Časopis Myslivost

Říjen / 2005

Říjen v honitbě

Dr. Rudolf NOVÁK
Pokračujeme v přikrmování spárkaté zvěře, zejména srnčí, jadrnými krmivy. Bažantům pravidelně zasypáváme na několika místech v honitbě. Je to velice důležité. Tam, kde na bažanty zapomeneme, „odstěhují se za dobrým bydlem“. Je to bažantí přirozenost, soustřeďovat se na místech s dostatkem potravy v poměrně vysokých počtech. Seno do krmelců zakládáme až se objeví vyšší sněhová pokrývka.
Pokud máme ještě zásoby kaštanů a žaludů, neskladujme je. Je lepší je předložit zvěři ještě v tomto podzimním měsíci, aby si zvěř mohla vytvořit tukové zásoby na zimní měsíce. Nezapomínejme doplnit v solnících sůl.
V říjnu se loví bažanti a připravujeme organizaci honů na zaječí zvěř. První hony na bažanty bývají "plné loveckých nedočkavců". Dbejme proto na bezpečnost při lovech. Snad jen na připomenutí. Vedoucí honu musí před zahájením honu vypracovat seznam střelců a honců, zkontrolovat platnost zbrojního průkazu, průkaz zbraně, lovecký lístek a také, a to zejména - doklad o povinném pojištění lovce. Odpovědnost za vedení honu má myslivecký hospodář nebo pověřená osoba. Postřelení, byť jen jedním brokem, může mít nedozírné následky, zejména finanční a koneckonců i trestně právní. Zákaz požívání alkoholu a "neúčast" na honu osob mladších 15 let snad je dnes již samozřejmostí.
Začínající hony bývaly a jsou i dnes mysliveckým svátkem. Dbejme na dodržování mysliveckých tradic nejen v oblékání, ale i v organizaci honů. Dobře organizovaný výřad s loveckými fanfárami, tak jak to umí např. v bažantnici Albertovec či jinde, je nezapomenutelným zážitkem pro všechny účastníky honu.
V říjnu končí jelení říje. Po říji se věnujeme intenzivnímu lovu holé zvěře jelení. Pokračujeme v průběrném lovu zvěře srnčí. Neponechávejme vše až na konec roku.V tomto měsíci vrcholí daňčí říje. Pokud jsme nestihli průběrný lov holé daňčí zvěře dříve, raději jej ponechejme na pozdější měsíce.
Na políčkách pro zvěř a na loukách určených k rekultivaci provedeme nejpozději v tomto měsíci hlubokou orbu aby si půda mohla přes zimu odpočinout. Další práce odložíme raději na jaro.
Myslivecký hospodář vede záznamy o hospodaření v honitbě, vede evidenci vydaných plomb a lístků o původu zvěře, podává hlášení o průběhu lovu orgánům státní správy.

Zpracování dat...