Časopis Myslivost

Říjen / 2005

Rekordní daňčí shozy z obory Karsit

Myslivost 10/2005, str. 45  Jiří NOVÁK, Rasošky
V letošním období shazování daňků byly v oboře společnosti Karsit Jaroměř nalezeny rekordní shozy, které při opakovaném měření docílily hodnoty 226,38 bodů CIC. Rekordní trofej je zajímavá především délkou lopat 59,8 a 57,1 cm, délkou lodyh, ale i hmotností 5,4 kg. Samozřejmě, že i velkou roli zde hrají průměry lodyh, které se pohybují od 14,5 do 16 cm. Znamená to, že bodová hodnota trofeje přesahuje o téměř 12 bodů CIC trofej největšího daňka vystaveného v Lysé nad Labem, což je úctyhodný rozdíl.


Ten, kdo navštívil výstavu v Lysé nad Labem a shlédl daňčí trofeje z této obory není jistě překvapen, neboť z šestnácti nejsilnějších daňků v České republice, kteří byli na výstavě k vidění, jich šest pochází právě z této obory. Významná trofej byla již očekávána, ale vzhledem k tomu, že se jedná o osmiletého daňka, je tu předpoklad ještě dalšího zlepšení.
I při celkovém hodnocení kvality trofejí v jednotlivých oborách z pohledu vydaného katalogu drží tato lokalita prim, protože např. z 25 největších trofejí vychází následující skutečnost: obora Karsit - 6 trofejí, Stará obora - 3 trofeje, obora Títéž - 2 trofeje, ostatní lokality po jedné trofeji.
Nemám nic proti odborné analýze daňčích trofejí provedené Prof. Hromasem, ale podle mého názoru žijí v současné době nejsilnější daňci v ČR v oboře Karsit. Majitelé obory odeslali na výstavu Natura Viva v Lysé nad Labem pouze zlaté trofeje a všech těchto deset trofejí také zlatou medaili získalo. Zakladatel obory, která existuje jen 7 let, přísně dbal na nejvyšší kvalitu i genetický původ dovezené zvěře. Daňci byli nakupováni v Maďarsku v oblasti Gützc, dále pak u Lesního závodu Palárikovo ve Slovenské republice, z obor Svodín a Vojnice (odtud pocházejí nejsilnější slovenští daňci a jejich původ je opět Maďarsko - oblast Gulaj), v Čechách pak ze známé obory Podčej, kde je též maďarská zvěř. Je samozřejmostí, že stejně velký důraz je kladen na úživnost obory a celoroční přikrmování.
Obora je takzvaně "moderního typu", kde převládají kvalitní traviny, pravidelně se zřizují políčka, kde se vysévá hrách, oves a slunečnice. Nedílnou součástí je i přidávání různých doplňků a minerálních látek.
Kromě daňčí zvěře se zde chová velmi kvalitní mufloní zvěř, viz. např. nejsilnější muflon v Lysé nad Labem byl ohodnocen na více než 230 bodů CIC ve věku 5 let.
Zvěř z obory slouží také ke zkvalitnění chovu daňčí zvěře přilehlých lokalit, kam byla v loňském roce vypuštěna, zároveň je jednotlivým zájemcům umožněn prodej živé mladé zvěře i poplatkový odlov.

Ještě jednu malou připomínku k dalšímu článku Prof. Hromase "Kvalitní trofeje na výstavě Poľovníctvo a príroda Nitra 2005". Byla zde podána informace, že nová nejsilnější trofej Slovenska nerovný dvacaterák v hodnotě 234,76 b. CIC není úplně správná, protože stále nejsilnější jelen ulovený v posledním období (1998) je jelen z Becherova, okres Bardějov, vystavený na minulé výstavě v Lysé nad Labem, s bodovou hodnotou 236,39 b. CIC. Trofej v Lysé byla vystavena na nevýznamném místě a bohužel zřejmě unikla i pozornosti slovenských přátel. Jedná se o pravidelného čtyřiadvacateráka uloveného v říji a zřejmě na vrcholu, ve věku 12 až 13 let. Jelen však neunikl pozornosti polskému mysliveckému časopisu, který následně napsal: "Tento kapitální jelen měl polský pas, uloven byl na Slovensku a střelil ho Čech".

Zpracování dat...