Časopis Myslivost

Říjen / 2005

Svatohubertská slavnost ve Valašských Kloboukách

Myslivost 10/2005, str. 46  Text a snímky Jiří KASINA
První zářijovou sobotu proběhla na úpatí hory Královec u Valašských Klobouk v Bílých Karpatech první svatohubertská slavnost. Akce se konala na prostranství před kapličkou sv. Huberta, kterou v roce 2004 postavili místní myslivci a lesáci.
Akci pořádalo město Valašské Klobouky a Městské lesy Valašské Klobouky, s.r.o. v čele s Otakarem Rosulkem. O. Rosulek pracuje nejen jako jednatel městských lesů, ale také vykonává funkci místopředsedy OMS Zlín. Kaplička byla postavena hlavně jeho zásluhou a organizačním úsilím za podpory místních myslivců a lesáků. Stavba kapličky by se měla stát základem pro pořádání svatohubertské slavnosti. Proto byla důstojným slavnostním úvodem troubená svatohubertské mše, kterou sloužil čtenářům Myslivosti dobře známý farář p. Jan Kornek, myslivec tělem i duší. Hudební i pěvecký doprovod obstarali trubači ZUŠ v Potštátě. Mše v podání p. Korneka v nádherném lesním prostředí pod mohutnými smrky na sluncem zalitém lesním prostranství byla neuvěřitelným zážitkem pro všechny přítomné, musím konstatovat, že jsem slyšel již mnoho svatohubertských mší, ale tak silný emotivní zážitek jsem asi ještě nikdy ze mše neměl. A myslím, že takové pocity měla i asi necelá tisícovka přítomných.
V průběhu mše byla slavnostně vysvěcena dřevořezba - výjev sv. Huberta na prostém dřevěném oltáři. Dřevořezbu zhotovil valašský lidový řezbář Jan Brlica.
Po mši přivítal všechny přítomné Otakar Rosulek a starosta města Valašské Klobouky Ing. Dalibor Maniš.
Poté následovaly na přírodním podiu další části odpoledního programu. Ukázku vábení jelenů předvedli k radosti diváků ti nejpovolanější - úřadující mistr republiky ve vábení jelenů Josef Kapras a několikanásobný mistr republiky z předchozích let Milan Janík.
Ukázku pasování myslivců včetně historického exkurzu do historických zvyků a tradic předvedl společně se členy Řádu sv. Huberta Ing. et Ing. František Bezděk. Své místo v programu měli ale i potštátští trubači, kteří diváky seznamili s fanfárami, znělkami i signály používanými nejen při honech a lovech, ale i při slavnostních mysliveckých příležitostech. V rámci odpoledního programu byla také představena a slavnostně pokřtěna nově vyšlá kniha povídek Samorosti s mysliveckým srdcem, kterou napsal předseda OMS Zlín a člen Redakční rady Myslivosti Dr. Ing. František Libosvár. Knihu si mohli zájemci koupit společně i s jinými tituly přímo na místě v improvizovaném stánku Knihkupectví Myslivost.
Celým odpoledním programem provázela dechová hudba Valaška, místní myslivci připravili pro všechny přítomné zvěřinové speciality a vzorky kvalitních moravských vín i pravé valašské slivovice.
Celé odpoledne se tedy neslo v duchu příjemné pohody a přátelství a i přesto, že účast nebyla nijak rekordní, byla svatohubertská slavnost příkladem, jak ukázat kulturnost, tradice a smysl pro vše krásné před nemysliveckou veřejností. Byla tak jistě založena tradice pořádání podobných slavností u kapličky každý rok začátkem září. Budiž za to valšskoklobouckým myslivcům dík.
Zpracování dat...