Časopis Myslivost

Prosinec / 2004

Estetika mysliveckých zařízení

Jaroslav SILBER, MS Hřivčice
V Myslivosti č. 5/2004 mě zaujal článek pana Dr. Ing. Františka Libosvára o estetice mysliveckých zařízení. Myslím si, že toto téma by se mohlo rozvinout trochu více. V článku prezentované fotografie pocházejí zřejmě z obory, kam nemá laická veřejnost přístup a nemůže tyto estetické stavby náležitě ocenit. V ostatních honitbách, které neprovozují oborní chovy, a kde je možnost pohybu nemyslivecké veřejnosti na denním pořádku, by nebylo na škodu se zamyslet nad takovým počinem.
Vím, že mnoho myslivců namítne, že nemá čas, jelikož jsou moc pracovně vytíženi a že jsou rádi, když se do revíru dostanou alespoň zakrmit do svých krmelců, které jsou z valné většiny letité, dědí se z pokolení na pokolení a již se na nich projevil zub času, natož aby měli kdy zhotovovat krmelce nové. Vždyť to stačí trochu pospravit a polátat a ono to tu zimu zase nějak přežije. Nesmí být moc velký vítr a na střechu nesmí napadnout velká vrstva sněhu, někde se to podepře, a jinak to svému účelu dostačí.
Já osobně myslivost provozuji relativně krátkou dobu, ale díky svým přátelům jsem již měl možnost podívat se do různých koutů naší vlasti, do působišť velkého množství mysliveckých sdružení a také se seznámit s jejich činností. Co myslivec, to jiné možnosti a názory. Jeden je schopen vytvořit krmelec přímo ukázkový, a druhý rádoby "krmelec", kterého se bojí snad i zvěř, ale jemu to nevadí, protože to "svůj účel splní". Vím, že hodně záleží na mysliveckém hospodáři daného sdružení a i na celém kolektivu, ale udržet kolektiv lidí, který drží při sobě v dobrém i zlém, a usměrnit ve svém středu jedince, který vybočuje z řady, bez nějakých šarvátek, je velice těžké.
Bohužel, i v našem mysliveckém sdružení jsou poměry nelehké. Pro zajímavost připojuji fotografii jednoho mysliveckého zařízení, které se nachází v naší honitbě a které vytvořil dlouholetý člen našeho mysliveckého sdružení vlastní iniciativou. Je těžké říci pro jakou zvěř je toto zařízení určeno. Podle druhu zakrmení (odpad z čističky obilí) je možné soudit, že se jedná o zásyp pro drobnou zvěř, ale podle velikosti, provedení a způsobu ochrany před povětrnostními vlivy je toto těžké uhodnout, našel se také vtipálek a umístil zde ironickou cedulku.
Teď se všichni zamysleme nad tím, jak se zachová člověk, který takové zařízení najde v honitbě. Houbař, který půjde po lese, zakroutí hlavou jak se mohla nástavba sběrného vozu na slámu dostat až do lesa (vůbec si neuvědomí, že potkal myslivecké zařízení na přikrmování zvěře), v případě, že "zařízení" najde nějaký rádoby ochránce přírody, bude všude rozhlašovat jaký je v lese nepořádek. Jedině v případě, že k zařízení přijde sběrač kovového odpadu, zaplesá mu srdce radostí a před očima mu naskočí vidina utržených peněz, které vydělá, když materiál odveze do sběrny.
Nebylo by na místě vyhlásit soutěž o nejhezčí myslivecké zařízení v revírech České republiky? Byly by dány do povědomí myslivecké veřejnosti jakési návody jak zvelebit svůj revír a jak by měla tato zařízení vypadat, také by se mohla publikovat zařízení, která jsou přímo odstrašujícím příkladem, a tak donutit jejich vlastníky k tomu, aby se nad sebou zamysleli a dali vše do pořádku.
vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...