovní střelbu, ani na bažantí hon v bažantnici nepatří. Nestřílíme na zvěř, která je za hranicí účinného brokového dostřelu. ten je u většiny zbraní kolem 40 m. Při střelbě by měl dávat přednost mladší staršímu a muž ženě. Na místo srazu bychom měli přijít včas, ohlásit se vedoucímu honu a pozdravit se se všemi přítomnými. Během honu by se měl myslivec chovat ukázněně, nekritizovat a být družný. Účastnit se poslední leče je společenská povinnost.
Intenzívně lovíme veškerou holou spárkatou zvěř, zvláště na samostatných lovech. Nátlaček, zejména na holou zvěř jelení, organizujeme co nejméně, při nich se udělá hodně chovatelských chyb, a do konce roku je ještě čas! Průběrný lov holé spárkaté zvěře by měl být, v dobře vedené honitbě, splněný alespoň na 80 %. Neponechávejme lov srnčat či kolouchů na prosinec.
Podle počasí a sněhové pokrývky postupně navážíme do krmelců pro spárkatou zvěř seno.V listopadu ještě intenzívně přikrmujeme veškerou spárkatou zvěř jadrnými krmivy, také bažantí zvěř přikrmujeme, zejména jadrnými krmivy, zaječí zvěř nejen senem, ale i dužnatými krmivy, zejména řepou.
Myslivecký hospodář vede mysliveckou evidenci o ulovené zvěři a o nakládání se zvěřinou. Koncem listopadu by si měl myslivecký hospodář udělat bilanci dosavadního lovu spárkaté zvěře a na prosinec rozepsat lov zbývající zvěře na konkrétní myslivce nebo požádat držitele honitby o změnu plánu lovu.

vychází v 7:21 a zapadá v 18:10 vychází v 19:15 a zapadá v 8:38 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...