Časopis Myslivost

Listopad / 2007

Voda pro zvěř levně, elegantně a bez starostí

Myslivost 11/2007, str. 31  Jiří Kasina
O tom, že k zajištění nároků zvěře patří také zajištění vody, není asi třeba nikoho přesvědčovat. V mnoha honitbách však myslivci potřebu vody přehlížejí a nad budováním napajedel jen mávnou rukou. Ne tak na jižní Moravě!
Několik kilometrů severně od Znojma se nachází honitba MS Tvořihráz Výrovice, převážně polní honitba o rozloze 860 ha, z toho asi jen 60 ha lesa v malých kouscích a remízcích, bohužel na mnoha místech je vytvořena hranice pole - les. Ve sdružení je 12 členů, všichni myslivci jsou místní. Věnovali se nám předseda Ladislav Brunclík a místopředseda Bohuslav Zelníček, který je zároveň i honebním starostou.
"Kmenový stav srnčí zvěře máme 70 kusů, černé zvěře ročně střílíme asi tak 15 až 20 kusů, z drobné se zajíci zvedají po mírné zimě, stejně tak i bažanti. Voliérově bažanty nechováme, ale v uplynulých letech několikrát po sobě jsme vypouštěli po asi 50 bažantích slepicích pro posílení divoké populace, to se nám osvědčilo. Snažíme se vytvářet podmínky pro divokou populaci a chceme pomoci stavům zvěře řádnou mysliveckou péčí. Honitbou protéká říčka Jevišovka, takže ulovíme ročně asi 15 až 20 kachen na tahu. U kachen to letos vypadá slibně, protože jsme poprvé začali intenzivně kachny krmit a ty vyvedly spoustu kachňat. Mezi zásadní podmínky pro prosperitu drobné zvěře ale považujeme permanentní tlumení predátorů, škodnou lovíme v umělých norách a sklopcích. Ulovíme ročně asi 10 lišek, 5 kun, asi 20 koček."
Do Tvořihráze jsem však přijel ale kvůli jednomu zajímavému nápadu, jak zajistit pro zvěř vodu. Znojemsko je přece jen oblast spíše sušší a i honitba MS Tvořihráz, ač jí protéká Jevišovka, je na mnoha místech suchou bezvodou oblastí. Dozvěděl jsem se, že místní myslivci šikovně využili starý vrt k čerpání vody takřka bez starostí a levně. Nechme ale hovořit Bohuslava Zelníčka.
"V honitbě máme starý vrt z poválečných let, kdy se hledala voda pro obec, pak tam měli stavět velký kravín, nakonec zůstal vrt opuštěný uprostřed polí. Je to trubka asi 30 cm v průměru a zasahuje asi 8 metrů hluboko. Několik let jsme tam měli namontovánu obyčejnou křídlovku a koryto. Kdo z myslivců šel kolem, tak zvěři vodu napumpoval. V zimě nám ale křídlovka zamrzala, stejně tak i voda v korytu. Ladislav Brunclík našel při procházení webových stránek nabídku na větrná čerpadla. Princip je ve své podstatě velmi jednoduchý - velká vrtule přes klikový hřídel pohání pumpu. Čerpadlo vypumpuje až 10 kubíků vody denně, podle výrobce by dokonce bylo schopno vytáhnout vodu z hloubky až 50 metrů."
Byli jsme se podívat přímo na místě, uprostřed lánu kukuřice se točí vrtule jak ve filmech z divokého západu. Natáčí se sama podle směru převládajícího větru a musím potvrdit, že jak pohyb vrtule, tak i pohyb táhla v trubce je zcela nehlučný. Jak mi naši průvodci vysvětlili, upravili pouze táhlo tak, že na něj nasadili gumovou hadici, čímž zamezili případným nárazům a zvukům v trubce. A další úpravou bylo to, že čerpadlo s vrtulí nestojí na původní trojnožce, ale myslivci jej přivařili přímo na trubku starého vrtu.
Bohuslav Dolníček přímo v terénu dále vysvětluje a ukazuje: "Využili jsme toho, že támhle asi sto metrů od vrtu je malý remízek, takže jsme trubkou zakopanou v poli dovedli vodu do klasicky vytvořeného zahradního jezírka o rozměrech asi 3x2 metry z folie, betonu a kamenů. Vzniklo tak přírodní napajedlo pro zvěř. Trubka od čerpadla je ale nejprve zaústěna do betonové skruže, a to v její dolní části, takže pokud přitéká voda, tak se skruž naplňuje odspodu a teprve přepadem se plní jezírko, skruž by proto neměla v zimě zamrzat." A myslivci šli na věc jak se říká z gruntu a s logickou úvahou, proč nevyužít stálé celoroční dodávky vody. Napajedlo, resp. jezírko má malé stavidlo s přepadem, kterým se reguluje výška hladiny a další navazující trubkou z přepadu jezírka se zase plní nedaleké kaliště.
Ladislav Brunclík dodává praktickou zkušenost: "Čerpadlo s napajedlem a kalištěm se nachází v lokalitě, kde je nejbližší přirozený zdroj vody asi 1,5 km, takže se sem naučila chodit zvěř ze širokého okolí, ale i ptactvo a plno další drobotiny. Určitě jsme tak pomohli nejen zvěři."
Opravdu musím konstatovat, že jsem odjížděl s pocitem chytře uskutečněné myšlenky, okamžitě jsem si dokázal představit více míst, kde by takové větrné čerpadlo mohlo přinést užitek zvěři i krajině. Vždyť jen kolik je dnes nevyužívaných melioračních kanálů, kterými celoročně teče voda, kolik nepoužívaných starých studní, kolik vodotečí, ze kterých by se s minimálními provozními náklady dala čerpat voda pro napajedla v okolí. A přitom na postavení větrného čerpadla není třeba stavebního povolení, spíš asi kamenem úrazu bude lidská nenechavost.
A tak snad jen na závěr pro případné zájemce uveďme, že bližší informace o čerpadlech lze získat na adrese www.estav.cz/dozep-floris.
Jiří KASINA
vychází v 7:40 a zapadá v 16:46 vychází v 9:38 a zapadá v 20:30 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...