Časopis Myslivost

Říjen / 2005

Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru

Myslivost 10/2005, str. 28  Ing. Jiří ŠILHA, KPO ČMMJ
Českomoravská myslivecká jednota pořádala ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště Celostátní přebor ČMMJ v loveckém parcouru na střelnici VRÁŽ - LČR s.p. LZ Konopiště, který se uskutečnil dne 13. srpna 2005. Celkem se závodu zúčastnilo 161 střelců. Na střelnici přivítal všechny účastníky jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Vladimír Broukal, ředitel LZ Konopiště Ing. Miroslav Jankovský a místopředseda střelecké komise ČMMJ Ing. Václav Novák. Vyhlášeny byly kategorie žen, seniorů a veteránů. Přihlášení účastníci se při prezenci museli prokázat členským průkazem ČMMJ, nečlenové závodili mimo soutěž.


Vlastní soutěž probíhala současně na dvanácti výborně připravených střelištích. Každý střelec při prezenci obdržel plánek střelišť, časový harmonogram skupiny, ve které střílel. Obtížnost jednotlivých střeleckých položek byla vysoká díky tomu, že nastavení vrhaček probíhá individuálně na každý závod, dále sníženou viditelností některých terčů v lesním porostu a samozřejmě i vlivem větrného a deštivého počasí, které závod doprovázelo jak v loňském, tak i v letošním roce. Každý terč měl danou individuální dráhu letu v obtížném terénu a navíc bylo použito několik typů terčů, které se lišily svou velikostí a rychlostí. Používané terče na této střelnici by měly co nejvíce simulovat let nebo pohyb zvěře. Proto se na jednom stanovišti můžeme setkat s vysokým terčem letícím kolmo, přilétajícím, křižujícím, odlétajícím či přilétajícím terčem (teal) či terčem běžícím po zemi. Použito bylo pět základních druhů asfaltových terčů. Standartní terč - 4 palce v průměru, běžně užívaný v trapu a skeetu, midi - terč, který má 90 mm v průměru, který vypadá, že letí dále než ve skutečnosti je a jeho rychlost je vyšší než u standartního terče, mini - nejmenší verze terče, který je ještě rychlejší než midi, kachna - slabý, lehký terč se zlomovým bodem letu a rabbit (zajíc) - terč běžící po zemi. Používaly se terče s černou nebo oranžovou barvou volené podle pozadí. Všechny střeliště byly osazeny minimálně čtyřmi automatickými vrhačkami.
Střílí se z loveckého postoje, brokovnice včetně automatických s ráží 12 a menší, s náplní max 36 g a velikostí broků do 2,5 mm, pažba musí být zřetelně mimo rameno a vrch pažby nejvýše v úrovni podpaždí. Od letošního roku je střelec povinen používat při střelbě ochranné brýle. Každá položka byla složena ze třech střelišť. V terénu jsou vrhačky na střelišti označené velkými písmeny a před střelcem je umístěna cedule s vyznačeným pořadím jednotlivých terčů a dvojstřelů. Rozhodčí na stanovišti ukáže terče a všichni střelci odstřílí jednotlivé terče. Následují dvojstřely, v nichž začíná střílet ten, kdo střílel v jednotlivých terčích jako druhý. Pořadí střílejících tak se neustále pravidelně posouvá.
Lákadlem Přeboru ČMMJ byly samozřejmě ceny, které pro tento ročník věnovali: Českomoravská myslivecká jednota; LČR, s.p. Lesní závod Konopiště; Interlov Praha, s.r.o; Všeobecná pojišťovna Halali, a.s.; Myslivost, s.r.o; Sellier & Bellot , a.s.; ČZ Uherský Brod, a.s.; Vinné sklepy Jarošek Mutěnice; Banner, s.r.o; Výstaviště Lysá n/Labem, spol. s r.o., Pekařství OHEIM a Starorolský porcelán, a.s. Hlavní cenou byla zbraň v ráži .308W od českého výrobce ČZ Uherský Brod, a.s.
Zvláštní poděkování si zaslouží team pracovníků střelnice ve Vráži, kteří v průběhu závodu průběžně informovali o výsledcích závodníků na jednotlivých položkách. Pro kontrolu výsledků byl vyčleněn i jeden počítač, kde mohli závodníci zjistit své výsledky a porovnat s výsledky ostatních prakticky ihned po odstřílení položky. Je nutné pochválit výbornou celkovou organizaci závodu i kvalitu zázemí pro účastníky závodu, zvláště pak místní velmi dobrou kuchyni a příjemný personál restaurace.
V kategorii seniorů obhájil loňské vítězství Pavel Zázvorka, který po vyrovnaném výkonu vedoucí pozici udržel až do závěru. Na druhém místě se umístnil Josef Machan. O třetí místo byl sveden rozstřel mezi Ing. Martinem Kolocem a Igorem Můčkou.
Vítěz v kategorii veteránů se na prvním místě umístnil Ing. Štěpán Bicera, na druhém František Větříček a na třetím místě se umístnil JUDr.Jindřich. Kubík
Jediným střelcem, který dosáhl čisté položky byl Ing. Martin Divíšek, který všech 25 terčů trefil na položce č. 1.
V kategorii ženy se na prvním místě umístnila Daniela Hořejší před Lenkou Zelenkovou a Vlastou Krejzovou.
Pro vítěze v kategorii seniorů a veteránů, kde bylo nejvíce přihlášených byly připraveny zbraně od ČZ Uherský Brod, a.s., které předávala zástupkyně firmy Martina Fialová. Další hodnotné ceny od sponzorů čekaly i na další závodníky v pořadí. Závodníci byli s úrovní letošního přeboru spokojeni. Tento závod patří k nejtěžším veřejným závodům v ČR a je rovněž velice atraktivní, o čemž svědčí i velký zájem veřejnosti o účast.
Po loňských zkušenostech byl pro letošní ročník omezen počet závodníků, protože zájem o účast vysoce překračoval kapacitní možnosti střelnice. Bylo navrženo několik variant možností rozšíření závodu, ke kterým se účastníci moli vyjádřit v anketě. Výsledky ankety budou předloženy na nejbližší zasedání Střelecké komise ČMMJ, která rozhodne o podobě příštího ročníku Celostátního přeboru ČMMJ v loveckém parcouru. Podle předběžných výsledků ankety se většina závodníků vyjádřila pro variantu č. 1, tzn. konání parcouru v jednom dni, na více střelištích s vyšším vkladem.
Zpracování dat...