Časopis Myslivost

Prosinec / 2004

Obsah ročníku 2004

redakce
Obsah ročníku 2004
Přehled vyšlých článků v Myslivosti, Mysliveckých zábavách a Loveckém psu v roce 2004. Zlomek za každým názvem znamená číslo v roce/strana v čísle.
ČLÁNKY
Babička Ctibor, RNDr., CSc.: Opatření k redukci stavů divočáků*11/6
Bílek Petr, Ing.:
Psík mývalovitý, mírumilovné nebezpečí*6/13
Sýkory pomáhají myslivcům*7/32
-BL-:
Problémy s pytláctvím*5/21
Broukal Vladimír: Znovuobnovení spolupráce mezi ČMMJ a LČR*2/18
K výročí paní Milady Fabelové*5/55
Cespedes Cidar Felix Pinaya, Ing., Kasina Jiří, Ing.: Exotika vzdálené Bolívie*3/18
Cihelka Milan: Trofejové bělení lebek*8/35
Čech Antonín, Ing., Kunčík Petr, Ing.: Neděje se ve vašem okolí také něco podobného?*6/29
Černý Jan, Ing.: Myslivost a veřejnost*11/33
Černý Jiří, Ing.: Vlci*1/12
Červený Jaroslav, Koubek Petr, RNDr., CSc.: Proč máme jelena lesního a ne evropského*12/19
Fabelová Milada: Jsou lovy v zahraničí eko-kolonialismem nebo eko-turistikou?*4/10
Natura 2000 a FACE*1/7
Úhory jako součást zemědělské politiky*7/4
Ferjentsik Koloman, Ing.: Příčiny poklesu cen zvěřiny v Maďarsku*6/47
Špičkový jelen z Maďarska*4/19
Foltýn Otakar, Mgr.: Lov vlka v Kosovu*9/24
Francová Iva, Ing.: V srdci kyrgyzských hor*2/21
Hakeľ Štefan, Dr.: Odborné besedy lektorů a zkušebních komisařů*1/20
Hanák Jiří, Dr., Ing.: Myslivecká obuv - věc zbytečná?*12/34
Hanzal Vladimír, Doc., Ing., CSc.:
Poslání a význam myslivosti pro život v kulturní krajině*1/4
Heinrich Karel: Jak jsem lákal kamzíka*5/38
Herz Josef, Ing., PhD.: Aký bude nový zákon o poľovníctve?*5/47
Herz Josef, Ing., PhD., Libosvár František, Dr. Ing.: Levické myslivecké dny 2004*5/39
Honzírek Jiří, Ing., Bc.: Nová strategie při budování liščích nor?*5/20
Postřehy z veletrhu v Dortmundu*4/16
Horálek Martin, Mgr.: Myslivost a média*9/28
Hromas Josef, Prof., Ing., CSc.: O původnosti druhů*2/4
Prohlášení ČMMJ*10/11
Hromas Josef, Prof., Ing., CSc., Feuereisel, Ing., PhD.: Levice 2004*6/9
Hrotek Jiří: Raroh velký*5/34
Chudej Peter, Ing.:
Poľovníctvo v Novom Škótsku*12/22
Jelínek Roman, Ing., Kubešová Libuše, Ing.: Tlumení stavů kun*3/24
Jirásek Josef: Nová strategie při budování liščích nor?*10/18
Jirát Josef, Ing., CSc.: Je co zlepšovat v mysliveckém plánování a statistice?*5/10
-jv-: Mufloni v opočenské oboře*2/40
Kaasová Kamila, Ing.: Navštívili jsme OMS Semily*9/38
Kaasová Kamila, Ing., Hrušáková Slávka: Je to pravda odvěká, že šaty dělaj' člověka.*7/18
Mají zajíci naději?*8/12
Kaasová Kamila, Ing., Kasina Jiří, Ing.: Navštívili jsme OMS Olomouc*8/6
Kaasová Kamila, Ing., Ščevlíková Pavla, Ing.: Navštívili jsme OMS Teplice*11/30
Navštívili jsme OMS Ústí nad Orlicí*12/38
Trubači OMS Přerov oslavili desáté výročí*12/54
Kasina Jiří, Ing.: Lesy České republiky a myslivost*4/6
Juniorské mistrovství ve vábení jelenů*12/21
Kodeš Václav: Sibiřský obr*4/17
Kořínková Kamila, Ing.: Lovy se čtvrtkou a perem*6/20
Navštívili jsme OMS Domažlice*6/36
Navštívili jsme OMS Kutná Hora*5/12
Volby do Evropského parlamentu*6/6
Kořínková Kamila, Ing., Kasina Jiří, Ing.: Jak na to s Rudolfem Hrušínským*1/29
Kovařík Jaromír, Doc., MUDr., CSc.: Základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti*4/8
Králíček Luděk, Ing.: Možnost čerpání z dotačních titulů Ministerstva zemědělství*6/50
Několik slov k možnému používání otrávených návnad*5/17
Kratochvíl Miloslav: Z intimního života černé zvěře*2/40
Kratochvíl Zdeněk: Srnčí říje*8/4
Kunc Ludvík: K beskydské pumě*12/36
Kupka Jan, Ing.: Jak je to doopravdy na trhu se zvěřinou?*6/14
Jelenáři a vábení*12/10
Licek František: Lovy v Britské Kolumbii*10/30
Medková Marcela, Bc.: 36. mezinárodní sokolnické setkání*1/8
Mercel Ján, Ing.: Diviača alebo lanštiak?*5/36
Srnčia ruja v ???*8/20
Prvý ulovený vlk v okrese Prievidza*12/48
Novák Jaroslav, Ing.: Pytlačení jako výnosná profese?*1/15
Novák Rudolf, Dr., Ing.: K hospodaření honebních společenstev*5/35
K prohlašování honebních pozemků za nehonební*1/6
K problematice oceňování živé a ulovené zvěře*9/4
K problematice stanovení výše náhrady za přičleněné honební pozemky*3/7
Náhrady škod způsobených zvěří*6/4
Zákonné povinnosti při zacházení s ulovenou zvěří a zvěřinou*5/26
Novotný Petr: Zkušenosti s lovem lišek u nor*12/4
Rajský Matúš, Ing., Jelsnes Ragnar: Za losmi do Nórska*2/26
Red.: Lovy s kamerou*5/28
Mezinárodně a společně v Evropské unii*6/32
Usnesení Sboru zástupců ČMMJ*8/36
Vystoupení gen. řed. podniku LČR Ing. Kamila Vyslyšela*8/29
Volby do senátu*11/26
Růžička Jaroslav, Ing.: Dotace pro myslivost*3/8
Ústřední hodnotitelská komise trofejí*10/4
Vyhláška o mysliveckém plánování*12/6
Rys Jan:
Drnošlapí paráda*4/24
Horské ptačí skvosty*8/10
Letitá odysea za jeřábky*6/28
Nevěřte zkazkám o netopýrech*12/24
Ostrovy mořských vlaštovek*5/16
O zdárných a ztroskotaných kolonizátorech českých vod*7/22
Podzimní husí vandr*10/10
Třetí říje v brdských lesích*11/12
Večerní podívaná u rybníků*9/18
Zajíc - králík, dilema nezasvěcených*3/20
Zima divokých kachen*1/11
Zimní strakoš*2/30
Silber Jaroslav: Estetika mysliveckých zařízení*12/23
S. J. P. A. L. G.: Kainuu - severský lovecký ráj*3/27
Solar Petr: Na lovu svišťů v Rakousku*9/16
Sommer Jan: Je zajíc zvíře vychytralé a neohrožené?*9/26
Kazatelny a posedy jejich účelnost a estetika*6/16
Zamyšlení nad přípravou, organizací a vedením polních kruhových honů*12/28
Stýblo Petr:
Národní síť stanic pro handicapované živočichy*5/32
Šprongl Jaroslav, Vebr Jan: Bajka o Nerovném a Nepravidelném*9/31
Tabášek Arnošt, Dr.: Víno patří k myslivosti*12/37
Vaněk Jiří, JUDr.: Volby do Evropského parlamentu*6/6
Veber Jan: "Několikero" loveckého průvodce*11/10
Vlček Jiří: Videoklub ČMMJ*3/44
Vodňanský Miroslav, Dr.: Mezinárodní jednání o černé zvěři*7/8
Mezinárodní myslivecké setkání na počest vstupu nových zemí do EU*8/19
Zumr Jaromír: Jeleni v lýčí před kamerou*7/17
Noční drama uprostřed jelení říje*10/23

CHOV A PÉČE O ZVĚŘ
Babička Ctibor, RNDr., CSc., Diviš Vladimír, Ing.: Chovatelské přehlídky v roce 2005*11/4
Bláha František: Jak obelstít divočáky?*1/17
Broukal Vladimír: Hodnocení trofejí za rok 2004 a chovatelské přehlídky v r. 2005*12/52
Budera Miroslav, Ing.: Mufloni na Pardubicku*10/9
Bureš František: Setkání s tetřevem hlušcem*4/4
Doleček Vladimír, Ing.: Mufloní zvěř, bodové hodnoty trofejí*2/29
Drmota Josef, Mgr.: Drobné trofeje a jejich význam*9/9
Počasí a zvěř*12/12
Fejfar František, MVDr.: Myslivecké chovatelské přehlídky 2004*3/4
Herz Josef, Ing., PhD.: Medvědi nevědí*10/22
Zubor hrivnatý opäť vo volnej prírode*9/28
Hintnaus Jaroslav, Doc., MVDr., CSc.: Kapitální jelení trofeje Franze Vogta I. díl*2/12
Kapitální jelení trofeje Franze Vogta II. díl*3/11
Jankůj František: Připomenutí k průběrnému odstřelu*1/33
Jelínek Roman, Ing.: Jsou naše doby lovu založeny na biologických základech? Spárkatá zvěř*5/4
Jsou naše doby lovu založeny na biologických základech? Zajíc polní a králík divoký*7/14
Jirát Josef, Ing., CSc.: Je zákaz lovu starších jelenů nejlepší cestou ke zlepšení věkového složení jelenů?*7/10
Kamler Jiří, Ing., PhD., Homolka Miloslav, RNDr., CSc., Koubek Petr, RNDr., CSc.: Muflon v lesním prostředí*2/9
Klement Lubomír, Ing.: Krása srnčích lovů*8/30
Kolář Antonín, Ing.: Krmná mrkev stále zajímavá*2/25
Kolář Zdeněk, Dr.: Výřady*11/14
Králíček Luděk, Ing.: Zajíc v přírodě*8/34
Právo na volnou krajinu*10/40
Krčma Jan, Ing., Zabloudil František, Doc., Ing., CSc.: Zvěř versus les*3/16
Kučera Oldřich, Kučerová Josefa: Zazvěřování zaječí zvěří*4/26
Lebersorger Peter, Dr.: Řízení chovu a lovu černé zvěře v Rakousku*2/16
Libosvár František, Dr., Ing.: Energetické plodiny a zvěř*7/21
Myslivecká zařízení a estetika*5/15
Problematika zakládání obor, celostátní konference*8/26
Změny v krajině a zvěř*10/35
Martinec Alois: Daňčí zvěř na Uherskohradišťsku*9/14
Mercel Ján, Ing.: Dramatické prírastky*2/8
Z výzkumu diviačej zveri*9/8
Němeček Petr: Zamyšlení nad způsobem lovu černé zvěře*11/11
Nevoránek Zdeněk, Ing.: Dokážeme obnovit nebo alespoň zvýšit stavy bažantí zvěře v divoké populaci?*1/13
Srnčí zvěř. Je v našich možnostech zvýšit její kvalitu i početní stavy?*5/7
Prokeš Miroslav: K odstřelu srnčat*4/23
Rajský Matúš, Ing.: Jelenia zver - prvé parožie*10/24
Sedlář Oldřich: Chovatelská přehlídka trofejí okresu Žďár nad Sázavou*7/26
K lovu holé srnčí zvěře*9/15
Oblasti chovu zvěře nejsou funkční!*11/16
Sýkora Ivo, RNDr., CSc.: Liška obecná - stavy a potrava*9/6
Srnčí zvěř na Pardubicku*7/24
Šmerda Luděk: Mají zajíci opravdu naději?*12/14
Tabášek Arnošt, Dr.: Kdy se umělý chov bažantů vyplácí*5/22
Tripes Oldřich: Problém "zachraňování" mláďat*6/5
Úspěšný chov daňků ve volnosti*10/14
Vebr Jan, JUDr.: K lovu černé zvěře a ČMMJ*3/22
Posuzování věku srnce*6/24
Vodňanský Miroslav, Dr., Krčma Jan, Ing., Zabloudil František, Doc., Ing.: Jaký vliv mají predátoři na početní stavy drobné zvěře?*6/30
Vodňanský Miroslav, Dr.: Včasný průběrný odstřel srnčat*9/22
Význam správného mysliveckého plánování při hospodaření se zajícem*11/8
Wandel Gerold: Regulace stavů černé zvěře*4/12
Zabloudil František, Doc., Ing.: Některé vlivy na přirozenou reprodukci krocana divokého*4/20
Zabloudil František, Doc., Ing., Krčma Jan, Ing.: Perlička kropenatá jako zvěř*8/27
Voda pro zvěř*6/10
Žalman Pavel, Diviš Vladimír ml., Ing.: Význačná trofej z obory Slavice*12/44

LOVECKÁ KYNOLOGIE
Barták Jan, JUDr.: Několik slov MVDr. Jiřímu Michálkovi*10/29
Čechura Vladimír, JUDr., Ing.: Pohyb psa v honitbě*5/54
Tichá Vladimíra: 21. ročník Memoriálu Jindřicha Steinitze*10/28
66. Memoriál Karla Podhajského*11/18
Eurodogshow Bratislava*1/16
Putovní pohár MVDr. Jiřího Michálka*10/29
XXX. ročník Memoriálu Richarda Knolla*10/12

MYSLIVECKÁ KULTURA A HISTORIE
Bach Petr: Činnost klubu přátel Řádu svatého Huberta*9/35
Blatný Anton: Dni Sv. Huberta vo Sv. Antone*11/38
Čeněk Miroslav, Ing.: Výstava ilustrací Jiřího Krásla*8/39
Hakeľ Štefan, Dr.: 80. výročí založení PZL*1/32
Hakeľ Štefan, Dr., Kovařík Jaromír, Doc., MUDr., CSc.: Jak nosit vyznamenání ČMMJ*4/33
Kasina Jiří, Ing.: Dřevěný oltář sv. Huberta*11/45
Hubert vládl městu celý pátek*12/42
Na tý louce zelený.*5/24
Vábiči přispěli k oslavám sv. Huberta i v Maďarsku*12/43
Klozík Pavel: Malíř nejen lesních zákoutí*4/29
Kovařík Jaromír, Doc., MUDr., CSc.:
100. výročí úmrtí B. Hlavína*12/61
50. výročí úmrtí Ing. H. Strachoty*8/39
Dánský spisovatel a lovec*6/53
J. A. Mareš, zakladatel ruské lovecké kapely*5/45
K 50. výročí úmrtí B. Machulky*10/41
K jubileu F. J. Buchala - Neustupovského*3/45
K nedožitým devadesátinám Doc. Ing. J. Švarce*4/41
K sedmdesátinám Ing. Z. Faktora*2/39
Myslivecký beletrista A. M. Brimmer*1/35
Píseň o Nibelunzích*8/39
Propagátor mysliveckých zvyků Jan Mayer*7/39
Publicista J. Rambousek*9/35
Sochař a malíř A. Kalvoda*11/45
Tradice v myslivosti - dodatečné doplňky a úpravy*3/32
Závěr k novodobým básníkům*12/61
Kovařík Jaromír, Doc., MUDr., CSc., Rakušan Ctirad, Ing.: Myslivecká mluva a nové druhy zvěře*3/29
Nevtípil Libor: 11. mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů*6/57
Rakušan Ctirad, Ing.: Myslivecké tradice v praxi, recenze*5/45
-SH-: Odešel Akademický malíř Jiří Krásl*3/45
Šokala Jan: Zelená je naše barva*12/32
Vondráčková Ludmila, MUDr.: Katedrála svatého Víta opět patřila myslivcům*1/35

ZRANĚ A LOVECKÉ STŘELECTVÍ
AW: Browning Cynergy*9/20
Branda Vladimír, Ing.: Lovecká kulová zbraň začínajícího myslivce*7/5
Buksa Jan: Mezinárodní lovecký desetiboj*11/53
Mistrovství Evropy v lovecké střelbě*9/12
Cihelka Milan: Výběr kulové zbraně*12/21
Černý Josef:
Zkušenosti s dalekohledem Steiner Nighthunter - xp*2/24
Zorné pole dalekohledu*11/21
Číž Josef, Ing.: Lovecká kulová zbraň*12/32
Drmota Josef, Mgr., Texl František, Ing., Hruška Miloslav, Dr., CSc.: Broková střelnice v Třebíči - Bažantnici*6/43
Hanák Jiří, Dr., Ing.: Optika, optika, optika?*6/18
Představujeme kulovnici SAUER 202*5/18
Střela BARNES XLC*5/29
Winchester Ammunition*4/14
Kas: Víte co je Masters Cup*5/46
Kasina Jiří, Ing.: Zavedení loveckých nábojů se střelou Barnes*8/22
Klozík Pavel: Brašnářka z Valašska*1/24
Kolimátory Aimpoint*8/16
Lovecká karabina Marlin 336W*2/19
Lovecké a sportovní zbraně Praha 2004*12/47
Novinky se značkou SAVAGE*6/12
Nožíř Milan Lauro Paret*10/33
Podzimní setkání nožířů v Brně*1/23
RWS Rössler Titan 6*6/42
Výstava nožů v Hodoníně*12/44
Kubík Jindřich, JUDr.: Střelba, střelci, střelnice.*6/35
P. R.: Stříbro ve skeetu na OH v Aténách*10/21
Pajl J.: Jen rukojeť (loveckého) nože?*4/22
Prosch Petr: V čem je problém "universální" ráže*10/19
Šach Jan, Mgr.: Krása revolverových opakovaček*3/6
Zadovka hraběte Sporcka*1/43
Šole Jiří, Dr.: Ještě jednou střela Barnes XLC*7/16
W. H.: Inovace firmy Blaser*11/36

VETERINÁNÍ PÉČE O ZVĚŘ
Forejtek Pavel, MVDr., CSc.: Zvěřina, I. lov a dohledávka*10/6
Zvěřina, II. prvotní ošetření, zvěř spárkatá*11/22
Zvěřina, III. ošetření a skladování drobné zvěře*12/16
Kolář Zdeněk, MVDr.: Zajímavá čelist divočáka*5/37
Koudela Břetislav, Doc., MVDr., Csc., Modrý David, MVDr., PhD.: Motolice velká u spárkaté zvěře*1/26
Koudela Břetislav, Doc., MVDr., Csc., Pavlíčková Zdena, MVDr.: Vyšetření černé zvěře na trichinelózu*2/31
Malena Milan, MVDr., Drápal Jiří, MVDr.: EU, zvěřina, myslivci.*6/34
Mrázková Anna: Dohoda o spolupráci mezi SVS ČR a ČMMJ*11/5


MLADÝM MYSLIVCŮM
Jančárová Romana: Národní finále Zlaté srnčí trofeje kat. B*12/59
Kůta Zdeněk, DiS.: Národní finále Zlaté srnčí trofeje kat. A*10/43
Zlatá srnčí trofej na internetu*3/42
Moulis Pavel: Ptáci by bez lidské pomoci zahynuli*11/42
Regionální Zlatá srnčí trofej zůstala v Rokycanech*7/37
Sběračská soutěž vyhodnocena*1/34
Prokš Josef, Ing.: Výtvarný podzim 2003
Strakatá Miroslava: Děti pomáhají přírodě*6/55
Vaníček Jaroslav, Ing.: Zlatá srnčí trofej v OMS Benešov*8/41

NAŠE MYSLIVECKÉ PAMÁTKY
Kasina Jiří, Ing.:
Daňčí pomníček Strádov*11/45
Hájovna sv. Huberta*2/39
Jimlín - Nový Hrad*5/45
Lískovice*6/53
Lovecký altán Chvaletice*9/35
Lovecký zámeček Boleboř*4/41
Lovecký zámeček Pádolí*10/41
Památky na Hermanna Lönse*12/61
Rytířská síň Mladeč*3/45
Templ*7/39
Zámeček Klokočka*8/39
Zámeček Zátoň*1/35

SOUDNIČKY
Šprongl Jaroslav: Boj o loveckou chatu*9/34
Cortmanský hon*3/26
Facka za všechny prachy*11/28
Když ne já, tak nikdo!*5/44
Která nadávka je hrubá?*4/28
Nezvaní hosté*2/20
Odražená střela*1/10
Pojišťovna škodu srovná*10/38
Silvestrovská sázka*12/46
Soudničky na léto*8/46
Špatní strážci*7/42
Vydra v revíru*6/52

POVÍDKY
Bouzek Ota, Ing.: Přátelé na lovech*2/38
Hruška Zdeněk: Dohledávka daňčí zvěře*12/27
Janalík František: Když jeleni troubili.*10/20
Kajzar Jan, Ing.: Příběh srnců*8/24
Kolda František: "Nedělejte z nich."*10/32
Koudelka Oldřich: Postřelený*1/22
Makový Jan: Na liškách*1/20
Neuwirth Štěpán: Aristokrat*6/46
Sekera Miroslav: Černý tetřívek a bílá bříza*4/34
Slaba Petr: Na lovecké stezce klid*12/5
Tabášek Arnošt: Sibiřák z Babirádky*5/30

MYSLIVECKÉ ZÁBAVY
Čech Stanislav: Generace*6/5
Dort Jiří, Ing.: Hajný*2/6
Kakovský kámen*6/3
Malý František*2/6
Parohář*2/6
Z historie pytláctví*6/3
Zmijař*2/7
Giesel František: Na Štěpána není pána*6/6
Holý Josef: Argo*3/6
IR: Medailový*4/4
Janalík František: Paris a krásná Helena*2/7
Pomsta*5/7
Srnec na zabití*4/7
Vašek*6/7
Vašnosto, vo co?*3/7
Vetřelec*1/7
Jošt Jindřich: Příhoda se srncem*3/5
Juřík Jiří: O lovu kňoura*2/2
Kolář Vlastimil: Tajemný srnec u Hrabovské*4/5
Kopcová Gabriela: Návrat k přírodě*4/6
Neznámý tvor*3/5
Kopetová Jana: Zábuš chovatelem*5/6
Kothera Lumír: Kaple šumavské Madony*2/1
O pašerácích "brizilu" v šumavských lesích*4/1
Umrlčí prkna v šumavských lesích*3/1
V zeleném království Boubína*5/1
Za puškaři v českých zemích*1/1
Kovařík Jaromír, Doc., MUDr., CSc.: Myslivecká výročí v roce 2004*1/4
Myslivecká výročí v roce 2004, dokončení*2/4
Vzpomínka na gen. MUDr. J. Červíčka*3/3
Zvěř a lov v díle Williama Shakespeara*6/1
K. P.: Rány do větru*5/3
Novák Sávo, Arch.: Jeřábí tanec havranů*6/5
Orlík Jaroslav: Král Jeseníku a jak jsem ho ulovil, rád povím*1/3
Říha František: Svítání*4/6
Slaba Petr: Na poslední chvíli*4/3
Slavíček Vlastimil: Jezevec*2/3
Sommer Jan: Co v prosinci myslivče?*6/4
V pravou chvíli na správném místě*5/4
Vášnivá píseň lásky z Doupovských vrchů dozněla.*3/4
Šebek Miroslav: Myslivost v kruté zimě*1/6
Vágner Karel: Pan srnec*3/6
Valenta Jiří: Malí akrobaté*4/4
Setkání s mláďaty*5/5
Zborník Jan: Tichá vzpomínka*3/3

LOVECKÝ PES
Al: S Iranem na kachnách*6/9
Bébar Ivo: Z činnosti KCHNKO Praha*3/5
Memoriál Františka Vojtěcha*6/12
Brož Antonín, Ing.: Jmenovala se Dixi z Borotínských lesů*3/11
Červinková Petra: Vrbovna již podruhé*3/5
Čoudek Karel, MVDr.: Dilatace a torze žaludku*3/6
Čtk: Jaký pán, takový pes?*4/12
Dostál Jaromír, Ing., DrSc.: KCHČF slaví 80 let soustavné klubové činnosti*3/2
Dvořáková Helena: Krátkosrstý ohař Du Puy*1/8
Fairaislová Lenka: Čeští jezevčíci soutěžili v Polsku*1/6
Ferjentsik Koloman, Ing.: Nástavbové cviky poslušnosti 1. část*3/8
Nástavbové cviky poslušnosti 2. část*4/4
Sealyhamský teriér*2/7
Zkouška hlasitosti jagdteriérů na Slovensku*4/3
Frnčová Lenka: Klubová výstava SK*5/4
Goby Jiří ml.: Ztracená sebedůvěra*5/7
Gora Miroslav: Národní soutěž barvářů o pohár SPZ*2/4
Havelík Václav: Na psího pomocníka technika dosud nestačí*4/7
Hikl Jozef, Ing.: Brok*5/11
Hlaváč Josef: Memoriál Františka Hebedy*2/4
Holoubek Jaroslav: Klubový čtyřboj*6/6
MSKCHJ v loňském roce*2/5
Hotař Bohumil, JUDr.: Vzpomínka na letní výcvikové setkání*1/3
Chalupa Pavel: Myslivecká kynologie na Orlickoústecku*3/4
Chmelíček Vladimír: Praktická lovecká vodítka*2/11
Joo Bohumír: Červnová dohledávka s trochou nostalgie*4/9
-jp-: Původ psů*1/8
Kaasová Kamila, Ing.: Chodský čakan již podesáté*5/5
Kaasová Kamila, Ing., Ščevlíková Pavla, Ing.: Soutěž s firmou Tekro*6/7
Kalousek František: Brito, domů!*2/12
Kočová Jana, MVDr.: Výcvikový tábor a Klubová soutěž Klubu chovatelů výmarských ohařů*1/7
Kodad Petr, Ing.: Mé zkušenosti s borderteriérem*5/10
Kopetová Jana: Jarní svody*3/10
Kořínek Gustav, Ing.: Využití psa při lovu černé zvěře*5/2
Koukolová Pavla: U - retriever*2/5
Latner Jaromír: Předběžné zkoušky barvářů*2/6
Lněnička Vojtěch: Výcvik loveckého psa v honitbě bez drobné zvěře*6/5
Mádle Vladimír: Irský teriér*5/6
Minka Vlastimil: Speciální vodní práce Č. Budějovice*6/7
Moulis Pavel: Ohař pomáhá při záchraně živočichů*2/8
Mrázková Petra: Svátek hrubosrstých a maďarských ohařů*1/5
Navrátil Pavel: Český mezinárodní FT v Chorvatsku*2/3
Neudert Jan, Mgr.: Barvářské zkoušky v okrese Svitavy*2/6
Nevtípil Libor: Memoriál Rudolfa Kristla*6/7
Nováková Iveta: Foxteriéři na loveckém zámečku Ohrada*1/5
OSKADO: Argo ze Staré červené vody*6/8
Paulišta Vladimír: Zahraniční psí kaleidoskop/2*1/10
Zahraniční psí kaleidoskop/3*2/10
Zahraniční psí kaleidoskop/4*3/9
Zahraniční psí kaleidoskop/5*4/6
Zahraniční psí kaleidoskop/6*5/8
Pfeifer Karel: MVZ dlouhosrstých ohařů*6/12
-pp-: 6. ročník Memoriálu Josefa Janďury*5/4
VII. ročník Poháru Lužických hor*6/4
Red: Speciální vodní práce v Litohoři*6/4
Slaba Petr: Přátelé nejvěrnější*4/10
Slabý Jan: Walda*5/12
Spanic Jan: Z dávných časů aneb něco o psu*2/9
-SV-: Je libo omáčku?*3/7
Šarman Jaroslav, Ing.: Lovecká kynologie na Zlínsku*6/3
Šild František: Auto s výhledem*5/11
Štěpánek František: Barvář bojovník*3/12
Tichá Vladimíra: Několik slov o kryptorchismu*5/9
Šampion šampionů*2/2
Výstavní okénko Bratislava*6/2
Výstavní okénko Mladá Boleslav*1/4
Výstavní okénko Mladá Boleslav*6/3
Toman Jan: Štědrý večer*1/9
Večeřová Dana, Ing.: Zkoušky v Cognacu mají bohatou tradici*4/2
Veselá Silvie: Český fousek na stupni nejvyšším*1/2
Vik Jiří: Nejtěžší 102 hodiny*6/10
Volná Věra: Anglický vítr*3/7
Wallner Tomáš: Výmaráci versus Český fousek*6/6
Zahradníček František: Mezinárodní FT anglických ohařů*4/2

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLOHY
Růžička Jaroslav, Ing.: Česká myslivost a Evropská unie*5/1
Nová vyhláška o bažantnicích*2/1
Novák Rudolf, Dr., Ing.: Myslivost a náš vstup do EU*5/12
Jelínek Roman, Ing.: Úprava krajiny pro zvěř*11/1
vychází v 7:17 a zapadá v 16:13 vychází v 21:35 a zapadá v 12:41 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...