Časopis Myslivost

Listopad / 2007

Kulobrok v myslivecké praxi

Myslivost 11/2007, str. 48  © Dr.Ing.Jiří HANÁK
Kulobrok v běžné myslivecké mluvě, respektive technicky přesně řečeno kombinovaná kozlice. Kulobrok, respektive kombinovaná kozlice, je pro českou myslivost stejně typická jako zelený oblek nebo pro letní oblohu skřivan nad zrajícím lánem pšenice.
Kulobrokové kozlice ve své době sehrály významnou úlohu při zlidovění myslivosti a staly se zřejmě dosud nejrozšířenějšími a nejpoužívanějšími zbraněmi. Kdo z myslivců by neznal například kulobrok ZH, dnes už legendární zbraň, vyrobenou v mnoha stovkách tisíc kusů, ve své téměř čtyřicetileté historii výroby, která je dodnes jedna z nejrozšířenějších, nebo luxusní kulobroky z řady Brno Super či kvalitní Brno 500 nebo CZ 580. Všechny uvedené zbraně, nejenže byly rozšířené u nás, ale pro svoji kvalitu byly výhodným vývozním artiklem do mnoha zemí. Jedno jestli do Francie nebo do Německa, kam velká část dodávek také směřovala, jsou dosud osvědčená "zetháčka", ve zvučené francouzštině "mixte" často k vidění.
Kulobroky získaly svoji oblibu především z ekonomických důvodů, kdy k jednomu mechanismu s pažbou je možné přizpůsobit několik typů hlavňových svazků. Tímto způsobem myslivec získal hned dvě zbraně, a to kulovnici a loveckou brokovnici současně, případně také sportovní s hlavněmi pro trap nebo skeet.
K oblibě kulobroků vedou i praktické důvody pro pochůzky honitbou s pohotovou brokovou i kulovou ránou nebo jako vhodná zbraň na naháňky na černou zvěř s možností použití jednotné střely do brokovnice. Mnohým myslivcům umožnil poměrně levný kulobrok s doplňkovými brokovými hlavněmi myslivecké začátky a krásné lovecké zážitky bez extrémních nároků na výdaje a někteří myslivci si kulobrok tak oblíbili, že u něj zůstali po celou dobu své aktivní myslivecké činnosti. Předností kulobrokových kozlic bývá vysoká přesnost kulové hlavně, která je stabilizována přiletovanou brokovou hlavní a neprodělává po výstřelu tak výrazné kmity, které negativně ovlivňují střelu a způsobují její destabilizaci, jako u jednotlivé hlavně. Z tohoto důvodu se kulobroky úspěšně uplatňují i při střelbě na delší vzdálenosti, což osvědčují mnozí myslivci například zkušenostmi při lovu v horách, kde se lov, třeba jelení zvěře, bez střelby na větší vzdálenost často neobejde.
Obecně řečeno kulobrok má svoje nesporné výhody v praktičnosti a v některých honitbách je pro výkon každodenní myslivosti ideální zbraní.
U přesnosti kulobroků je třeba se zmínit o jejich citlivosti při nastřelování. Vzhledem k vlastnosti materiálu hlavní, který ohřevem ze střelby dilatuje a hlavňový svazek se ohýbá, protože k ohřevu nedochází v obou hlavních stejnoměrně, a především, protože je hmota obou hlavní rozdílná. Ohřívaná hlaveň střelbou se prodlužuje a celek se tím chová jako bimetalický svazek. Z tohoto důvodu nastřelování zbraně musí probíhat s největší trpělivostí a po každém výstřelu je třeba nechat zbraň řádně vychladnout. Optimální okolní teplota pro nastřelování je kolem 20 °C a není tedy vhodné provádět nastřelování za letních veder ani v zimě za mrazu.
I když je na trhu velká nabídka různých zbraní a část myslivců si pořizuje specializované zbraně, přesto poptávka a zájem o kulobroky nijak významně neklesá a má svoji stabilní úroveň. V současné době na našem trhu prakticky nejsou kombinované zbraně tuzemského původu k dispozici a tedy jsou nabízeny zahraniční výrobky, ovšem různé technické úrovně, a tím také různé uživatelské hodnoty.
Velmi úspěšně se na našem trhu uplatnily italské zbraně značky Bettinsoli. Na základě opakovaných žádostí ze Střelecké poradny, se vracíme k technickým stránkám kulobroku Bettinsoli a k jeho testu.

Kulobrok Bettinsoli
Srdcem zbraně je baskule se závěrem a mechanismem zámku. Konstrukce závěru je řešena vcelku běžným způsobem dvěma háky umístěnými vedle sebe a jedním společným širokým klínem, který je ovládán temenní kličkou. Způsob řešení závěru a zámku je velmi rozšířený. Jedná se o konstrukční uspořádání, které je pevné, spolehlivé a trvanlivé. Bicí mechanismus typu Blitz. Spoušť ovládající bicí ústrojí kulové hlavně je vybavena francouzským napínáčkem. Mechanická pojistka je umístěna na hřbetu krku pažby. Hlavňový čep je dělený a vyměnitelný. Zajímavý praktický detail je na lučíku spouští, jehož vnější hrana je zesílená a zakulacená, tím zabraňující zranění prstů při zpětném rázu zbraně. Baskule, temenní klička a lučík jsou zdobeny jemnou strojní rytinou, leptem a zlacenými zvířecími motivy.
Hlavňový svazek je tvořen brokovou hlavní ráže 12 nebo 20, vždy o délce nábojové komory 76 mm.
Broková hlaveň je vybavena výměnným zahrdlením, což je u kulobroků velmi neobvyklé a výrazně zvyšuje u této zbraně její uživatelskou úroveň. Osobně považuji doplnění brokové hlavně o výměnné zahrdlení za velmi významný přínos.
Kulová hlaveň je umístěna v dolní pozici ve svazku. Kulové hlavně se vyrábějí v běžných rážích 7 x 65 R, 8 x 57JRS a 9,3 x 74R.
Horní, broková hlaveň je osazena vysokou lištou do poloviny délky hlavně typu Battue, která se používá u naháňkových zbraní. Vysoká lišta umožňuje rychlé a přesné zamíření hozených ran. Lišta je osazena sklopným hledím s úzkým výřezem pro přesnou střelbu přes hledí a mušku, která má světlovodné červené vlákno. Komory hlavní jsou obsluhovány jedním společným vytahovačem, což je nejspolehlivější řešení z hlediska bezpečného přebití.
Pažba je vyrobena z vybraného ořechového dřeva se saténovou povrchovou úpravou. Tvar pažby je přizpůsoben pohotové střelbě a má proporce brokovnicové pažby. Pažba je s lícnicí a kapřím hřbetem.
Dílenské zpracování a přesnost spasování dílů je na vynikající úrovni s nezměřitelnými vůlemi.

Test zbraně
Zbraň je velmi dobře vyvážená a dobře "padnoucí do ruky". Zdobí ji elegantní tvar s nízkou stavbou baskule a s nadstadardní výzdobou.
Střelba z kulové hlavně ráže 8 x 57 JRS byla zkoušena na vzdálenost 100 metrů nábojem RWS se střelou ID 12,7 g, která vykazuje obecně vynikající přesnost a při lovu vysokou ranivost. Nástřel z brokové hlavně byl prováděn na vzdálenost 35 m, která je standardní a používá se, jak pro měření krytí brokového shluku, tak pro přesnost střelby jednotnou střelou.
Přesnost střelby kulové hlavně byla měřena metodou 2R 100, na 5 ran a na deset ran. Výsledek střelby byl více než vynikající. Rozptyl 5 ran byl 3 cm a 10 ran 4,6 cm.
Přesnost brokové hlavně při střelbě jednotnou střelou byla v rozptylu 2 R 100 5 ran asi 7 cm na vzdálenost 35 metrů. Tato vzdálenost je jednak standardní pro měření střelby z brokových hlavní a je současně mysliveckou vzdáleností, jak pro střelbu brokem, tak jednotnou střelou při respektování etiky lovu. Docílený rozptyl považujeme za skvělý.
K tomu je třeba dodat, že střelba z hlavně s hladkým vývrtem a se střelou, která není stabilizována rotací, jako kulová střela, ale stabilizací šípovou, má svoje technické limity a omezení a nelze tedy logicky očekávat stejnou přesnost jako u hlavně kulové, která je drážkovaná a svým vývrtem vede střelu, která je přesně stabilizována rotací.
Stejné je to i u soustřelu brokové a kulové hlavně. Pokud u kulových kozlic je vzájemné vyladění hlavní k přesnému soustřelu velkým technickým problémem, potom podobný a i větší je při seřízení soustřelu brokové hlavně s hladkým vývrtem a kulové hlavně s vývrtem drážkovaným. Je skutečností, že z brokové hlavně je převážně předpokládána střelba brokovými náboji, kde průměr brokového shluku ve vzdálenosti 30 metrů je více než 2 m (v závislosti na velikosti zahrdlení a velikosti broku), snadno překryje případnou nepřesnost. Střelba jednotnou střelou je považována spíše za výjimečnou nebo na malou vzdálenost, kde se menší nepřesnost opět neprojeví.
Rozdíl v nástřelu kulové a brokové hlavně při použití jednotné střely - RWS Brenneke - byl asi 27 cm směrem nahoru. Odchylka nahoru je podle vyjádření výrobce volena zcela záměrně, kdy je předpokládána střelba přes vysokou lištu a mechanická mířidla a tedy při viditelnosti cíle, který se hlavní nepřekrývá jako u brokové rány, kdy se více míří "do prázdna". Hlaveň tedy míří "níž, ale střílí výš". Výrobce tak reagoval na připomínky a zkušenosti italských střelců při lovu černé zvěře, požadující viditelnost celého cíle bez překrytí hlavní s eliminací nebezpečí nepřesné rány.
Přilícitelnost zbraně jsme vyzkoušeli na brokové střelnici, kde jsme samozřejmě měli k dispozici jen jednu ránu, ale pro ověření pohotovosti ovládání zbraně a její snadné přiilícitelnosti není objektivnějšího testu. Výsledkem střelby byla velká část zásahů úspěšných při první ráně, což potvrdilo téměř optimální proporce zbraně a zejména její pažby.
Potvrzuje se tak skutečnost, že kulobrok umožňuje rychlé, hozené a pudové rány, pro které je nutné mít dobře stavěnou pažbu s poněkud jinými rozměrovými proporcemi než je u pažeb kulovnic. Kulobrok je vhodný například do tlaku při lovu černé zvěře na naháňkách apod., kdy je třeba často reagovat velmi rychle a pohotově a kde má výhodu i jednotná střela, která není téměř vůbec náchylná na střet s případnou menší přepážkou.
Chod mechanismů u zkoušené zbraně byl tužší, jak je běžné u nové zbraně, pocházející z velmi přesné výroby, ale byl plynulý a příjemný a celkově podtrhoval komfortní ovládání zbraně.

Závěrečné hodnocení: Kulobrok Bettinsoli, patří svým technickým řešením ke zbraním, které používají sice jednoduché, ale tím spolehlivé osvědčené konstrukční mechanismy, s vynikajícím dílenským zpracováním a vysokou estetickou hodnotou. Svým způsobem se jedná o zbraň, která vyhoví i náročnému uživateli. Přitom cena je na velmi přijatelné úrovni. Firma Bettinsoli chystá na závěr roku speciální sérii svých výrobků pro český trh, kdy uvedený kulobrok bude možné pořídit na pultě za cenu do 25 tisíc korun.

vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...