Časopis Myslivost

Prosinec / 2004

Význačná trofej z obory Slavice

Pavel ŽALMAN, Ing. Vladimír DIVIŠ ml.
Obory na území Čech a Moravy mají dlouholetou a bohatou tradici. Obvykle byly v historii zakládány u šlechtických sídel navazující na zámecké parky a zahrady, čímž mají i kulturní význam, často však nedoceněný.

Slavická obora byla založena v blízkosti Slatiňanského zámku již před rokem 1770 Janem Adamem z Auerspergů, sám se ale jejího dokončení se nedožil. Započatou práci roku 1850 dokončil Vincenc Karel Auersperg, kdy byla slatiňanská (Slavická) obora dobudována s výměrou 1183 ha. Majitelé postupně budovali zázemí, postavili hájovnu, zbudovali dva velké rybníky a také rozšířili oboru o dalších 60 ha. Válečné období zapříčinilo zrušení Kochánovické části obory a snížení výměry na 618 ha. Přes různé polemiky o zrušení obory se podařilo ji dochovat do dnešní doby o výměře 555,46 ha.
Za celou historickou dobu existence Slavické obory v ní bylo chováno několik druhů spárkaté i pernaté zvěře. Prioritní a hlavní zvěří však vždy byla zvěř jelení, jejíž chov nebyl prakticky přerušen od jejího založení až dodnes. Obora po jejím dokončení byla zazvěřena jelení zvěří z Českomoravské vysočiny. Tato zvěř se vyznačuje mohutným tělem a členitostí paroží. Původní chov zvěře byl zkvalitněn několikanásobným osvěžením krve. V roce 1902 byly vypuštěny dvě laně a dva2 špičáci z knížecích Lichtenštejnských lesů v Rabensbruku a o rok později tři kusy vysoké z Uher z lesů barona Veselého z Redzilaborzce. Z Tachovského panství v roce 1913 byly dovezeny dvě laně a jeden špičák.
Válečná léta byla pro oboru utrpením, v roce 1945 byl sčítaný stav jelení zvěře necelých 20 ks. V padesátých letech minulého století bylo dovezeno několik kusů z Krušných hor, přesná evidence však není dochována. Z doložených dovozů zvěře pro osvěžení krve můžeme ještě zmínit několik kusů z LZ Vrchlabí v letech 1976 a 1979. Z výše popsaných importů do obory je patrné, že se jedná o pouhá osvěžení krve a nikoli o zakládání nového chovu, z čehož vyplývá možné tvrzení, že Slavická obora chová jelena lesního původní Českomoravské vysočiny.
V současné době je nájemcem obory firma KARSIT, s.r.o Jaroměř. K úspěchům chovu lze připsat význačnou trofej jelena, který byl uloven v oboře 31.12.2003 Františkem Řípou. Jelen dosáhl při hodnocení trofeje dne 17.8.2004 na OMS Šumperk za účasti člena ústřední hodnotitelské komise trofejí RNDr. Ctibora Babičky 228,72 bodů CIC. Nerovný dvaadvacaterák se vyznačuje vyrovnanou délkou lodyh (109,70 cm pravá a 109,20 cm levá). Zajímavostí u trofeje je rozdvojený očník a nízko nasazený vlčník na levém parohu. Čistá hmotnost trofeje byla zjištěna 10,07 kg.
Ulovený jelen v oboře Slavice dává obrázek o kvalitě této zvěře a kvalitní péči o ni ze strany vlastníka a nájemce obory. Popřejme tedy společně lidem kolem Slavické obory chuť do další práce a mnoho chovatelských úspěchů.
vychází v 7:07 a zapadá v 16:20 vychází v 16:42 a zapadá v 6:34 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...