Časopis Myslivost

Září / 2007

Trichinelózu nelze podceňovat – zvěřinu vyšetřit!

Myslivost 9/2007, str. 47  MVDr. Milan MALENA, Ph.D., MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ, Ing. Josef DUBEN,
Zajisté každý lovec je s rizikem onemocnění trichinelózou dobře obeznámen a pokud má doma starší mysliveckou kuchařku, ví, že se vždy doporučovalo a doporučuje zvěřina z divokých prasat dlouho a dobře propékat, popřípadě provařit. Staré myslivecké kuchařky uvádějí dobu vaření alespoň tři hodiny. Larvy svalovce sice hynou při teplotě těsně nad 50 °C asi po čtvrthodině, okamžitě při teplotě 62 °C, to ovšem znamená, že této teploty musí být dosaženo v celém kusu zvěřiny, tzv. v jádře. Je třeba dodat, že ke kuchyňské úpravě nelze doporučit mikrovlnnou troubu, neboť toto zařízení má na larvy nestandardní účinek, přestože pracuje s teplotami přes 70 °C.
Je dobře známé, že larvy svalovce mohou způsobit onemocnění zvané trichinelóza, které postihuje zpravidla divoká prasata, medvědy a koně, osly, ale třeba i nutrie, psy a u nás v minulosti i prasata domácí, a způsobuje ji svalovec. Tento hlíst se usídlí nejčastěji ve žvýkacích svalech, jazyku, bránici i ostatních svalových částech zvířete. Parazit se zde zapouzdří a čeká, až maso pozře nějaký masožravec, popřípadě člověk, aby se pak mohl v jeho těle dále vyvíjet. Býložravec se může nakazit kontaminovanou pící. Pro člověka je pak nebezpečné pouze maso dostatečně tepelně neopracované nebo nedostatečně zmrazené. Svalovec vážně ohrožuje jak mezihostitele - prase, tak i člověka. Při větší invazi působí horečky, třes a křeč dýchacích svalů. V pozdější fázi onemocnění se již prakticky nedá léčit a může končit i smrtí.

Proto je nanejvýš vhodné, ale nejen to, je to i povinné, nechat maso vyšetřit! Veškerá na trichinelózu vnímavá zvěř, která je určená k lidské spotřebě, musí být vyšetřena na přítomnost svalovce tak, jak stanoví veterinární zákon (podle § 21 odst. 6). V důsledku této povinnosti je nutné zabezpečit vyšetření rovněž u ulovené zvěře určené k vlastní spotřebě účastníkem lovu, anebo k dodání v malém množství účastníkem lovu přímo konečnému spotřebiteli nebo do místní maloobchodní prodejny, jež zásobuje přímo konečného spotřebitele.

Letos bylo v rámci rutinního veterinárního vyšetřování na přítomnost larev svalovce (Trichinela spiralis) vysloveno podezření, které se u ulovené mladé bachyňky (lončák) v katastru obce Řeka, Frýdek-Místek nakonec nepotvrdilo. Nicméně je tento případ připomenutím, že s přítomností larev svalovce ve zvěřině černé zvěře je nutné počítat. Je to potvrzením toho, že je opravdu absolutně nutné všechna ulovená divoká prasata před uvedením do tržní sítě i před konzumací v domácnosti lovce nechat vyšetřit na přítomnost trichinel.

U nás sice nebyla více než padesát let u lidí trichinelóza zjištěna, to však neznamená, že pozornost není na místě. Poslední výskyt u lidí byl v Čechách zaznamenán roku 1954, a to ve Smrdově u Pacova, kdy onemocnělo 11 lidí, z nichž dokonce tři zemřeli. U volně žijící zvěře se lze v ČR čas od času s výskytem trichinel setkat, naposledy na počátku září loňského roku u divočáka uloveného v Královéhradeckém kraji.

Je tedy vhodné připomenout všem, kdo využívají zvěřinu černé zvěře k přípravě pokrmů, zejména ve veřejném stravování, že musejí odebírat zvěřinu jen vyšetřenou a oficiálně prohlédnutou veterinárním lékařem a i odpovídajícím způsobem označenou. I lovci, kteří požívají zvěřinu divočáků ve své domácnosti, si musejí nechat svůj úlovek vyšetřit. Riskovat se totiž opravdu nemusí vyplatit!

Je vhodné se zmínit o rizicích za hranicemi. I naši lovci či turisté zamíří do zemí, kde je riziko trichinelózy opravdu reálné. Je třeba varovat turisty před konzumací uzenin a různých pochoutek vyráběných "podomácku". Několik případů onemocnění člověka trichinelózou bylo za posledních sedm let hlášeno z Rumunska (například v roce 2002 onemocněli tři Němci, v roce 2004 onemocnělo sedm Dánů, všichni požili podomácku vyrobené uzeniny). V roce 2005 onemocnělo po požití medvědího masa devět francouzských lovců v Kanadě, letos je hlášeno 21 případů Španělů a Švédů po španělských domáckých klobáskách z masa divokých prasat. Kuriózní případ trichinelózy zaznamenali v roce 2004 ve Francii, a to u člověka, který si v Alžírsku pochutnal na rožněných šakalích "kýtách". Dále jsou hlášeny v roce 2002 případy z Chorvatska, 2002 z Litvy a v roce 2002 a 2007 z Polska. Pozor tedy v cizině zejména na tzv. podomácku vyrobené "lahůdky", tedy to, s čím se u nás nelze setkat. U nás do tržní sítě smí pouze výrobky z provozů, kde funguje státní veterinární dozor.

Jak je patrné, trichinelóza není onemocnění, o kterém je možné se dočíst jen v historické literatuře. Proto je varování zcela na místě. Maso vnímavé zvěře, zejména tedy v našem případě černé zvěře, je třeba nechat vždy vyšetřit na přítomnost larev svalovce!
MVDr. Milan MALENA, Ph.D., MVDr. Jana HORŇÁČKOVÁ, Ing. Josef DUBEN,
Státní veterinární správa ČR

vychází v 6:49 a zapadá v 17:38 vychází v 8:37 a zapadá v 21:33 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...