Časopis Myslivost

Prosinec / 2004

Myslivecký kalendář - Prosinec

Dr. Rudolf NOVÁK
Myslivecký kalendář - Prosinec
Prosincem končí doba lovu řady druhů zvěře, její chov a lov je plánován. Pro nás to znamená, že nejpozději v polovině prosince bychom měli mít splněn plán lovu zvěře daňčí, mufloní, srnčí a i bažantí a zaječí. Pokud se stala v honitbě nepředvídaná událost a stavy zvěře by se plánovaným lovem snížily pod minimální stav, je začátek prosince tím nejzazším termínem, kdy musíme požádat o změnu plánu podle ustanovení zákona o myslivosti. Po obnově a řádném obeznání pořádáme nátlačky na černou zvěř. Nezapomeňme na to, že na společném lovu můžeme lovit jen selata a lončáky.
Mimo plnění plánovaného lovu zvěře by měla být hlavní starostí myslivce v prosinci péče o zvěř. Krmná zařízení pravidelně navštěvujeme alespoň jedenkrát týdně. Dbejme na to, aby v krmelcích byl vždy dostatek kvalitního sena, v zásypech dostatek jadrných krmiv. Postupně omezujeme přikrmování zejména jelení zvěře, jadrnými krmivy. Tam, kde je jen srnčí zvěř, předkládáme jadrná krmiva v rozumných dávkách. Vyvarujeme se podávání samotných šrotů, zejména z pšenice a ječmene. Pokud máme dostatek tohoto krmiva, zpracujme jej raději, spolu s některým z objemových krmiv, na granule.
Za vyšší sněhové pokrývky odhrneme, po dohodě s majitelem pozemku, sníh z ozimů, tak, aby se koroptve a bažanti mohli dostat k zelené potravě. Zelenou potravu této zvěři můžeme nahradit také předkládáním drobných částí ze sena, které jinak vymetáme či vyhazujeme. Zaječí zvěři předložíme nejen seno v krmelečcích nebo otýpkách, ale také dostatek dužnatých krmiv.
Myslivecký hospodář vede záznam o lovu zvěře, evidenci vydaných plomb, lístků o původu zvěře a podává hlášení podle dispozic místně příslušného orgánu státní správy myslivosti.
Konec prosince jsou svátky, jak svátky vánoční, tak svátky konce roku 2004 a začátku roku 2005. Ve vánoční svátky nezapomeňme na zvěř, také jí "něco nadělme", a na sv. Štěpána nebo na Silvestra se rozlučme společně s přáteli s rokem uplynulým. Nakonec si popřejme si do nového roku - roku 2005, nejen hodně štěstí, ale také Myslivosti zdar!
Dr. Rudolf NOVÁK

vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...