Časopis Myslivost

Říjen / 2005

XV. Dni svätého Huberta

Myslivost 10/2005, str. 48  Ing. Jozef HERZ, PhD.
Dnes už po 15 ročníku Dní svätého Huberta, ktoré sa konali v dňoch 3. a 4.9. v areály Poľovníckeho múzea vo Svätom Antone neďaleko Banskej Štiavnici, možno konštatovať, že sa stali sviatkom slovenských poľovníkov. Pekné letné počasie prilákalo sem možno povedať tisícky poľovníkov a priateľov prírody. Po deviatej hodine sa z obce pohol sprievod občanov a návštevníkov vedených sokoliarmi a dobovo oblečenými lovcami, za ktorými kráčala banícka kapela na nádvorie kaštieľa. Tu ho už očakávalo množstvo návštevníkov a oficiálni hostia nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných štátov. ČMMJ zastupovali Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a Dr. Ing. Rudolf Novák.


Tohoročné Dni svätého Huberta otvoril pán József Károlyi, potomok zakladateľa CIC. Prítomným sa prihovoril ako v mene svojom, tak i v mene prezidenta CIC. Po slávnostnom príhovore, tentoraz prítomní zostali sedieť na svojich miestach aby si vypočuli súťažiacich vo vábení ostatnej zveri (okrem jelenej). Tejto súťaže sa zúčastnilo až 13 súťažiacich. Prvé miesto si vyvábil Ing. Karol Mihalko, ktorý je výrobcom vábničiek, na ktorých jeho konkurenti v týchto disciplínach súťažili.
Tak ako títo súťažiaci, tak aj súťažiaci vo vábení jeleňov v tomto roku zmenili priestor súťaže z vonkajšieho prostredia za nádvorie, preto, že tento pre veľký záujem o túto súťaž, z kapacitných dôvodov nevyhovoval. Aj tento rok na kolbište nastúpilo 26 súťažiacich. Ako vyplýva z výsledkov súťaže, ani tento rok nedošlo k prekvapeniam. Prvé miesto si obhájil Róbert Štanceľ. Na druhom mieste sa umiestnil Ladislav Kuric a na treťom mieste skončil Ing. Alojz Kašák.
Po skončení možno povedať hlavnej súťaže nasledovala módna prehliadka dobových kostýmov a ďalšie súťaže ako bola súťaž o najdlhšiu, najkrajšiu a najsympatickejšiu bradu. Tým čo sa už omrzelo sedieť na nádvorí, si mohli v priestoroch parku pozrieť ukážky sokoliarov, výcviku poľovných psov, ale aj šikovnosti aj keď nepoľovných plemien, ktoré sem priviedli členovia klubu Agility z Nitry. Okrem toho sa tu konala aj klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov.
Ak ste nemali záujem o psy, mohli ste si prezrieť ukážky zo zvykov a tradícií dodržiavaných na poľovačkách, či divadelné predstavenie priamo v areály parku. V jazierku ste si za poplatok mohli vlastnoručne nachytať pstruhy, ktoré vám miestni rybári ochotne pripravili.
Z bezpečnostného hľadiska sa v parku nestrieľalo s historických predoviek, ale iba z lukov a kuší. Aj táto streľba bola zaujímavá. Súťažilo sa tu v streľbe lukom na terč diviaka, ďalej na streľba na vtáka a na terč. Na pamiatku, ste si mohli vlastnoručne vyraziť Denár sv. Huberta, či vyskúšať svoju silu v hode flintou do žita.
V okolí kaštieľa bolo množstvo stánkov s poľovníckymi potrebami, doplnkami, oblečením, ale aj občerstvením. V útrobách kaštieľa, okrem zbierok poľovníckeho múzea si návštevníci mali možnosť pozrieť unikátne trofeje Liptova, Celoslovenskú súťažnú prehliadku poľovníckej fotografie, ukážky zručnosti remeselníkov, nakúpiť poľovnícku literatúru, vzhliadnuť súťažné kolekcie poľovníckych nožov, šperkov, klobúkov, zberateľov poľovníckych a rybárskych receptov.
Spestrením bola aj nová súťažná disciplína o najsympatickejšiu poľovníčku. Tou sa svojím vzľadom, vedomosťami a šikovnosťou stala Zuzana Repková z Bratislavy pred Dianov Labdovou z Martina a Bernadetou Velebnou z Plášťoviec.
Tak ako po iné roky popoludnie na nádvorí minister pôdohospodárstva Zoltán Šimon, ocenil 13 pracovníkov rezortu, ktorí sa ako profesionálny pracovníci zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva. Ďalších vyše tridsať členov SPZ za podobnú záslužnú činnosť v prospech slovenského poľovníctva si z rúk ministra a viceprezidenta SPZ Ing. Jozefa Horváta prevzalo Medailu svätého Huberta.
Nedeľa patrila tradične predovšetkým svätohubertskej omši. Po nej tak ako v predchádzajúci deň návštevníci mali možnosť vidieť bohatý sprievodný program.

Zpracování dat...