Časopis Myslivost

Listopad / 2007

PŘIPOMÍNKA KE KRMENÍ SPÁRKATÉ ZVĚŘE

Myslivost 11/2007, str. 44  Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
I když zimní krmení hraje myslivecké péči o zvěř velmi důležitou roli, není v mnoha honitbách stále ještě prováděno tak, jak by bylo potřebné, aby skutečně plnilo svůj účel. Velmi často se při něm setkáváme dokonce s tak závažnými nedostatky, že jeho výsledný efekt je diskutabilní a v některých případech dokonce i prokazatelně negativní. Mnozí myslivci si neuvědomují, jaká zdravotní rizika pro zvěř představuje předkládání nevhodných krmiv.


Nejedná se přitom pouze o problém zkažených nebo nekvalitních krmiv, na nějž je poukázáno v odborném příspěvku "Význam kvality krmív pre zver" v tomto vydání Myslivosti. Není přitom podstatné, zda krmivo bylo nekvalitní či zkažené ještě předtím než se dostalo do honitby, nebo ke snížení jeho kvality a zkažení došlo dodatečně v důsledku nesprávného způsobu předkládání, jako např. ve velkých množstvích na hromadách a ve vlhku. Jednoduše řečeno: zkažené a nekvalitní krmivo nemá na krmelišti co pohledávat!!!
Nevhodná jsou ale i taková krmiva, která bez ohledu na kvalitu v důsledku jejich složení mohou při zvýšeném příjmu u krmené zvěře vyvolat trávicí poruchy. U spárkaté zvěře patří do této skupiny krmiv například všechny druhy obilovin, pokud jsou předkládány samotné bez chuťově atraktivních doplňků s dostatečným obsahem strukturální vlákniny. Jejich příjem ve větším množství vede v bachoru přežvýkavců v důsledku mikrobiálního trávení ke zvýšené tvorbě těkavých mastných kyselin, což má při nedostatku strukturální vlákniny za následek překyselení bachorového obsahu (acidózu). Tento stav má vždy negativní vliv na zvěř, jeho projevy však mohou být rozdílné. V lehčích případech dochází u zvěře "pouze" k více nebo méně rozsáhlému narušení trávicích procesů, které ale nemusí ještě vyvolávat tak snadno rozpoznatelné příznaky, že by si jich většina myslivců běžně všimla. Těžší případy však vedou k závažným poruchám zdravotního stavu a nezřídka i k úhynům.
Argumenty těch, kteří n
evhodná krmiva zvěři ve svých honitbách běžně zkrmují a tvrdí, že přitom žádné zvýšené úhyny nebo jiné negativní vlivy dosud nezaznamenali, nelze brát vážně. Tím spíše ne, že zvěř s rozsáhlejšími zdravotními poruchami zpravidla zatáhne do krytu a pokud uhyne, pak zpravidla až po určité době. Pokud je později přesto nalezena, pak zpravidla tento úhyn není dáván do souvislosti s nevhodným krmením. Ve skutečnosti jen ve vyloženě extrémních případech dochází k úhynům přímo u krmeliště. Poznatek, že krmení nekvalitních, zkažených a fyziologicky nevhodných krmiv má na zvěř negativní vliv je ale tak jednoznačně prokázaný, že by neměl být předmětem nějakých zvláštních diskuzí. Pouze je nutné na něj stále poukazovat a zdůrazňovat, aby nebyl mysliveckou praxí opomíjen.

Dr. Miroslav VODŇANSKÝ
Středoevropský institut ekologie zvěře
Institut ekologie zvěře VFU Brno

vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...