Časopis Myslivost

Říjen / 2005

31. ročník Memoriálu Richarda Knolla Olomouc 20. – 21. srpna 2005

Myslivost 10/2005, str. 24  František ŠVEC
Uspořádáním 31. ročníku Memoriálu Richarda Knolla byl pověřen OMS Olomouc, kraj úrodných lánů na Hornomoravském úvalu, nazývaném odedávna Hanou, kde se již mnohokrát konaly vrcholné kynologické akce, včetně Memoriálu Karla Podhajského. V kraji se vyskytuje zvěř vysoká, černá, ale především pro memoriály důležitá zvěř drobná. Honitby, které byly pro pořádání memoriálu k dispozici byly dostatečně zastoupeny koroptví, bažantem, zajícem, kachnou i křepelkou.
Tak, jako každý rok, nejvíce zastoupeným plemenem tohoto memoriálu byl německý krátkosrstý ohař a to celkem jedenácti jedinci. Dále se zúčastnilo pět pointerů, dva němečtí dlouhosrstí ohaři, jeden německý drátosrstý ohař a jeden maďarský krátkosrstý ohař. Naše národní plemeno český fousek se bohužel letos na toto mistrovství neprobojovalo.
Pořadatelé udělali vše pro zdárný průběh memoriálu. Sraz byl na myslivecké chatě "U Lumpíka" ve Slatinicích, kde vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha provedl rozlosování účastníků soutěže do skupin a představil rozhodčí jednotlivých disciplín. Slavnostní zahájení proběhlo na nádvoří zámku v Náměšti na Hané. Bylo krátké, což bylo vzhledem k stoupající teplotě ovzduší ohleduplné vůči psům, vůdcům i celkem početné koroně. Po stránce organizační se nedá pořadatelům nic vytknout. Přesuny na místa zkoušek byly velice dobře organizované, kdy účastníky doprovázelo vozidlo s majáčkem. Také na všech stanovištích byl zajištěn dostatek občerstvení pro všechny.
Velký vliv na celý průběh letošního memoriálu mělo počasí. Po celé dva dny byly vysoké teploty, které přinášely mnoho problémů psům, vůdcům i rozhodčím. Mírný větřík, který neustále měnil směr nadělal dost starostí hlavně rozhodčím, pokud chtěli dodržet hledání proti větru.
Zvěř v těchto velkých teplotách byla schována ve stínech vyšších porostů a i když se provádělo individuální hledání převážně v řepě, kde byla zvěř předpokládána, měl velké štěstí ten, kdo přišel na zvěř při prvním vypuštění. Aby bylo umožněno každému prokázat klidy před zvěří pernatou i srstnatou většinou pouštěli psy na hledání dvakrát, což bylo v tomto horku hodně náročné na fyzickou připravenost předváděného ohaře, vůdce, ale také pro rozhodčí. Vždyť i většina korony nevydržela a vyhledávala stín kde jen bylo možné a nebo odešla úplně. Tyto těžké podmínky nejlépe zvládla fenka pointera Brita Jedová chýše vedená Jiřím Drábkem a získala ocenění za nejlepší práci na poli.
Velké teplo komplikovalo práci na všech disciplínách, snad jen u vody to ohařům tolik nevadilo. Vodní práce se konaly na rybníku v Bohuslavicích. Z jedné strany, kde byla čistá hladina se zkoušela ochota k práci na hluboké vodě a přinášení kachny z hluboké vody a na druhé straně rybníka nahánění a dohledávka střelené kachny a dohledávka pohozené kachny. Jediné, co by se dalo pořadatelům vytknout byla poměrně menší plocha porostu rákosí pro tak vrcholnou akci. Nicméně byl rákos velmi dobře zazvěřen divokou kachnou, která se přemisťovala z místa na místo, a tak každý pes měl možnost prokázat ochotu při slídění za živou kachnou. Ocenění za nejlepší práci na vodě si odnesl pozdější vítěz celého memoriálu německý krátkosrstý ohař Ataman Duma Kazana vedený Luďkem Müllerem.
Lesní práce byly prováděny v dobře připraveném prostředí v poměrně přehledném terénu, takže korona mohla bez potíží sledovat práci psů. Největší zájem přihlížejících si však vždy získává přinášení lišky přes překážku. Na této disciplíně bylo letos vidět celkem vyrovnané výkony a především skupina druhého dne předváděla perfektní práci, za kterou všichni získali nejvyšší ohodnocení.
Při losování na práci na pobarvené stopě spárkaté zvěře bylo nahlášeno devět hlasičů, šest hlasitých oznamovačů, čtyři oznamovači a jeden vodič. I zde si teplé počasí vybíralo svou daň a z původně nahlášeného počtu hlasičů tuto práci předvedli pouze čtyři a z hlasitých oznamovačů pouze dva. Někteří ohaři na této disciplíně selhali, někteří vůdci nechtěli riskovat a šli raději "na jistotu" a u lože nahlásili, že dále povedou psa jako vodiče. Velice pěknou práci na šoulačce a na barvě předvedla fenka německého krátkosrstého ohaře Nora z Kvítele vedená Josefem Novákem. Za celkově nejlepší předvedenou lesní práci byl oceněn německý krátkosrstý ohař Or ze Štípek vedený MUDr. Pavlem Pilařem.
První den Memoriálu Richarda Knolla byl ukončen večerním setkáním kynologů a přátel kynologie na chatě "U Lumpíka", kde příjemnou atmosféru doplňovala hudební skupina.
Druhý den byl opět zahájen na nádvoří zámku v Náměšti na Hané. Nástupu se zúčastnilo o dva ohaře méně, kteří neměli první den štěstí a neobstáli těžkým podmínkám tohoto memoriálu.
Celkově lze říci, že na 31. ročník Memoriálu Richarda Knolla byli ohaři dobře připraveni. Někdo měl víc štěstí, na někom se projevila nezkušenost, únava, nervozita a především velmi teplé počasí. Z dvaceti startujících se umístilo deset v první ceně, tři ve druhé ceně, jeden odvolal a šest soutěžících neobstálo. Všem, kdo letošní ročník připravoval, zajišťoval jeho hladký průběh, propůjčil honitbu, pomáhal v terénu nebo u počítače, zkrátka dělal tu mravenčí práci, patří poděkování. Ten, kdo se zajímá o loveckou kynologii a přijel se podívat na Hanou jistě nelitoval.
František ŠVEC
Snímky Zuzana Budíková a Libor Kunt


Přiložené dokumenty

Media_11798_23_50.doc Tabulka výsledky (30,00 KB)
Zpracování dat...